Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 1

¿Bʉitara kʼaiba Daizezera?

¿Bʉitara kʼaiba Daizezera?

1, 2. ¿Dayirãbara kʼãrẽ ʉ̃rʉ krĩchabada?

WŨÃWŨÃ zakerabara nemejãcha widikĩrã. Dayirãba nekʼãrẽ jaradiabʉrʉdera ãya widibʉ: «¿Kʼãrẽpe naʉ̃ra?». Aramaʉ̃ta daya jaradiayi, mamina daya panʉsidʉ ãya widipanʉ: «¿Kʼãrẽa?».

2 Warrarabaya, zõrãrãbaya, dayirã jõmaʉ̃ta krĩchabada. Maʉ̃ kʼarea daya krĩchabʉ kʼãrẽta koita, sama wãĩta, kʼãrẽta nesidabʉta. Mamina edaʉde krĩchabadabaibara naʉ̃ ʉ̃rʉ: «¿kʼãrẽa bedʼea zroma bʉpe? ¿Sãwũã sobia bʼaipe? ¿Beida tẽã sãwũãipe?». Nama widibʉra audre yibia dayi bebʉita. Ʉ̃kʉrʉbara nama widibʉra ũdu ẽ baera iduaribibʉ.

3. ¿Kʼãrẽa ẽbẽrabara le ẽ Daizeze Bedʼeara?

3 ¿Ʉ̃treare widibʉra, bʉara jʉrʉ akʉbarika Daizeze Bedʼeadera? Ʉ̃kʉrʉbara kʼawuabʉ Daizeze Bedʼeade ũduita, mamina krĩchapanʉ mama jarabʉra zareta daya ũrĩta. Adewara krĩchapanʉ Daizeze Bedʼeara propesordeta, kuradeta, pastordeta. Ʉ̃kʉrʉbara kʼawuakĩrãbʉmina perabiba widi ẽ.

4, 5. (1) ¿Bʉara kʼãrẽ ʉ̃rʉ krĩchabari? (2) ¿Kʼãrẽa pae ẽ baibara bʉa krĩchabʉ ũduyeda?

4 Bʉa krĩchabaribaibara: «¿Kʼãrẽa parãsi Daizezebara dayirãra? ¿Samadogo dayirã beibʉrʉdera? ¿Sãwũãchuba Daizezera?». Jesubara daya ũrĩne jaradiabasi. Maʉ̃ kʼarea iya jarasi: «Daizezea ne widʼiudua, mawũãrã marãã diaya. Ne widʼi bʼeba jʉrʉdara, mawũãrã  ũdudʼaya», widida ʉ̃rʉ wididua mawũãra panʉña (Mateo 7:7). Paerãra jõma bʉa krĩchabʉ ũduyeda.

5 Bʉa krĩchabʉra Daizeze Bedʼeade ũduyi (Proverbios 2:1-5). Mama jarabʉra zare ẽ bayi daya ũrĩta. Daizeze Bedʼeadera kʼawuayi kʼãrẽta oibarata dayi sobiabaita, adewara kʼawuayi Daizezeba nekʼãrẽ bia ʉ̃rabʉrʉ diai jarabʉ ʉ̃rʉ. Kõbebʉrʉ akʉdaya ẽbẽra mejãchaʉba kʼawuakĩrãbʉta.

¿DAIZEZEBARA DAYIRÃRA WÃRĨNU KÃGAKA?

6. ¿Kʼãrẽa ẽbẽrabara krĩchapanʉ Daizezeba dayirã kãga ẽãta?

6 Ẽbẽra mejãchaʉba jarapanʉ Daizezebara dayirã kãga ẽãta. Ãya krĩchabʉ: «Daizezeba dayirãta kãgabasibʉrʉ kʼãwũã yõne, yi jʉrade, plata neẽã pana ẽ bakasi». Ẽbẽra jõmaʉ̃ta kayapanʉ akʉza beipanʉ. Maʉ̃ba ẽbẽra mejãchaʉba krĩchapanʉ: «Daizezeba dayirãta mejãcha kãgabʉbʉrʉ, ¿kʼãrẽa taʉbi ẽ zʉbʉria naʉ̃ drʉadebʉra?».

7. (1) ¿Kʼãrẽa ẽbẽrabara krĩchapanʉ Daizezeba zʉbʉria obʉta? (2) ¿Sãwũã wãrĩnu ĩjãnai Daizezeba zʉbʉria oẽãta?

7 Dayirã zʉbʉriabʉrʉdera, nokʼo religionrabara edaʉde jarapanʉ Daizezeba zʉbʉria obʉta akʉza mawũã berabarimarẽã kãgabasita. Mawũã jarabʉba Daizeze ʉ̃rʉ i kayirua bedʼeapanʉ. Maʉ̃ba krĩchabibʉ Daizezeba dayirã kãga ẽãta. Mamina Daizezebara dayirãra zʉbʉria obʉ ẽ. ¿Sãwũã wãrĩnu ĩjãnai Daizezeba zʉbʉria oẽãta? Daizeze Bedʼeaba panʉbʉ Santiago 1:13de, jarabʉ: «Bedʼea zroma erbʉde, mia kʼaiba jarabe ẽ. Daizezeba obʉta bedʼea zromara, Daizezebara nemitiara oẽ baera. Mia iyara awuruta bedʼea zroma zebi ẽ». Daizezebara iduaribibʉ kĩrãkʼabʉ  zʉbʉriamarẽã. Mamina iyi juwaba obʉ ẽ maʉ̃ra (akʉra Job 34:10-12). Kõbebʉrʉ yiza aba akʉdaya audre bia kʼawuadaita.

8, 9. ¿Kʼãrẽ yizaba ũdubibʉ Daizezeba zʉbʉriabibʉ aira biga ẽãta?

8 Krĩchara yibari abaʉba yi wũãwũã mejãcha kãgabʉta, maʉ̃ kʼarea ũrãgʼa bia diayi iyi yi zroma babʉrʉde, krĩcha bia jida kʼawuamarẽã. Mamina iyi zõnabachubidade, kĩrʉ kʼãrãpe wãñi dedaʉba. Iyi jãpe wã kʼãrãpe nemitia onʉmeñi. ¿Maʉ̃ra yi zeze biade mawũã berabari nʉmʉka? Mawũã ẽ (Lucas 15:11-13). Mawũã maʉ̃ kĩrãkʼa biga ẽ bayi dayirã zʉbʉria nʉmʉne Daizezeba obʉ aita. Yi zezeba yi wũãwũã iduaribida kĩrãkʼa Daizezebida mawũã abarika iduaribibʉ dayirãta. Maʉ̃ kʼarea dayirã zʉbʉriabʉrʉdera, krĩchada ẽ baibara Daizezeba obʉta.

9 Wãrĩnu Daizezebara iduaribibʉ zʉbʉria berabarimarẽã, mamina iya kʼawuabʉ kʼãrẽa mawũã obʉta. Maʉ̃ kʼarea krĩcha orara, Daizezebara dayirãra mejãcha kãgabʉ akʉza iyara zʉbʉriabibʉ ẽ. Iyabʉrʉ jõma ara oseabʉ bedʼea zromara (Isaías 33:2). Kapitulo 11 babʉrʉde audre kʼawuayi kʼasea jarabʉta Daizeze Bedʼeaba naʉ̃ ʉ̃rʉ.

10. ¿Kʼãrẽa wãrĩnu ĩjãnaibara Daizezeba ara oita ẽbẽra kayiruaba ãrĩ wãra?

10 Dayirã jõmaʉ̃ta nemitia omia, maʉ̃ba nokʼo abaʉba nebia okĩrãimina obe ẽ zarea neẽ baera, ẽbẽra kayiruaba ãrĩ wãta. Mamina Daizezera nemitia oka baera neneẽãbʉ (Isaías 6:3). Maʉ̃ba jõma iya obʉra aripe obʉ, maʉ̃ kʼarea dayirãba ĩjãseabʉ. Akʉza iyira zareabarabʉ, maʉ̃ba dayirãbara wãrĩnu ĩjãseabʉ iya jõma ara oita ẽbẽra kayiruaba ãrĩ wãra. Adewara  Daizezebara jõma makenañi ẽbẽra kayiruarãra (akʉra Salmo 37:9-11).

¿DAIZEZEBARA DAYIRÃ ZɄBɄRIABɄRA SÃWŨÃ AKɄBɄ?

11. ¿Daizezebara dayirã zʉbʉriabʉra sãwũã akʉbʉ?

11 Dayirã bedʼea zroma zebʉrʉdera, ¿Daizezebara sãwũã akʉbʉ? Iyi Bedʼeaba jarabʉ, Daizezebara kãgata nekʼãrẽ aripe oita (Salmo 37:28). Iyara jõma akʉbʉ yi nebia opanʉrata akʉza nemitia opanʉrata. Iyitara pʉ dayirã zʉbʉrianʉmʉ ũduita. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ, iyira naenara so pʉasita naʉ̃ drʉade kayiruaba birabasi baera (Génesis 6:5, 6). Daizeze maʉ̃ ewaride pʉada kĩrãkʼa idi ewadebida mawũã pʉabʉ (Malaquías 3:6). Daizeze Bedʼeabara jarabʉ iya wãrĩnu krĩchabʉta (akʉra 1 Pedro 5:7).

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jeowabara nekʼãrẽ jõma parãsita dayirã kãgaba.

12, 13. (1) ¿Dayirãbara kʼãrẽa kãgapanʉ ẽbẽrarã? (2) ¿Sãwũã akʉbʉ ẽbẽra zʉbʉrianʉmʉra? (3) ¿Kʼãrẽa dayirãbara wãrĩnu ĩjãibara Daizezeba jõbita zʉbʉriara?

12 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ dayirãra parãsita iyi kĩrãkʼa (Génesis 1:26). Naʉ̃bara jarabʉ Daizezebara dayirã diabʉ kʼãrẽ iya nebia erbʉta. Akʉza jarabʉ Daizezera kãgabarabʉ (1 Juan 4:8). Daizezeba nejõma obʉra kãgade obʉ. Maʉ̃ kʼarea dayirãba awuruta kãgadara, Daizezede kĩrãkʼa kãgapanañi. Dayirãba ẽbẽra zʉbʉrianʉmʉta so pʉa akʉpanʉbʉrʉ, Daizezearabara audre so pʉa akʉbʉ.

13 Krĩchara naʉ̃ta: ¿bʉta zareabara bʉbʉrʉ kʼareba ẽka zʉbʉriapanʉra, akʉza kayapanʉra? Kʼarebakasi, wãrĩnu kãgabʉ baera. Maʉ̃ kʼarea wãrĩnu ĩjãibara Daizezeba jõbita kayabera, yiko neẽãbera, yõnebera. Daizeze zareabarabʉ baera akʉza dayirã kãga baera,  bʉa ĩjãseabʉ nãã naʉ̃ kartade ũdudara jõma aripe berabarita. Mamina Daizezeba jarabʉ ĩjãira, iyita nããra biʼia ũdukʼawuaibara.

DAIZEZEBARA KÃGABɄ IYITA ŨDUKʼAWUADAMARẼÃ

Bʉa ẽbẽra ũduka ũdubʉrʉdera, dayi trʉ̃ta nãã jarabʉ, abarika Daizezebida iyi trʉ̃ra jarabʉ iyi Bedʼeade.

14. ¿Kʼaĩ Daizeze trʉ̃ra, kʼãrẽa jaradamarẽã kãgabʉ?

14 Bʉa ẽbẽra ũduka ũdubʉrʉdera, ¿kʼãrẽta nããra widibʉ? Yi trʉ̃ta. Mamina, ¿Daizezera trʉ̃bara bʉka? Ʉ̃kʉrʉ religionba jarapanʉ iyi trʉ̃ra Diosta, Señorta, maʉ̃ra iyi trʉ̃ara ẽ. Adewara jarapanʉ nokʼota, kabildota, maʉ̃sida iyi trʉ̃ara ẽ. Daizezebara jarabʉ iyi trʉ̃arãra Jeowata. Iyi Bedʼeaba jarabʉ: «Ẽbẽrarãba kʼawuadamarẽã bʉ trʉ̃arãra Jeowata akʉza bʉtrʉ abapai yi zroma naʉ̃ ẽjũã jõma ʉ̃rʉ» (Salmo 83:18). Daizezebara kãgabʉ iyi trʉ̃ta kʼawuadamarẽã akʉza jarapanamarẽã. Daizeze Bedʼea bʉbarirabara Daizeze trʉ̃arata bʉpanasi (Éxodo 3:15; 6:3). Daizezebara iyi trʉ̃arata jaradiabʉ dayirãʼa iyi neũdukʼawuarabadamarẽã.

15. ¿Kʼãrẽta jarakĩrãbʉ Jeowa trʉ̃bara?

15 Jeowa trʉ̃bara nekʼãrẽ biata jarakĩrãbʉ. Jeowa trʉ̃bara jarabʉ iya jarabʉra jõma aripe obʉta, maʉ̃ kʼarea iya krĩchabʉra aripe obʉ,  mia kʼaiba obe ẽã abe ẽ. Maʉ̃ kʼarea Jeowa abaʉbʉrʉ erbaseabʉ naʉ̃ trʉ̃ra. *

16, 17. (1) ¿Kʼãrẽta jarakĩrãbʉ jõma oseabʉbara? (2) ¿Kʼãrẽa jarabʉ Nokʼo ewari jõmaʉ̃nẽ bakikibaribara? (3) ¿Kʼaiba parãsi nekʼãrẽ jõmabʉra?

16 Daya kʼawuatada Salmo 83:18de jarabʉta Jeowa ʉ̃rʉ, mama jarabʉ: «Bʉtrʉ abapai yi zroma». Daizeze Bedʼeabara kĩrã bio jarabʉ Jeowa sãwũãbʉ jaraita.  Apocalipsis 15:3de jara ũrĩbibʉ, Jeowabara nejõma oseabʉta, ¿naʉ̃ bedʼea jõma oseabʉbara kʼãrẽta jarakĩrãbʉ? Naʉ̃bara jarakĩrãbʉ Jeowatrʉ jõmaʉ̃ra ʉ̃ta zareabarabʉta. Adewara 1 Timoteo 1:17de jarabʉ, Nokʼo ewari jõmaʉ̃nẽ bakikibarita. ¿Kʼãrẽta jarakĩrãbʉ maʉ̃bara? Jeowara kʼaiba toda ẽ. Akʉza Salmo 90:2dera jarabʉ Daizezera ewari jõma bakikibarita. Kʼãrẽ yibia naʉ̃ ʉ̃rʉ audre kʼawuaita.

17 Adewara Daizeze Bedʼeabara jaradiabʉ Jeowabara nebio parãsita. Apocalipsis 4:11dera jarabʉ: «Jeowa bʉtrʉ abapai kãgadaibara, bʉabʉrʉ jõma osi baera, bʉdeba zesi baera naʉ̃ drʉade nejõmabʉra». Jeowaba parãsi nekʼãrẽ jõma bʉra, osi angelerata, chĩdauta, doedabemata akʉza netasida.

 ¿BɄRA JEOWA NEŨDUKʼAWUARA BASEABɄKA?

18. (1) ¿Kʼãrẽa ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarã perabʉ Jeowa neũdukʼawuarabaita? (2) ¿Kʼaseabʉ Daizeze Bedʼeabara naʉ̃ ʉ̃rʉra?

18 Ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarã perabʉ Jeowa neũdukʼawuarabaita. Krĩchapanʉ mejãcha zareabarabʉta, adewara jĩgabʉta dayirãneba akʉza kãga ẽãta. Mamina maʉ̃ra wãrĩnu ẽ, ¿kʼãrẽa? Jeowara dayirã neũdukʼawuarabakĩrãbʉ baera. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ: «Izhira wawara bʼʉ ẽ» dayirãneba (Hechos 17:27). Daizezebara kãgabʉ iyi neũdukʼawuara badamarẽã. Bʉa Daizezeta jʉrʉra iya jarabʉ bʉ kʼawabaita akʉza bʉ neũdukʼawuarabaita (Santiago 4:8).

19. (1) ¿Kʼãrẽta oibara Jeowa neũdukʼawuarabaira? (2) Jeowaba nebia erbʉdebemara, ¿saʉ̃ta kãgai bʉara?

19 Mamina, ¿kʼãrẽta oibara Jeowa neũdukʼawuarabaira? Jesuba jarasi: «Bʼai jõ ẽãrã, bʉta ũdukʼawadʼaidʼe bʼʉa Daizezera abʼabai bʼʉta wãrĩnuta, ũdukʼawadʼaidʼe bʼʉa mʉta Jesucristota bʉa zokʼadʼata» (Juan 17:3). Bʉa audre kʼawua bʉbʉrʉ Jeowa ʉ̃rʉ akʉza Jesu ʉ̃rʉ, mawũãra bʉra iyi neũdukʼawuarabayi, adewara ewari jõmaʉ̃nẽbayi. Bʉa kʼawuatabe Daizezera kãga barabʉta (1 Juan 4:16). Maʉ̃ awuara Daizezebara nebia erbʉ. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ: «So zʉbʉria akʉbʉ, akʉza nebia obʉ, kĩrʉmia ẽ akʉza kãga jõka mejãcha erbʉ akʉza wãrĩnuara» (Éxodo 34:6). Jaradiabʉ Jeowara ẽbẽra biata, adewara kĩrãduabʉta dayi nemitia obʉra (Salmo 86:5). Akʉza mesera kĩrʉ ẽ, kʼẽrẽpa kãga ũdubibʉ (2 Pedro 3:9; Apocalipsis 15:4). Bʉa Daizeze Bedʼeata akʉbʉbʉrʉ audre kʼawuayi iyi nebiata.

20, 21. Daya Daizezeta ũdu ẽ bʉrʉ, ¿sãwũã iyi neũdukʼawuabaipe?

20 Kõbe daya Daizezeta ũdu ẽ bʉrʉ, ¿sãwũã iyi  neũdukʼawuarabaipe? (Juan 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17). Bʉa Daizeze Bedʼea akʉ wãne ĩjã wãñi Jeowara wãrĩnubʉta, maʉ̃ba akʉ wãñi bʉ neũdukʼawuara kĩrãkʼa (Salmo 27:4; Romanos 1:20). Jeowa ʉ̃rʉ audre kʼawua wãne audre kãga wãñi.

Zeze naʉ̃ drʉadebemabara mejãcha kãgabʉ yi wũãwũãra, mamina Daizeze ʉ̃tʉbemabara audre kãgabʉ yi wũãwũãrãra.

21 Adewara akʉ wãñi Jeowara dayirã zeze kĩrãkʼa (Mateo 6:9). Jeowaba dayirã bebʉta diasi akʉza iya kãgabʉ biapanamarẽã. Abarika zeze biaba yi wũãwũã bia bamarẽã kãgabʉ kĩrãkʼa (Salmo 36:9). Daizeze Bedʼeabara jaradiabʉ, bʉra Jeowa neũdukʼawuara baseabʉta (Santiago 2:23). Nekʼãrẽ jõma parãnata, bʉ neũdukʼawuarabakĩrãbʉ, ¿biga ẽka bʉitara?

22. ¿Kʼãrẽta oibara awuruba Daizeze Bedʼeata kʼawua ẽ marẽã jarabʉrʉdera?

22 Ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrabara kãgada ẽ bayi bʉa Daizeze Bedʼea kʼawuaita. Ãya krĩchapanʉ baera dayi ẽbẽraba obʉta idubʉita. Mawũẽra, ¿maʉ̃ra bedʼeata ũrĩbaraka? Ũrĩbe ẽ, Jeowara neũdukʼawuara bia akʉza iyi kĩrãkʼara neẽ.

23, 24. (1) ¿Kʼãrẽa dayirãbara widibara? (2) ¿Yi 2dera kʼãrẽta kʼawuadai?

23 Daizeze Bedʼea kʼawua wãne, ũduyi bʉa bedʼea ũrĩ ẽãta. Maʉ̃ biʼia ũrĩta jʉrʉda, kʼareba widira kʼawuaita. Kĩrãduakara dayirãba wũãwũãrãne kĩrãkʼa widita biʼia ũrĩta (Mateo 18:2-4). Daizezebara kãgabʉ bʉa widibʉra ũdumarẽã. Maʉ̃ba biʼia kʼawuara Daizeze Bedʼeade jarabʉra (akʉra Hechos 17:11).

24 Bʉa wãrĩnuta kʼawua kĩrãbʉbʉrʉ Jeowa ʉ̃rʉ, akʉibara iyi Bedʼeata. Yi 2de kʼawuayi, kʼãrẽa Daizeze Bedʼea kĩrãkʼara neẽãta.

^ par. 15 Bʉa audre kʼawua kĩrãbʉbʉrʉ, iyi trʉ̃ba kʼãrẽta jarakĩrãbʉta akʉza sãwũã jarabʉta akʉra nota 1ne.