Přejít k článku

Studijní pomůcky

Tyto studijní pomůcky si stáhněte a používejte je spolu s knihou Co Bible doopravdy říká? Ujasněte si svoje názory, prozkoumejte, co říká Bible, a naučte se, jak se můžete postavit za svoji víru.

1. KAPITOLA

Jaká je pravda o Bohu? (1. část)

Jak můžeš odpovědět, když někdo řekne „Bůh trestá špatné lidi tím, že je nechává trpět“?

1. KAPITOLA

Jaká je pravda o Bohu? (2. část)

Může se člověk stát Božím přítelem?

2. KAPITOLA

Bible je knihou od Boha (1. část)

Jak může být Bible knihou do Boha, když ji napsali lidé?

2. KAPITOLA

Bible je knihou od Boha (2. část)

Proč mnoho lidí věří, že Bible je od Boha?

3. KAPITOLA

Jaký má Bůh záměr se zemí? (1. část)

Přál si Bůh, aby země vypadala tak, jak vypadá dnes?

3. KAPITOLA

Jaký má Bůh záměr se zemí? (2. část)

Může Bůh za to, že je ve světě tolik zla a nespravedlnosti?

3. KAPITOLA

Jaký má Bůh záměr se zemí? (3. část)

Chystá se Bůh vyřešit problémy, se kterými si lidé nedokážou poradit?

4. KAPITOLA

Kdo je Ježíš Kristus? (1. část)

Jak můžeš odpovědět někomu, kdo tvrdí, že Ježíš byl jenom dobrý člověk?

4. KAPITOLA

Kdo je Ježíš Kristus? (2. část)

Jak můžeš odpovědět někomu, kdo řekne, že Ježíš je Bůh?

4. KAPITOLA

Kdo je Ježíš Kristus? (3. část)

Z čeho je vidět, že Ježíš byl pevný, ale zároveň laskavý?

5. KAPITOLA

Výkupné – ten největší dar od Boha (1. část)

Je možné si záchranu nějak zasloužit?

5. KAPITOLA

Výkupné – ten největší dar od Boha (2. část)

Jak může smrt člověka, který žil před dvěma tisíci lety, ovlivnit tvůj život?

6. KAPITOLA

Kde jsou mrtví? (1. část)

Žijí v jiné dimenzi? Jsou mučení v pekle?

6. KAPITOLA

Kde jsou mrtví? (2. část)

Je smrt přirozenou součástí života?

7. KAPITOLA

Skutečná naděje pro naše blízké, kteří zemřeli (1. část)

Když truchlíš nad smrtí někoho milovaného, znamená to, že máš malou víru ve vzkříšení?

7. KAPITOLA

Skutečná naděje pro naše blízké, kteří zemřeli (2. část)

Jak bys odpověděl někomu, kdo říká, že naděje na vzkříšení zní až moc pěkně, než aby to byla pravda?

8. KAPITOLA

Co je Boží království? (1. část)

Proč Bůh vybral do své vlády lidi, když je v nebi tolik věrných andělů?

8. KAPITOLA

Co je Boží království? (2. část)

Čeho už dosáhlo? Co udělá v budoucnu?

9. KAPITOLA

Opravdu žijeme v „posledních dnech“? (1. část)

Pro některé lidi je těžké věřit tomu, že žijeme v posledních dnech. Proč si můžeš být jistý, že konec tohoto systému je blízko?

9. KAPITOLA

Opravdu žijeme v „posledních dnech“? (2. část)

Bible říká o „posledních dnech“ i něco pozitivního.

10. KAPITOLA

Jak nás ovlivňují duchovní bytosti? (1. část)

Existují andělé? Jsou někteří z nich špatní? Díky této studijní pomůcce najdeš odpovědi.

10. KAPITOLA

Jak nás ovlivňují duchovní bytosti? (2. část)

Je něco špatného na tom, snažit se s duchovním světem spojit?

11. KAPITOLA

Proč Bůh připouští utrpení? (1. část)

Pokud je Bůh všemohoucí, nejsou potom všechny zlé věci, které se dějí, jeho vina?

11. KAPITOLA

Proč Bůh připouští utrpení? (2. část)

Bible dává na tuhle těžkou otázku jasnou a uspokojivou odpověď.

12. KAPITOLA

Žijme tak, abychom Bohu dělali radost (1. část)

Můžeš být Božím přítelem? Ujasni si, jaký na to máš názor, a prozkoumej, co říká Bible.

12. KAPITOLA

Žijme tak, abychom Bohu dělali radost (2. část)

Můžeme dělat Bohu radost, i když nám Satan způsobuje problémy?

12. KAPITOLA

Žijme tak, abychom Bohu dělali radost (3. část)

Přizpůsobit svůj život Božím požadavkům vyžaduje úsilí. Stojí to za to?

13. KAPITOLA

Dívejme se na život stejně jako Bůh (1. část)

Život je dar od Boha. Jak můžeme ukázat, že máme úctu ke svému životu i k životu druhých lidí?

13. KAPITOLA

Dívejme se na život stejně jako Bůh (2. část)

Tahle studijní pomůcka ti pomůže zamyslet se nejenom nad svým názorem na používání krve a transfuzi, ale také nad tím, jak bys ho vysvětlil druhým.

14. KAPITOLA

Jak dosáhnout štěstí v rodině? (1. část)

Co je klíčem ke šťastnému manželství? Pomocí tohoto pracovního listu si ujasni svoje názory, prozkoumej, co říká Bible, a nauč se svoje názory vysvětlit druhým.

14. KAPITOLA

Jak dosáhnout štěstí v rodině? (2. část)

Jak může rodičům i dětem pomoct Ježíšův příklad? Ujasni si svoje názory a podívej se, co říká Bible.

15. KAPITOLA

Jaký způsob uctívání Bůh schvaluje? (1. část)

Líbí se Bohu všechna náboženství? Jestli ne, jak můžeš poznat to pravé? Ujasni si svoje názory a podívej se, co říká Bible.

15. KAPITOLA

Jaký způsob uctívání Bůh schvaluje? (2. část)

Stačí v Boha jenom věřit, když chceme mít jeho schválení? Nebo od nás chce něco víc?

16. KAPITOLA

Postavte se na stranu pravého uctívání (1. část)

Schvaluje Bůh oslavy narozenin, náboženských svátků a používání soch a obrazů při uctívání? Které biblické zásady se toho týkají?

16. KAPITOLA

Postavte se na stranu pravého uctívání (2. část)

Jak můžeš svoje názory taktně vysvětlit a projevit úctu k názorům druhých?

17. KAPITOLA

Přibližujte se k Bohu v modlitbě (1. část)

Jak se můžeš stát Božím přítelem? A jak můžeš vědět, že tvým modlitbám naslouchá?

17. KAPITOLA

Přibližujte se k Bohu v modlitbě (2. část)

Podívej se, co se v Bibli píše o tom, jak a kdy se máme modlit.

17. KAPITOLA

Přibližujte se k Bohu v modlitbě (3. část)

V Bibli se píše, že Bůh odpovídá na modlitby různými způsoby. Jak a kdy ti může odpovědět?

18. KAPITOLA

Křest a váš vztah k Bohu (1. část)

Proč musí být křesťan pokřtěný? Co by ho k tomu mělo motivovat?

18. KAPITOLA

Křest a váš vztah k Bohu (2. část)

Jaké kroky musí člověk podniknout ještě před tím, než zasvětí svůj život Jehovovi? A jak to pak ovlivní všechna jeho další rozhodnutí?

18. KAPITOLA

Křest a váš vztah k Bohu (3. část)

Co se očekává od člověka, který se zasvětil Bohu? Proč ti, kdo opravdově milují Boha, můžou mít jistotu, že dokážou žít podle svého zasvěcení?

19. KAPITOLA

Zůstaňte v Boží lásce (1. část)

Jak si můžeš udržet blízký vztah k Jehovovi? Díky téhle studijní pomůcce si můžeš ujasnit svoje názory a vysvětlit je druhým.

19. KAPITOLA

Zůstaňte v Boží lásce (2. část)

Když poznáš pravdu o Bohu, co ti pomůže ještě víc se k němu přiblížit a lásku k němu si udržet?