Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

AN TORRENGBANTAYAN Num. 1 2018 | Praktikal Pa Daw Ngunyan an Bibliya?

PRAKTIKAL PA DAW NGUNYAN AN BIBLIYA?

Huli sa dakulon nang makukuang impormasyon paagi sa modernong teknolohiya, sa hiling mo praktikal pa daw ngunyan an Bibliya? An Bibliya nagsasabi:

“An bilog na Kasuratan ipinasabong nin Diyos asin kapaki-pakinabang.”—2 Timoteo 3:16.

Ipinapaliwanag sa isyung ini kan An Torrengbantayan kun taano ta masasarigan na giya an Bibliya sa gabos na aspekto nin buhay.

 

Praktikal Pa Daw Ngunyan an mga Giya sa Bibliya?

Mantang kadakul na kitang makukuanan nin pinakabagong mga impormasyon, taano ta kaipuhan pa nin Bibliya—na isinurat haros 2,000 na taon na an nakaagi?

Mga Katukduan sa Bibliya—Dai Nalulumang Kadunungan

Dai nanggad masasabing luma na an Bibliya huli sa bagong mga kaaraman, imbes an mga prinsipyo diyan praktikal asin dai naluluma.

Lihis Na sa Panahon o Mas Nainot Pa?

An Bibliya bakong libro dapit sa siyensiya, pero may mga impormasyon diyan dapit sa siyensiya na tibaad ikangalas mo.

1 Makakatabang Para Malikayan an mga Problema

Mangnuhon kun paano nakatabang sa dakul na tawo an kadunungan nin Diyos para malikayan an pira sa masakit na problema sa buhay.

2 Makakatabang Para Maresolberan an mga Problema

An Bibliya nagtatao nin kadunungan tanganing mapaglabanan an mga problemang dai matapos-tapos asin nakakapangluya sa buot, arog kan sobrang paghadit, pagpaliman-liman, asin pagkapungaw.

3 Makakatabang Para Makayanan an mga Problema

Paano an mga problemang dai kayang malikayan o maresolberan, arog nin malalang hilang o kagadanan?

An Bibliya Asin an Saimong Puturo

An Tataramon nin Diyos makakatabang sa sato na makayanan an yaon sa mismong atubangan ta—an mga problema sa aroaldaw na inaagihan ta gabos sa daing kasiguraduhan na kinaban na ini. Pero bako sana iyan an nagigibo kan Bibliya. Paagi kaiyan nagigin maliwanag man an satong puturo.

Ano an Masasabi Nindo?

Pag-isipan kun ano an sinasabi kan iba asin kun ano an itinutukdo kan Bibliya dapit sa hapot na ini.