PAGPAMATA! Num. 1 2020 | Bulig Para Makaya an Istres

Nagtitikaduro an istres yana. Pero may mahihimo ka para makaya ito.

Istres Ka Ba?

May mahihimo ka basi diri ka maistres hinduro.

Ano an mga Hinungdan han Istres?

Hibaroi an pipira nga hinungdan han istres ngan kitaa kon naaapektohan ka ba hini.

Ano an Istres?

Natural la ha tawo an istres. Hibaroi kon ano an epekto ha lawas han duro nga istres.

Kon Ano an Bubuhaton Kon Naiistres

Hibaroi an pipira nga praktikal nga prinsipyo nga mabulig ha imo nga makaya an istres ngan maibanan pa ngani ito.

Posible an Kinabuhi nga Waray Istres

Diri naton kaya wad-on an tanan nga nakakaistres ha aton. Pero kaya ito ni Jehova.

“An Kalmado nga Kasingkasing Naghahatag hin Kinabuhi”

Ito nga mga pulong nga mababasa ha Proberbios 14:30 nagpapakita han diri nadadaan nga kinaadman nga aada ha Biblia.