Ghô tchum o

Ne lo ge taʼ kwithè Jéova tcheng o

O bo tcheng ne ping tchente jye potse ne Bible ke ba ne Mkwithè Jéova a ? A pe poʼo, o ŋwaʼ ywe ne tsuʼ ne do ge taʼ kwithè Jéova sôʼ tcheng o, a taʼ kwithè Jéova beng we o tcheng o.

Pye gô le potse tsye o ŋwaʼ neng tchya a ne ghe ge taʼ kwithè Jéova tcheng o paʼ o do a. Pye gô ying ne mkhète ne gwim ba mkhète ne dwôʼ.