Ghô tchum o

Mjwôpshye mkritè ne gamte Si

Youʼ ke téléshaajé mjwôpshye mye Mkritè ne gamte Jéova Si bing ne ha mkouʼ mye a. Ye jwôp jwôp, ye bouʼ pouʼou, ba ye ŋwaʼ ŋwaʼ be si.