Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Emosyon

Emosyon

Ang Bibliya nagpasidaan bahin sa makadaot nga mga emosyon ug nagdasig nga ugmaron kadtong makaayo nato.

KASUKO

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Ang tawo nga dili daling masuko mas maayo kay sa banggiitang manggugubat.”​—Proverbio 16:32.

ANG GIPASABOT NIINI: Makabenepisyo ta kon makamao tang mokontrol sa atong emosyon. Usahay naa tay rason nga masuko, pero kon dili nato pugngan ang atong kasuko, makadaot kini. Ang mga researcher miingon nga dihang masuko ang mga tawo, sagad makasulti ug makahimo silag mga butang nga ilang basolan sa ulahi.

ANG IMONG MAHIMO: Kontrolaha ang imong kasuko sa dili pa ikaw ang kontrolahon niini. Para sa uban, isog kadtong dili magkontrol sa ilang kasuko, pero ang tinuod ilhanan kana nga huyang sila. “Ang tawo nga dili makapugong sa iyang kasuko samag siyudad nga lumpag ang paril,” nag-ingon ang Bibliya. (Proverbio 25:28) Makatabang sa pagkontrol sa kasuko ang pagsusi sa tinuod nga nahitabo sa dili pa ka mosulti o mohimog aksiyon. “Ang lawom nga pagsabot sa usa ka tawo mopugong gayod sa iyang kasuko.” (Proverbio 19:11) Busa dili lang usa ka bahin sa estorya ang atong paminawon aron masabtan nato ang kahimtang ug makontrol nato ang atong emosyon.

PAGKAMAPASALAMATON

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Ipakita nga mapasalamaton mo.”​—Colosas 3:15.

ANG GIPASABOT NIINI: Matod sa uban, ang mga tawong mapasalamaton mao lang ang magmalipayon. Bisan kadtong nawad-an ug minahal o mga kabtangan makapamatuod niini. Miingon sila nga ang nakatabang nila sa pagsagubang sa ilang mga emosyon mao ang pagpasalamat sa kon unsay naa pa kanila, dili ang pagsigeg hunahuna sa nawala kanila.

ANG IMONG MAHIMO: Kada adlaw, isulat ang mga butang nga angay nimong pasalamatan, bisan ang simpleng mga butang sama sa nindot nga pagsubang sa adlaw, maayong panag-estoryahay uban sa minahal, o sa matag adlaw nga buhi ka. Kon mogahin kag panahon sa paghunahuna ug pag-apresyar niining mga butanga, mas mahimo kang positibo ug malipayon.

Dakong tabang sab ang paghunahuna kon unsay imong naapresyar sa imong pamilya ug mga higala. Dayon isulti kini kanila, sa personal man o pinaagig sulat, e-mail, o text message. Kini makapalig-on sa imong relasyon kanila ug masinatian nimo ang kalipay sa paghatag.​—Buhat 20:35.

UBAN PANG PRINSIPYO SA BIBLIYA

Puwede kang mag-download ug mga audio recording sa Bibliya. Mabatonan ni sa mga 40 ka pinulongan diha sa jw.org

LIKAYI ANG MGA PANAGLALIS.

“Ang pagsugod ug away samag pag-ablig ganghaan sa tubig; sa dili pa modako ang away, biya na.”​—PROVERBIO 17:14.

LIKAYI ANG SOBRANG KABALAKA SA UMAABOT.

“Ayaw gayod kabalaka bahin sa sunod nga adlaw, kay ang matag adlaw dunay kaugalingong mga kabalaka. Ang mga problema karong adlawa mao ray hunahunaa.”​—MATEO 6:34.

PAGHUNAHUNA DAAN IMBES MAGPADALA DAYON SA IMONG EMOSYON.

“Ang katakos sa panghunahuna magbantay nimo, ug ang katakos sa pag-ila manalipod nimo.”​—PROVERBIO 2:11.