Skip to content

Zezi

Lekel Zezi?

Akoz Zezi i ganny apele Garson Bondye?

Si Bondye pa ti vin papa Zezi parey en imen i vin paran en zanfan, ki mannyer Zezi i Garson Bondye?

Eski bann profesi konsernan Mesi i prouve ki Zezi ti Mesi?

Eski plizyer dimoun ti kapab akonpli bann profesi konsernan Mesi?

Lavi Zezi lo later

Ki Labib i dir lo Lavyerz Mari?

Serten i dir ki ler Mari ti donn nesans Zezi i ti napa okenn pese, setadir i ti Imakile Konsepsyon. Ki Labib i dir lo la?

Lekel sa “trwa savan” ki ti vizit Zezi? Eski zot ti swiv sa “zetwal” ziska Betleenm?

I annan plizyer term ki ganny servi dan tradisyon Nwel ki pa ganny trouve dan Labib.

Lanmor ek rezireksyon Zezi

Eski i vre ki zot in dekouver sa latwal ki Zezi ti ganny anvlope ladan ler i ti mor?

Annou konsider trwa keksoz enportan ki ede pour montre si sa i sa bout latwal ki Zezi ti ganny anvlope ladan.

Rol Zezi dan plan Bondye

Ki mannyer Zezi i sov nou?

Akoz nou bezwen ki Zezi i pled pour nou? Eski nou pou ganny sove si nou zis krwar dan Zezi?