Přejít k článku

Přejít na obsah

Způsobilost vůdčích osobností — Celosvětový problém

Způsobilost vůdčích osobností — Celosvětový problém

 Způsobilost vůdčích osobností — Celosvětový problém

Byl spisovatelem a básníkem a do budoucnosti se díval s velkými nadějemi. Přibližně před devadesáti lety si představoval místo, „kde duch je bez bázně a hlava vztyčená; kde vědění je svobodné; kde svět není roztříštěn ve zlomky úzkými zdmi domácími; kde slova vycházejí z hlubin pravdy [a] kde neúnavné úsilí vzpíná paže své po dokonalosti“.

ZMÍNĚNÝ spisovatel tehdy vyjádřil naději, že do takových podmínek se jednoho dne probudí nejen jeho země, ale celý svět. Kdyby se tento nositel Nobelovy ceny za literaturu dožil dneška, jistě by byl hluboce zklamán. I přes veškerý pokrok a vědecké objevy je svět rozštěpen více než kdy předtím. A celkové vyhlídky do budoucnosti zůstávají pochmurné.

Když jeden farmář dostal otázku, proč náhle propuklo násilí mezi určitými frakcemi v jeho vlasti, odpověděl, že podle jeho názoru „za to mohou špatné vůdčí osobnosti“. Historik Jonathan Glover ve své knize Humanity—A Moral History of the Twentieth Century (Lidstvo — Dějiny morálky dvacátého století) vyjádřil podobný názor.  Napsal: „Genocida [v téže zemi] nebyla způsobena spontánním výbuchem kmenové nenávisti; byla naplánována lidmi, kteří se chtěli udržet u moci.“

Když na začátku 90. let vypukla válka mezi dvěma republikami bývalé Jugoslávie, jedna novinářka napsala: „Řadu let jsme spolu žili spokojeně, a teď jsme si najednou začali navzájem zabíjet malé děti. Co se to s námi děje?“

Tisíce kilometrů od těchto míst leží Indie — rodná země onoho básníka, o němž byla zmínka v úvodu. Spisovatel Pranay Gupte ve své přednášce na námět „Může Indie přežít jako jeden národ?“ uvedl: ‚Přestože přibližně 70 procent početného indického obyvatelstva je mladší třiceti let, nejsou zde žádné vůdčí osobnosti, které by mladým lidem sloužily jako vzor.‘

V některých zemích se jisté vůdčí osobnosti musely vzdát svého postavení kvůli obviněním z korupce. Je tedy zjevné, že svět zažívá z různých důvodů krizi způsobilosti vůdčích osobností. Poměry dokazují, jak pravdivá jsou slova jednoho proroka, který žil asi před 2 600 lety. Ten prohlásil: „Pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23)

Existuje nějaké řešení tísnivé situace, v níž se dnes svět nachází? Kdo dokáže lidstvo dovést do světa, kde společnost bude bez strachu a bázně, kde pravé vědění bude zdarma a bez omezení a kde lidé budou spět k dokonalosti?

[Podpisek obrázku na straně 3]

Fatmir Bošnjaku