Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Kon Unsay Gisulti sa Uban

Kon Unsay Gisulti sa Uban

 Kon Unsay Gisulti sa Uban

Pransiya “Ang mga Saksi ni Jehova maoy mga lungsoranon nga nagtahod sa mga balaod sa Republika. . . . Sila mga malinawon. Sila motrabaho, mobayad ug buhis, motabang sa pagpauswag sa atong nasod ug manghatag ug mga hinabang. Ang panaghiusa niining mga tawhana gikan sa nagkalainlaing rasa ug kagikan, nga malinawong nagtigom, nindot tan-awon. . . . Kon Saksi ni Jehova pa ang tanan, kami nga mga polis mawad-an gayod ug trabaho.”—Tigpamaba sa asosasyon sa mga polis sa Pransiya.

Ukraine “Ginatudloan sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga anak ug mga prinsipyo sa Bibliya maylabot sa moral. Ilang gitudloan usab ang ilang mga anak sa paglikay sa mga batasan, mga buhat ug bisan tinamdan nga, [bisag] giisip sa kalibotan karon ingong normal, makadaot sa mga anak ug sa uban. Busa ilang gipasidan-an ang ilang mga anak sa mga kadaot nga ipahinabo sa pagdroga, pagpanigarilyo ug paghubog-hubog. Hinungdanon kanila ang pagkamatinud-anon ug pagkakugihan. . . . Gitudloan sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga anak ug maayong pamatasan, pagtahod sa awtoridad, sa ubang mga tawo ug sa ilang mga kabtangan ug sa pagkamasinugtanon sa balaod.”—The History of Religion in Ukraine, giedit ni Propesor Petro Yarotskyi.

Italya “Trayenta mil ang nagtigom diha sa Olympic Stadium nga malinawon . . . Walay nagkatag nga basura, walay banha, walay nagsinggitay. Mao kanay kahimtang sa Olympic Stadium gahapon . . . Walay nagsenyas nga binastos, walay nanigarilyo, walay nagkatag nga mga basiyong lata. Bukas lang nga mga Bibliya, mga tawong nagkuhag nota, ug mga bata nga hilom nga nanglingkod.”—L’Unità, nga nagreport bahin sa kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova sa Roma.

Britanya “Ang Luyo-luyong Obispo sa Cheltenham miingon nga [ang Church of England] nagkinahanglag mga grupo sa debotadong mga tawo nga nagapamalaybalay sama sa mga Saksi ni Jehova.”—The Gazette, Gloucester Diocese.

 Netherlands Ang mga silingan sa Kingdom Hall sa siyudad sa Leeuwarden misulat sa Saksi nga nag-ingon: “Buot namo kamong pasalamatan sa inyong dakong nahimo sa pagpanindot sa Noorderweg [Noorder Road]. Ang inyong mga membro desenteng mamesti, ug maayo kaayo silag batasan. Ang mga bata dili badlongon, walay nagpatakag parking sa ilang mga sakyanan, dili sila manglabay ug basura sa karsada, ug ang lagwerta sa inyong Kingdom Hall kanunayng hinlo. Hinaot unta nga dili kamo mohawa, kay nalipay kaayo mi nga kamo ang among nasilingan.”

Mexico Si Elio Masferrer, nga propesor ug tigdukiduki sa National School of Anthropology and History, miingon nga ginatabangan sa mga Saksi ang mga tawong “dunay dakong problema sa pamilya, sama sa panglugos, pag-abuso sa pamilya, alkoholismo, ug pagkagiyan sa droga.” Ang mga doktrina sa mga Saksi, matod pa niya, “naghatag ug dignidad sa mga tawo nga ubos ug paglantaw sa ilang kaugalingon” ug nagtabang kanila sa “pagkinabuhi nga walay dagkong problema pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Diyos.”—Excélsior nga mantalaan.

Brazil Usa ka mantalaan nagreport: “Dalayegon kaayo ang organisasyon sa mga Saksi ni Jehova. Ang ilang dapit nga tigoman kanunayng hinlo. Ang tanan organisado kaayo . . . Inighuman sa ilang mga asembliya, ang ilang gitigoman mas hinlo pa kay sa wala pa nila kini gamita. Panahon sa mga pakigpulong, walay magsaba-saba. Walay magtinuloray o magbinanggaay. Ang tanan maayog pamatasan. . . . Hapsay gayod kini nga relihiyon. Sila nahibalo kon unsa gayoy kahulogan sa pagsimba sa Diyos.”—Comércio da Franca.

Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo gayod nga ang Maglalalang mas nahibalo kay kang bisan kinsa sa mga prinsipyo nga angayng sundon sa mga tawo. (Isaias 48:17, 18) Busa siyay pasidunggan sa mga Saksi sa dihang dayegon sila sa uban tungod sa ilang maayong panggawi. Si Jesus miingon: “Palamdaga ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo, aron ilang makita ang inyong maayong mga buhat ug maghimaya sa inyong Amahan nga anaa sa mga langit.”—Mateo 5:16.

[Blurb sa panid 4]

“Gitudloan sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga anak ug maayong pamatasan . . . ug sa pagkamasinugtanon sa balaod”

[Blurb sa panid 5]

‘. . . Mga tawo gikan sa nagkalainlaing rasa ug kagikan nga malinawong nagtigom . . . ’