Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Panglawas

Panglawas

Ang Bibliya dili libro bahin sa medisina o panglawas. Pero duna niy mga prinsipyo nga makatabang nimo sa pagbatog himsog nga panglawas. Tagda ang pipila niini.

ATIMANA ANG IMONG LAWAS

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Wala gyoy tawo nga nagdumot sa iyang lawas, apan nagpakaon ug nagpangga niini.”​—Efeso 5:29.

ANG GIPASABOT NIINI: Kini nagdasig nato nga himoon ang atong maarangan sa pag-atiman sa atong panglawas. Base sa usa ka pagtuon, ang kasagarang hinungdan sa daghang sakit maoy tungod sa paagi sa pagkinabuhi sa mga tawo. Busa ang hustong paagi sa pagkinabuhi makatabang nimo sa pagbatog mas maayong panglawas.

ANG IMONG MAHIMO:

  • Nutrisyon. Atimana ang imong lawas pinaagi sa pagkaog sustansiyadong pagkaon ug pag-inom ug igong gidaghanon sa tubig.

  • Pag-ehersisyo. Ang pag-ehersisyo makatabang nga moarang-arang ang imong panglawas bisag pila pay imong edad, bisan pag baldado ka o nalimitahan tungod sa sakit nga magbalikbalik. Tinuod, ang imong pamilya ug ang mga doktor makatabang nimo kon unsaon pag-ehersisyo, pero kinahanglang naa pod kay himoon aron makabenepisyo.

  • Katulog ug Sakto. Ang mga tawo nga dugay nang walay saktong tulog posibleng makabaton ug grabeng mga sakit. Daghan ang walay saktong tulog kay daghan pa silag ginahimo bisag tingkatulog na. Pero kon matulog kag sakto, nagpakita nâ nga gusto nimog maayong panglawas.

LIKAYI ANG MAKADAOT NGA MGA BISYO

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Hinloan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu.”​—2 Corinto 7:1.

ANG GIPASABOT NIINI: Makabenepisyo ta kon dili nato hugawan ang atong lawas pinaagi sa makadaot nga mga substansiya o produkto sama sa sigarilyo, nga usa sa komon nga mga hinungdan sa sakit ug kamatayon.

ANG IMONG MAHIMO: Pagtakdag adlaw sa pag-undang sa bisyo ug markahi kana sa imong kalendaryo. Sa dili pa ang maong adlaw, ilabay na ang mga sigarilyo, ashtray, lighter, ug uban pang gamit nga konektado niini. Likayi ang mga lugar nga daghag manigarilyo. Sultihi ang imong pamilya ug mga higala bahin sa imong desisyon.

UBAN PANG PRINSIPYO SA BIBLIYA

Puwede kang makadawat ug kopya sa Bibliya pinaagi sa pagkontak sa usa sa mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar

MAGMAHUNAHUNAON BAHIN SA SAFETY.

“Kon magtukod kag balay, buhatig barandilya ang imong atop, aron walay tawong mahulog ug dili mahimong sad-an sa dugo ang imong pamilya.”​—DEUTERONOMIO 22:8.

KONTROLAHA ANG IMONG KASUKO.

“Ang tawong dili daling masuko nagpakitag katakos sa pag-ila, apan ipakita sa tawong walay pailob nga buangbuang siya.”​—PROVERBIO 14:29.

AYAW PALABIG KAON.

“Likayi nga maapil ka niadtong . . . [mga] hangol.”​—PROVERBIO 23:20.