Ghô tchum o

Pomsem

Mthôk Bible fing ne kwite o ne sôk mketuʼ ba ne kouʼgne ne ghe taʼ tchi ne tchwe pepoung. a

a She mtso pô mye pou ha tchum m artikle menge a be pou kwepgne.

Mhente po msem

Mhente mye po msem ha ne nwe ne mo, mso, mtse po, seku, ba she.

Ywe ye she pô paʼ ywe a gôm a

Mouʼtchwe o bo tchye m ne she mnwe mye a lam fe ŋwak ne o a. Yô paʼ she pô gre tchwe ye a ŋwak a.

Ji’te dem ta’ tablô

Mu’ nwe ke fe ŋwak ne o, o yô kwè ge o ka fing ne tem ne a? A pe po’o, be mkam vidéo meng fing ne kwite o ne lo’ mnwe mye a ŋwak ne po msem a.

Mbak mhente bi po msem

Mbak mhente meng gô kwite o ne ŋwa’ ywe ye o we sè a neng kwite o ne nyapte ne o ne potse tsye a fing ne ŋwak ne o a.

Mfa’ ne tchengte tha’ Bible

Mfa’ bé pu èmprimé nə́ ne kwite ne kwènye mtoné Bible pa’ tchwe yé pu le be si a.

Bible dagne kwa’ ke? (Mkwite ne ji’te)

Ne ghôm nwe nə́ you pinthum te pwôk be a thuô bou tè’ a? Le mkwite ne ji’te mə̌ng ne kwi’ you pinthum neng danye tchi pa’ o fing ne thoute potse tsye o bing a.