Ghô tchum o

Rusi

 

2020-12-28

RUSI

Fe Dmitriy Mikhaylov bo gôm nwe ne pintum é

Pou ke gem fe Mikhaylov ne tyèʼ 29 ne ŋwe 5 ne gouʼ 2018. É ke tchye medouʼ mŋwe dye tchè. É bo thate tchi paʼ Jéova, ba djwi é ye é be dendeng a, ke kwite é ne kaktuô a. É bo thoute ba tchi paʼ ne sing Ghôm Si bi pyeshe mghè tchè ke kwite é ne lwôʼ ye hwite ba ŋwègne a.