Ghô tchum o

Mdram Bible

Téléshaajé mdram mye a daʼté mtôné Bible, neng dagne medou potse ne pô pye é wap tchum mtôné bô a, ba tse tsyé pou ve ge a ke tchyete a. O fing ne ghe ba ya bô ne mghôm mbouʼmteng.

Le taʼ ghôm ne mghôm mye a si a, neng kliké ne Tcheng ne djô mdram mye a si ne ghôm bô a. iwaʼ taʼ kam ne the é ne djô goung mdram Bible mye a bo gôm nwe ne ywe ye é o iwaʼ a.

 

Tchi tse tseng te goung be ne èntènèt ne ghôm yeng pe.

Yze ye a tchum mpak mye a dze a si ne ghôm yeng: