STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Květen 2014

V tomto čísle se dozvíme, jaké tři metody můžeme využít v kazatelské službě, abychom dokázali odpovědět na náročné otázky. Proč je tak důležité, abychom zůstali věrní Boží organizaci?

Můj pokrm je činit Boží vůli

Co měli společného král David, apoštol Pavel a Ježíš Kristus? Všichni konali Boží vůli. Jak se můžeme o totéž snažit my a neztratit horlivost, když kážeme v náročných obvodech?

Staň se šikovnějším zvěstovatelem

Občas ve službě mluvíme o náročném námětu. Ukážeme si tři postupy, které nám v takové chvíli pomohou působivě rozebírat biblické verše.

Pamatuj ve službě na Zlaté pravidlo

Jak bychom se měli chovat ke každému, koho ve službě oslovíme? Jak můžeme ve službě uplatňovat Matouše 7:12?

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Jehova mi celý život pomáhá

Kenneth Little vypráví, jak mu Jehova celý život pomáhá překonávat pocity nejistoty a nedostatek sebedůvěry.

Organizovanost – Významný rys Jehovovy osobnosti

Proč můžeme na základě zpráv o starověkém Izraeli a křesťanském sboru v prvním století očekávat, že i dnes budou Jehovovi služebníci organizovaní?

Držíš krok s Jehovovou organizací?

Satanův zkažený svět bude brzy zničen v Armagedonu. Proč je tak důležité, abychom byli věrní Boží organizaci?

Z NAŠEHO ARCHIVU

Bylo potřeba vykonat ještě spoustu žňové práce

V Brazílii káže dobrou zprávu přes 760 000 svědků Jehovových. Jak v Jižní Americe badatelé Bible zahájili kazatelskou činnost?