STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Únor 2013

Toto číslo se zabývá výjimečným dědictvím, které jako Jehovův lid máme. Také se dozvíš, co můžeš dělat pro to, aby tě Jehova stále chránil.

Naše duchovní dědictví

Přečtěte si, co Jehova udělal pro lidstvo a pro svůj lid. Prohloubí se tak vaše ocenění pro duchovní dědictví Božích služebníků.

Vážíš si našeho duchovního dědictví?

Když si budeš vážit našeho duchovního dědictví, pomůže ti to, abys zůstal věrný Bohu.

Vojáci pretoriánské gardy slyší dobrou zprávu

Pavel kázal při každé příležitosti. Přečtěte si, co se z jeho příkladu můžeme naučit.

Zůstaň v Jehovově ochranném údolí

Co je ochranné údolí a jak v něm Jehovovi služebníci mohou najít ochranu?

Dávej si pozor na úmysly svého srdce

Někdy nás srdce vede k tomu, že si omlouváme špatné jednání. Jak můžeme zjistit, co v našem srdci opravdu je?

Nenech se ničím připravit o slávu od Jehovy

Jak můžeš získat slávu od Boha? A co by tě o ni mohlo připravit?

Patřila do rodiny Kaifáše

Nález osuária patřícího Miriam potvrzuje, že Bible pojednává o skutečných lidech ze skutečných rodin.

Z NAŠEHO ARCHIVU

„Nezapomenutelné“ přišlo právě včas

Přečtěte si, jak nové „Drama Stvoření“ pomohlo svědkům v Německu obstát ve zkouškách víry během druhé světové války.