Ghô tchum o

Bible be pou ké thate tate

Le Bible be pou ŋké thate tate ye o gô téléshaajé tsôʼ a ne djô tchum mkènye mou paʼ she mbap Bible ke ne tchyete a. A be pou ne ŋké kwiʼ mkounye, mjwôpshye ba mgi pômneng tchum o. O fing ne ghe ya ba ne mghôm mbouʼmteng.

Le taʼ ghôm ne mghôm mye a si a, neng kliké ne Tcheng ne djô Bible be pou ŋké thate tate, ne goung mtchi, mye a si ne ghôm bô a. Ŋwaʼ taʼ kam ne the é, ke tso ŋwaʼnye Bible le ne djô goung Bible ŋkéke ne ywe ye o ŋwaʼa.

 

YWE YE POU Ô DJÔ A