pekhu

JI SO JÉOVA

NE YÔ WE

Jéova tchousi

Pe hô ywe, be pe gô pwa mkwé a ? Pe yô ywe ye Kalèb dagne ne taʼ tôné tchum Bible a.

JI SO JÉOVA

NE YÔ WE

Wim tam o pepoung

Tam be taʼ poutchi be fe m bi Jéova. A tcheng ge o le jyenwe gwim ya.

MFA’ POU A FOTO

YE NE TÉLÉSHAAJÉ KE NE IMPRIMÉ LE