Ghô tchum o

Bible danye ke?

Da’ Bible né ha kwa’ mthôk pepoung ne goung mhente thuôthuô ne vôk. Te fe medou mgou’, pou yô ge mthôk mye bô be kwa’ ywe mthuôdeng. Tchum yeng tsu’, o gô yô tchi pa’ Bible fing ne kwite o ne goung you tchi ne tchwe awè a.—2 Timotio 3:16, 17.

Mya pye tchi a

MBOUʼ MŊWAʼGNE & MKAM MŊWAʼGNE

Ke fing ne re ge toundye tchwe tchum ŋwègne?

Jéova ne le tchu toundye neng ha ywe ye a fing ne kwite mtoundye ne tchwe pepoung a.

MBOUʼ MŊWAʼGNE & MKAM MŊWAʼGNE

Ke fing ne re ge toundye tchwe tchum ŋwègne?

Jéova ne le tchu toundye neng ha ywe ye a fing ne kwite mtoundye ne tchwe pepoung a.

Ji’te Bible pou a Mkwithè Jéova

Foʼte yôk jiʼte Bible

Ghe taʼ jiʼte Bible pe te pé khap, pou a taʼ tchitcha ye é gô jiʼte o pe do o a.

Ne lo ge taʼ Mkwithè Jéova tcheng o

Ghômte ne taʼ ywe ye Bible gôm nwe ne a pou a Mkwithè Jéova ke gre you jiʼte Bible ye pye gre pou a pômneng pe te kwi khap a le.

Bible fing ne kwite o m tchi ge ke?

Kwite bi pomsem

Yô tchi paʼ Bible fing ne kwite ne sôk mnwe ba mketuʼ mye a be boʼgwye mtchum ŋwak ne pomsem.

Mfa’ bi pekhu

Yô mfa’ myé bé a kwite o ne le fye dagne mthôk Bible bi po pou a.