Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 3

¿Kʼãrẽ nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãitara?

¿Kʼãrẽ nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãitara?

1. ¿Kʼãrẽ nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãita?

DAIZEZEBA nããra ẽbẽra parãnara bari parã ẽ basi. Kãgabasi Adan Ebaʉ̃mera ẽjũã biadepanamarẽã, wũãwũã baradamarẽã, naʉ̃ ẽjũã kĩrãwãreã owãnamarẽã akʉza nedʉwʉrʉrasida akʉdamarẽã. Maʉ̃ta kãgabʉ Daizezebara ẽbẽrarãita akʉza iya krĩchabʉra awuara krĩcha ẽ (Génesis 1:28; 2:8, 9, 15; akʉra nota 6de).

2. (1) ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Daizezeba krĩchabʉra aripe oita? (2) ¿Kʼairata bai naʉ̃ drʉadera akʉza ewari sõbebayeda?

2 ¿Bʉmara dayirãra ẽjũã biade panaika? Jeowaba jarabʉ baseabʉta. Iya jarabʉ: «Mʉ̃a jaranʉmasi akʉza mʉ̃a oyi iyi zemarẽã» (Isaías 46:9-11; 55:11). Mawũẽra Daizezebara aripe oyi iya krĩchadara, mia kʼaiba aña obi ẽ. Adewara Jeowaba naʉ̃ drʉa parãsidera, «bari parã ẽ basi awuarabʉrʉ parãsi miõ bʼaita» (Isaías 45:18). Daizezebara kãgabʉ naʉ̃ drʉara ẽbẽrarãba biradamarẽã. Mamina, ¿kʼairata bai naʉ̃ drʉadera? Akʉza ¿ewari sõbebayeda? Daizeze Bedʼeabara jarabʉ bʼaita ẽbẽra biarata akʉza iyi bedʼea ũrĩbʉratrʉ, iya jarabʉ: «Ẽbẽra biaratrʉ duanañi maʉ̃ drʉadera akʉza ewari jõmaʉ̃nebayi maʉ̃ ʉ̃rʉra» (Salmo 37:29; Apocalipsis 21:3, 4).

3. ¿Kʼãrẽta krĩchaseabʉ ẽbẽra zʉbʉrianʉmʉta ũdubʉrʉdera?

3 Mamina idira ẽbẽra mejãchaʉta kayapanʉ, beipanʉ, adewara awuru pʉwʉrʉdera yiya beapanʉ.  ¿Maʉ̃ta Daizezebara kãgabasika? Mawũã ẽ. Mawũẽra, ¿kʼãrẽa aripe oẽ iya krĩchabʉra? Maʉ̃ra Daizeze Bedʼeaba panʉñi.

DAIZEZEBARA NEJɄRATA ERBɄ

4, 5. (1) ¿Kʼaiba bedʼeabisi damara? (2) ¿Nezrʉgakata tẽãne sãwũã nezrʉgamia baseabʉ?

4 Daizezera nejʉra barabʉ, maʉ̃ trʉ̃ra Diaru akʉza Satana (Ãtõmiã). Ẽjũã kĩrãwãreãnẽra Diarubara damaneba sewasi Ebara, ĩjãbisi damata bedʼeanʉmʉta (Apocalipsis 12:9; Génesis 3:1) (akʉra nota 7de).

5 Bʉmara, ¿Daizezeba parãsika Diarura? Mawũã ẽ. Iya Adan Ebaʉ̃me parãsidera, ʉ̃tʉra mejãchabasi angelerãra. Tẽãne maʉ̃ra angelera abaʉdebemata aña krĩchasi, mawũã Diarubasi (Job 38:4, 7). Mamina, ¿Sãwũã mawũã berabarisi? ¿Nezrʉgakata tẽãne sãwũã nezrʉgamia baseabʉ? Mia kʼaiba todaka wũãwũã nezrʉgamiara. Mamina, krĩchara naʉ̃ta, ẽbẽra abaʉba kãgayi nekʼãrẽ iyide ẽãta, iya maʉ̃ta mejãcha kãga baera, miõ neẽ dogodera maʉ̃ra zrʉga jiraedayi. Mawũã ẽbẽra biabadata nezrʉgamiabayi (akʉra Santiago 1:13-15; akʉra nota 8de).

6. ¿Sãwũã angel aba Daizeze nejʉrabasi?

6 Mawũã berabarisi angel aba. Jeowaba jarasi Adanʼa akʉza Ebaʼa wũãwũã mejãcha todamarẽã naʉ̃ drʉade (Génesis 1:27, 28). Maʉ̃ba naʉ̃ angelbara krĩchasi baibara: «Jõma ẽbẽrarãbara mʉ̃trʉ kãgadaidebʉ, Jeowa kãgadai kʼaʉde». Iya maʉ̃ta ewari jõmaʉ̃nẽ krĩchabasi baera, jʉrʉsi Eba sãwũã sewaita. Mawũã obʉrʉba iyira Diarubasi (Ãtõmiã). Akʉza Daizeze nejʉrabasi (akʉra Génesis 3:1-5).

7. (1) ¿Kʼãrẽa beisi Adan Ebaʉ̃mera? (2) ¿Kʼãrẽa zõnabape akʉza beipanʉ?

 7 Daizezeba jarasi Adan Ebaʼa ẽjũã kĩrãwãreãnẽ bakuru abaʉde netabʉta ko ẽ marẽã. Iya jarasi maʉ̃ netata kora beita, mamina Adan Ebaʉ̃mebara ũrĩna ẽ basi mawũã beisida (Génesis 2:17; 3:6). Adan Ebaʉ̃mera beisida Jeowaba jarada kĩrãkʼa (Génesis 3:17-19). Adewara ãyi wũãwũãsida, ãyideba zesi baera bei wãsida (akʉra Romanos 5:12). ¿Sãwũã Adan Eba wũãwũãrãra yi kayiruata erpanasi? Krĩchara naʉ̃ yizata: bʉa kaldero pãchibʉde wiayi be yi zake bekata, maʉ̃ba maʉ̃ be yizake bekara pãchi wiyi. Abarika berabarisi Adanta Daizeze Bedʼea ũrĩ ẽ baside mawũã kayirua omiabasi. Dayirã jõmaʉ̃ta Adan warrara baera, yi kayirua omia. Maʉ̃ kʼarea dayirãra zõnabape akʉza beipanʉ (Romanos 3:23; akʉra nota 9de).

8, 9. (1) ¿Diarubara kʼãrẽta krĩchamarẽã kãgabasi Adan Ebaʉ̃mebara? (2) ¿Kʼãrẽa Jeowabara wãña bea ẽ basi iyi ʉ̃rʉbara badara?

8 Diarubara osi Adan Ebaʉ̃meba ũrĩna ẽ marẽã Jeowa bedʼeata, maʉ̃neba ʉ̃tara Jeowaʉ̃me yi jʉradepanʉ. Iyara kãgabasi Adan Ebaʉ̃meba krĩchamarẽã Daizezera sewa nebʉrʉ omiata, biʼia zokʼabe ẽãta akʉza dayi biabaita kãga ẽãta. Maʉ̃ba Diarubara ẽbẽrarã krĩchabikĩrãbasi Daizezeba dayirã kʼãrẽ omarẽã jarabe ẽãta. Adewara jarasi Adan Ebaʼa ãyi krĩchama zebʉrʉta omarẽã. Mawũẽra, ¿kʼãrẽta oseabasi Jeowabara? Meserabai makenaseabasi iyi ʉ̃rʉbarabʉta. Mamina mawũã osibʉrʉ ũdubi ẽ bakasi Diarura sewa nebʉrʉ omiata.

9 Jeowabara maʉ̃ ewaridera makena ẽ basi iyi ʉ̃rʉbara badara, iduaribibʉ kʼãrẽ poaga bio bayeda  ãyikʉza zokʼadamarẽã. ¿Kʼãrẽa? Mawũã, ũdubiyi Diarura sewa nebʉrʉ omiata akʉza Jeowabʉrʉ kʼawuabʉ dayirãra sãwũã biabaita. Audre kʼawuadayi naʉ̃ ʉ̃rʉ yi 11de. ¿Bʉa sãwũã krĩchabʉ Adan Ebaʉ̃meba odadebara? ¿Ãya Daizeze bedʼea ũrĩna ẽ badabara bia osidaka? Jeowabara ãyaʼa nejõma diasi, kayirua okabasi, ẽjũã kĩrãwãreãnẽ panasi akʉza trajo biata erpanasi.  Mamina Diaruba mia kʼãrẽsida dia ẽ basi ãyara. Bʉta mama basibʉrʉ, ¿kʼãrẽta okasi?

10. ¿Kʼaiare bʼaita krĩchaibara?

10 Abarika Adan Ebaʉ̃meba oda kĩrãkʼa. Dayirãbida krĩchaibara Jeoware wãita, mawũã ẽ bʉrʉ Diaruare (Ãtomĩa). Mamina Jeoware wãra dayirã bebʉta kʼarebaseabʉ akʉza ũdubiseabʉ Diarura sewa nebʉrʉ omiata (Salmo 73:28; akʉra Proverbios 27:11). Naʉ̃ drʉadera ẽbẽra wĩkaʉba ũrĩpanʉ Daizeze bedʼeara. Akʉza Daizezeba zokʼa ẽ naʉ̃ drʉara. Mawũẽra, ¿kʼaiba zokʼabʉ naʉ̃ drʉara?

¿KʼAIBA ZOKʼABɄ NAɄ̃ DRɄARA?

¿Diarubara Jesuʼa nekʼãrẽ bia diaita jarakasika naʉ̃ drʉata iya zokʼa ẽ basibʉrʉ?

11, 12. (1) ¿Kʼãrẽta diaita jarasi Diarubara Jesuʼa? (2) ¿Daizeze Bedʼeade saʉ̃ne jarabʉ Diaruba zokʼabʉta?

11 Jesubara biʼia kʼawuabasi kʼaiba zokʼabʉta naʉ̃ drʉara. Ewaria abaʉde Diaruba (Ãtomĩa) Jesuʼa jarasi: «Ẽjũãne drua nʉmʉta ne kĩrãwãreã edʼa nʉmʉta. Mʉã naʉ̃ jõma bʉaa diaya sãkʼokʼodʼe kʼobʼepe mʉta ibia jarara» (Mateo 4:8, 9; Lucas 4:5, 6). Mawũẽra, ¿kʼãrẽta kʼawuapanʉ maʉ̃ nebara? Naʉ̃ drʉata iya zokʼabasi ẽ bʉrʉ Diaruba Jesuʼa maʉ̃ nebia diaira jara ẽ bakasi. Maʉ̃ba dayia kʼawuabibʉ naʉ̃ drʉara Diaruba zokʼabʉta.

12 Maʉ̃ kʼarea dayirãba krĩchaseabʉ: «Naʉ̃ drʉa Jeowaba parãnabʉrʉ, ¿sãwũã Diaruba zokʼabai naʉ̃ drʉara?» (Apocalipsis 4:11). Mawũã, mamina Jesubara dayirãʼa biʼia jara ũrĩbisi. «Ãtomĩara naʉ̃ ẽjũã nokʼota» (Juan 12:31; 14:30; 16:11). Akʉza apostol Pablobara jarasi, Diarura naʉ̃ ẽjũã nokʼota (2 Corintios 4:3, 4). Adewara apostol Juanba bʉsi. «Naʉ̃ drʉara jõma yi kayirua juwa edrebʉ» (1 Juan 5:19).

 ¿SÃWŨÃ JÕĨ DIARUBA KAYIRUA OBɄRA?

13. ¿Kʼãrẽa ẽjũã kĩrãwãreãta zemarẽãpanʉ?

13 Ewariza audre kayirua owãna. Badumae ũdupanʉ yõta, nekʼãrẽ aripe oda ẽãta, sewa nebʉrʉ omiarata. Ẽbẽrarãbara jõbi auda ẽ naʉ̃ bedʼea zromara, ãyi mejãcha zarea obʉmina. Maʉ̃ba aranʉ Daizeze yõ ewari zebʉrʉde jõbiyi, mawũã ẽjũã kĩrãwãreãta weyi (Apocalipsis 16:14-16; akʉra nota 10de).

14. (1) ¿Kʼaita jʉrʉsi Jeowabara iyi Nokʼo zokʼamarẽãra? (2) ¿Kʼãrẽta jarasi Daizeze Bedʼeabara Jesu ʉ̃rʉra?

14 Jeowabara iyi Nokʼo zokʼamarẽã jʉrʉsi Jesuta, nekʼãrẽ aripe omarẽã. Maʉ̃ta jarapanʉ Daizeze Nokʼota. Poaga mejãcha berabarisi Daizeze Bedʼeaba jaradata Jesuba, Nokʼo neneẽã zokʼa erbaita akʉza maʉ̃ Nokʼora jõkabaita (Isaías 9:6, 7). Maʉ̃ kʼarea Jesubara iyi kʼaidubemara jaradiasi sãwũã yiwidʼibarata: «Dai Nokʼota nʉmadua. Bʉa krĩñata odʼaidʼe bʼʉa ʉ̃tre obʼe kĩrãkʼa, mawũã odʼaidʼe bʼʉa druadʼebidʼa» (Mateo 6:10). Audre kʼawuadaya naʉ̃ ʉ̃rʉ yi 8de, Daizeze Nokʼoba jõma makenañi namabema nokʼora (akʉra Daniel 2:44). Mawũã obʉrʉ tẽã Jeowaba ẽjũã bia weyi (akʉra nota 11de).

ẼJŨÃ KĨRÃWÃREÃ BʼAIRA ARAKʼAITABA

15. ¿Kʼairatrʉ panai ẽjũã biadera?

15 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ: «Bayi bãjã yiwidita, drʉa yiwidita, mama neneẽbayi iyi bedʼeaba jarabʉ kĩrãkʼa» akʉza «mama nekʼãrẽ aripe obayi» (2 Pedro 3:13; Isaías 65:17). Edaʉde Daizeze Bedʼeabara «drʉa» jarabʉrʉbara jarabʉ ẽbẽrarã jaraita (Génesis 11:1). Maʉ̃ba drʉa yiwididera ẽbẽrarã Daizeze Bedʼea ũrĩpanʉratrʉ bayi. Maʉ̃rãtrʉ ẽjũã kĩrãwãreãnẽ panañi.

16. (1) ¿Kʼãrẽta diai Daizezebara ẽbẽrarã drʉa biade bʼairaitara? (2) ¿Kʼãrẽta oibara maʉ̃ ẽjũã kĩrãwãreãnẽ bʼaira?

 16 Jesuba jarasi Daizezebara dayirãra beika babita, jõma yi ẽjũã kĩrãwãreãnẽ panaira (Marcos 10:30). Mamina, ¿kʼãrẽta oibara maʉ̃ ẽjũã kĩrãwãreãnẽ bʼaira? Maʉ̃ra panʉbʉ Juan 3:16 akʉza 17:3de (akʉra). Atia kʼawuadaya kʼasea jarabʉta Daizeze Bedʼeaba ẽjũã kĩrãwãreã ʉ̃rʉ.

17, 18. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ maʉ̃ drʉa biadera biode bia wãnaita?

17 Wuara neẽbayi nemitia omiarata akʉza yõta. Mia kʼãrẽsida neẽbayi ẽbẽra kayiruara naʉ̃ drʉadera (Salmo 37:10, 11). Naʉ̃ drʉa jõma ẽbẽra biaratrʉbayi Daizeze kãgabʉta akʉza iyi bedʼea ũrĩbʉta, mawũẽra naʉ̃ drʉadera jõmaʉ̃ta sobiapanañi ewari jõmaʉ̃nẽ (Salmo 72:7). Daizezeba jõma jõbi baera yõra (Salmo 46:9; Isaías 2:4).

18 Jeowa pʉwʉrʉdebʉra iya akʉyi. Israelitaraba Daizeze Bedʼea ũrĩpanʉenara, biode bia wãsida (Levítico 25:18, 19). Maʉ̃ kĩrãkʼa ẽjũã kĩrãwãreã zebʉrʉdera, biode bia wãnañi, perada ẽ bayi. Jeowaba dayirã akʉbʉ baera (akʉra Isaías 32:18 akʉza Miqueas 4:4).

19. ¿Kʼãrẽa wãrĩnu ĩjãnaibara jõmaita bʼaita yikora?

19 Jõmaʉ̃raitarabayi yikora. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ: «Bayi mejãcha yikota naʉ̃ drʉade, katuma ʉ̃rʉra audre bayi» (Salmo 72:16). Akʉza Jeowaba jarabʉ nekʼãrẽ bia mejãcha diaita: «Naʉ̃ drʉabara diabayi yikota» (Salmo 67:6).

20. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ naʉ̃ drʉara jõma ẽjũã kĩrãwãreã bʼaita?

20 Naʉ̃ drʉa jõma ẽjũã kĩrãwãreãbayi. Mama dayirãbara erpanañi de biata nepono idabʉta (akʉra Isaías 65:21-24 akʉza Apocalipsis 11:18). Naʉ̃ drʉa  jõma biabayi, nãã ẽjũã kĩrãwãreã bada kĩrãkʼa. Jeowabara dayirãʼa nekʼãrẽ jõma diayi. Daizeze Bedʼeaba jarabʉ: «Bʉ juwara ewabʉ akʉza zokʼaibʉraba nekʼãrẽ jõma kãgabʉta diabʉ» (Salmo 145:16).

21. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ nedʉwʉrʉrãra dayirãbawara ãbapanaita?

21 Nedʉwʉrʉrãra dayirãbawara ãbapanañi. Nedʉwʉrʉrabara neida oẽbayi dayirãra, wũãwũãrasida jemenebayi idi ewade nedʉwʉrʉra mẽsibadabawara (akʉra Isaías 11:6-9 akʉza 65:25).

22. ¿Sãwũã kʼarebai Jesubara ẽbẽrarã kayabera?

22 Miõta kayakabayi. Jesu nama egorodebasidera ẽbẽra mejãcha kayabeta bebikʉasi (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9). Mamina Daizeze Nokʼobara naʉ̃ drʉade jõma kayabeta bebiyi, maʉ̃ba: «Mia abaʉ ẽbẽraba jara ẽ bayi, kayakʉmʉra» (Isaías 33:24; 35:5, 6).

23. ¿Kʼãrẽta oi Daizezebara ẽbẽrarã beida kʼareara?

23 Beidara jẽda piradrʉyi. Daizezebara jarabʉ ẽbẽrarã mejãcha beinʉmʉra jẽda piradrʉbita. Iyi Bedʼeaba jarabʉ: «Beudʼapeadʼara piradrʉbigai» Daizeze bedʼea ũrĩ badata akʉza ũrĩka badata (akʉra Juan 5:28, 29; Hechos 24:15).

24. ¿Bʉra ẽjũã kĩrãwãreãnẽ bakĩrãbʉka?

24 Maʉ̃ba dayirãbara krĩchaibara kʼareta oita. Jeowaba zokʼabʉta ũrĩta, mawũã ẽ bʉrʉ daya kãgabʉta obaita. Dayirãba Jeowaba kãgabʉta odara biode bia wãñi. Ewariaba Jesu beibodode yumakẽrãʼa jarasi: «Mʉa idi wãrĩnuta jaraya, bʉra mʉme ẽjũã kĩrãwãreãnebaya» (Lucas 23:43). Maʉ̃ kʼarea dayirãbara audre kʼawuaibara Jesu ʉ̃rʉ akʉza aripe oibara Daizezeba krĩchabʉta.