Ghô tchum o


TAʼ JIʼTE BIBLE POU A TAʼ TCHITCHA

Po tchwe mama !

Tchum yeng jiʼte Bible pou a kwigne mghôm, ye pou te bé khap ne a pe, o gô ghe mpaʼ ne mhente paʼ :

  • Ge fing ne ghe la te gre ŋwègne tchum vôk tse ?

  • Te gheghô ba nwe tchwepoung gô laʼ mi le ?

  • Te ge gô laʼ ping yô pô pe pye wap pfu a le ?

  • Te Si dé a kwaʼ nyenyô le ?

  • Ge fing ne ghe priya te Si youʼ a m tchi ge ke ?

Pou te bé khap ne pe

O gô ghe goung jiʼte Bible awè, ŋwaʼgne ne jiʼte Po tchwe mama !, ba taʼ Bible be ye o bo tcheng ya a, pe te pé khap.

A hwi ne ghe

Youʼte pou a taʼ tchitcha ne tsuʼ ba ne tam ye o koung a. O fing ba ne ghe ya tchye m ne èntèrnèt ke téléfone le.

Pou te gô tsegne o pe

O fing ne yaʼ you jiʼte Bible batchwekele—pe te sômywe khyep o.

Yôk jiʼte Bible ging m tchi ge ke ?

Taʼ tchitcha gô kwite o ne jiʼte ywe ye Bible dagne a. Po é gô pe ghôm nwe ne taʼ ywe te lou ghô ne mouʼ ywe. Tchum jiʼte Bible pou a kwigne mghôm Po tchwe mama !, o gô jiʼte tchoung ye a be tchum Bible a, ba tchi paʼ a fing ne kwite o a, pe mouywe mouywe. Ne ne bing jye potse ne, yô vidéo yeng ke dé mpaʼ ne mhente mye pô doʼgne hente ne jiʼte Bible bô le.

O bo tcheng ne naʼ djô ywe ye a tchum ŋwaʼgne ne jiʼte a ?

Naʼ dé mjiʼte ne thoʼ jiʼte Bible bô.

O bo tcheng ne foʼte a ?

Kliké ne ne nyapte tchwe ye o gô tchye you dendze jiʼte Bible ne a.