¿Kʼãrẽta jaradiabʉ Daizeze Bedʼeabara?

Naʉ̃ librora osida bʉa biʼia ũrĩmarẽã naʉ̃ ʉ̃rʉ: kʼãrẽa zʉbʉriapanʉ, samadogo dayirã beibʉrʉdera, kʼãrẽta oseabʉ dayirã mebẽrãbawara sobia bʼaita.

YI 1

¿Bʉitara kʼaiba Daizezera?

¿Iya kãgaka dayirãra? Daizeze neũdukʼawuabara.

YI 2

Daizeze Bedʼeara zesi Daizezedeba

¿Daizeze Bedʼeabara sãwũã kʼarebaseabʉ bʉra? ¿Kʼãrẽa dayirãbara wãrĩnu ĩjãnaibara Daizezeba jarabʉra?

YI 3

¿Kʼãrẽ nebiata erbʉ Daizezebara ẽbẽrarãitara?

¿Sãwũã bʼai dayirãra ẽjũã kĩrãwãreãnẽra?

YI 4

¿Bʉitara kʼaipe Jesura?

Kʼawuara samaʉ̃ba zesiata Jesura, akʉza sãwũã mesiabasita adewara sãwũã Daizeze warrata.

YI 5

Daizezebara nekʼãrẽ biata diasi dayirãʼa

¿Kʼãrẽa nesidapanʉ ẽdrʉbimarẽã? ¿Sãwũã kʼarebʉ naʉ̃ba dayirãra?

YI 6

¿Samadogo dayirã beibʉrʉrʉdera?

¿Samadogo dayirã beibʉrʉrʉdera? ¿Samadogo dayirã beibʉrʉrʉdera? Kʼawuara Daizeze Bedʼeaba jaradiabʉta.

YI 7

Beidara jẽda piradrʉyi

¿Beibarika mebẽrãta akʉza neũkʼawuarata? ¿Jẽda ũduika? Kʼawuara naʉ̃ra Daizeze Bedʼeade.

YI 8

¿Kʼãrẽ Daizeze Nokʼora?

Ẽbẽra mejãʉhaba ũduakʼawuapanʉ padrenuestrora. ¿Kʼãrẽta jarakĩrãbʉ Zebira bʉ Nokʼota?

Notas

Jara ũrĩbibʉ, Daizeze Bedʼeaba jarabʉta, ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ Daizeze Bedʼeabara?