Ghô tchum o

Kwôte m artikle

Ké mkwôte m artikle menge bing khé potse ne ywe paʼ Bible, tchi paʼ a fing ne kwite a, ba mfaʼ pe Mkwithè Jéova. Tchi taʼ ghôm ne mye atchum tsôʼge a, ne ne djô m artikle mye si ne ghôm bô a.