Přejít k článku

Přejít na obsah

Svou vírou povzbuzuje druhé

Svou vírou povzbuzuje druhé

 Svou vírou povzbuzuje druhé

SILVIA se narodila v prosinci roku 1992. Tehdy se zdálo, že je úplně zdravá, ale když jí byly dva roky, lékaři u ní odhalili cystickou fibrózu. Tato neléčitelná nemoc způsobuje stále závažnější dýchací a trávicí obtíže. Silvia musí každý den brát 36 tablet, musí inhalovat a také podstupuje fyzioterapii. Má jen čtvrtinovou kapacitu plic, a proto musí být neustále — i když jde ven — napojena na tlakovou nádobu s kyslíkem.

„Je úžasné, jak Silvia svoji nemoc zvládá,“ vypráví její maminka Teresa. „Protože dobře zná Bibli, má pevnou víru, a ta jí pomáhá překonávat smutek a nepohodlí. Stále si připomíná, že Jehova slíbil nový svět, kde všichni nemocní budou uzdraveni.“ (Zjevení 21:4) Když jsou členové její rodiny někdy smutní, Silviin úsměv plný naděje je pro ně vzpruhou. Svým rodičům a bratrovi Silvia říká: „Nový svět nám vynahradí všechno to trápení, které teď máme.“

Silvia pravidelně mluví s druhými o dobré zprávě z Božího slova. Lidem, s nimiž si povídá, neujde, že její obličej září štěstím a radostí. Také členové sboru, s nímž se na Kanárských ostrovech účastní shromáždění, jsou velmi rádi, když mohou slyšet její komentáře a když se Silvia podílí na programu. Pokaždé se Silvia ráda zdrží v sále Království a povídá si s křesťanskými bratry a sestrami. Svou společenskou a veselou povahou si získala všechny ve sboru.

„Od Silvie se učíme jednu důležitou věc,“ poznamenává její otec Antonio. „I když máme různé těžkosti, život je dar od Boha a měli bychom si ho vážit.“ A stejně jako Silvia, Boží ctitelé každého věku se již nemohou dočkat doby, kdy „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

[Obrázek na straně 31]

Silvia čte biblický text a její maminka má na rameni nádobu s kyslíkem