STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Srpen 2013

V tomto čísle se dočteme, jak zůstat svatí, aby nás Bůh mohl používat ve službě, proč Boha neobviňovat ze svých problémů a jak bojovat se sklíčeností.

Byli jste posvěceni

Prozkoumejte čtyři zásady, které vám pomohou, abyste zůstali svatí a Jehova vás mohl ve službě používat.

Otázky čtenářů

Je vhodné, aby křesťanští rodiče seděli se svým vyloučeným dítětem na shromáždění?

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Jehova za mě „denně nosí náklad“

Co pomáhá jedné sestře z Namibie, aby navzdory vážným zdravotním problémům radostně sloužila už přes 20 let jako průkopnice?

Nikdy se nerozvztekli proti Jehovovi

Někteří lidé se na Boha zlobí a obviňují ho ze svých problémů. Jak se této pasti můžeme vyhnout?

Rodiče, začněte s výchovou včas

Kdy by měli rodiče s výchovou začít? Jak by měli při výchově postupovat?

Dbejme jedni o druhé a navzájem se povzbuzujme

Jak si můžeme vzájemně pomáhat, abychom navzdory těžkostem dál věrně sloužili Bohu?

Přemýšlej, jakým člověkem bys měl být

Satan nechce, abychom měli Boží schválení. Jak můžeme své přátelství s Jehovou chránit?

Eliša viděl ohnivé dvoukolé vozy – Vidíš je i ty?

Eliša měl silnou víru v Jehovu a naprosto na něj spoléhal. Co se z jeho příkladu můžeme naučit?

Z NAŠEHO ARCHIVU

Král byl nadšen

Přečtěte si, jak si svazijský král vážil toho, že poznal Bibli.