Ghô tchum o

Mŋwaʼgne mnwe La Tour de Garde pou a Réveillez-vous!

Mŋwaʼgne mŋwe mye Mkwithè Jéova de Bible gre a si be o fing ne téléshaajé ma ne mghôm mkhe mkhe, ba ne mghôm mbouʼmteng. La Tour de Garde daʼte wôk pe paʼ potse ye a si tchyete tchum dzu a bo donye mghôm mngamdoʼ Bible a. A juete pômneng pou a mtchoung pepoung nefo Si bing be tsegne ne ghe pintum ne Yéso Kristo. Réveillez-vous! daʼte wôk pe paʼ pe fing ne sôk mnwe tchepoung yeng dzu neng ge taʼ môkte pepoung ne mkaʼnye Si mye a gôm nwe ne goung se tchum byanye gre hwite.

Le taʼ ghôm ne mghôm mye a si a, neng kliké ne Tcheng ne djô mwaʼgne mŋwe, ne goung mtchi, mye a si ne ghôm bô a.

 

YWE YE POU Ô DJÔ A

DYE DJAPNÈ (YE NE DAGNE YWE)

Dye djapnè (ye hente ji'te)

DYE DJAPNÈ (YE NE DAGNE YWE)

Dye djapnè (ye hente ji'te)

DYE DJAPNÈ (YE NE DAGNE YWE)

Dye djapnè (ye hente ji'te)

DYE DJAPNÈ (YE NE DAGNE YWE)

Dye djapnè (ye hente ji'te)

DYE DJAPNÈ (YE NE DAGNE YWE)