STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Prosinec 2012

Toto číslo vysvětluje, co to znamená dosáhnout v životě úspěchu. Také se dozvíte, že svědkové Jehovovi jsou po celém světě jednotní.

Vyhýbejme se pověrečnému používání Bible

Někteří lidé věří, že Bible má magickou moc. Co si o tom myslíte vy? Jak vám může Bible skutečně pomoci?

Dosáhni v životě skutečného úspěchu

Co to znamená být úspěšný? Uvažujte o životě krále Šalomouna a apoštola Pavla.

Buď důvěryhodným správcem!

Všichni, kdo slouží Bohu, jsou správci. Kterými třemi zásadami se mají řídit?

Otázky čtenářů

Jaký postoj by křesťané měli mít k uchovávání embryí? Co může člověk udělat, když se chce dát pokřtít, ale nemůže zákonně vstoupit do manželství?

Vzpomínáš si?

Četli jste nedávná vydání Strážné věže pečlivě? Zkuste odpovědět na tyto otázky.

Pamatujme, že jsme dočasnými usedlíky

Co to znamená být v tomto světě dočasnými usedlíky? Co se od všech pravých křesťanů očekává?

Dočasní usedlíci tvoří jednotnou rodinu pod Boží vládou

Díky čemu svědkové Jehovovi jednotně kážou po celém světě?

Zjednodušená Strážná věž — Proč začala vycházet?

Přečtěte si, jaký užitek mají děti i dospělí ze zjednodušeného vydání Strážné věže.

Index námětů — Strážná věž 2012

Index všech článků vydaných v roce 2012 ve Strážné věži.