PAGMATA! Num. 3 2019 | Makatabang ba sa Imong Kinabuhi ang Bibliya?

Sukad kaniadto, daghan nag natabangan ang Bibliya sa pagbaton ug mas maayong kinabuhi. Makabenepisyo ka sa praktikal nga mga tambag niini para sa adlaw-adlawng pagkinabuhi.

Karaang Libro Para sa Modernong Panahon

Sayra kon unsay giingon sa uban bahin sa ilang pagbasa sa Bibliya ug pagpadapat sa mga tambag niini sa ilang kinabuhi.

Panglawas

Ang mga prinsipyo sa Bibliya nagdasig nga atimanon gyod nato ang atong panglawas.

Emosyon

Makabenepisyo ta kon makamao tang mokontrol sa atong emosyon.

Relasyon sa Pamilya ug Panaghigalaay

Makabaton tag maayong relasyon sa uban kon magpokus ta sa kon unsay atong mahatag kanila, dili sa kon unsay ilang mahatag kanato.

Pinansiyal nga Kahimtang

Sa unsang paagi ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang nimo nga mamenosan ang imong mga problema sa kuwarta?

Espirituwalidad

Ang mga sukdanan sa Diyos ug ang mga prinsipyo sa Bibliya makahatag nimog maayong espirituwalidad. Sayra kon sa unsang paagi.

Ang Libro nga Pinakadaghag Natabangan

Gipakita sa mga estatistika nga ang Bibliya mao ang kinadaghanag hubad ug pinakakaylap nga napanagtag nga libro.

Niini nga Isyu sa Pagmata!: Makatabang ba sa Imong Kinabuhi ang Bibliya?

Ang Bibliya naay praktikal nga mga tambag para sa adlaw-adlawng pagkinabuhi.