Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 BULIG PARA MAKAYA AN ISTRES

Ano an Istres?

Ano an Istres?

An istres amo an reaksyon han imo lawas ha makuri nga sitwasyon. An imo utok nagpapadara hin damu nga hormone ha ngatanan nga parte han imo lawas. Tungod hito, naglalaksi an pitik han imo kasingkasing ngan an imo pagginhawa, nahitaas an presyon han imo dugo, ngan naninig-a an imo mga muscle. Bisan kon diri ka pa maaram han bug-os nga nahitatabo, an imo lawas andam na ha paggios. Kon diri ka na naiistres, an imo lawas nakalma na ngan nabalik ha normal.

MAOPAY NGAN MARAOT NGA ISTRES

An istres usa nga natural nga reaksyon nga nabulig ha imo nga magin andam ha makuri o peligroso nga mga sitwasyon. Ito nga reaksyon nagtitikang ha imo utok. An maopay nga istres nabulig ha imo nga gumios dayon. Mahimo liwat ito makabulig basi maabot mo an imo mga tumong o magin mas maopay ka ha imo ginbubuhat, pananglitan, ha imo eksam, ha interbyu ha trabaho, o ha isport.

Pero an maiha ngan duro nga istres mahimo magkaada maraot nga epekto ha imo. Bangin magbag-o an imo pamatasan, upod na an imo pagtratar ha iba. An maiha na nga istres mahimo magresulta ha pag-abuso ha droga ngan de-alkohol nga irimnon, sobra nga pagkinaon, pagsigarilyo, ngan iba pa nga bisyo. Mahimo pa ngani ito magresulta hin depresyon, duro nga kakapoy ha pisikal, emosyonal, ngan mental, o pakahunahuna hin pagpakamatay.

Bisan kon iba-iba an epekto han istres ha kada tagsa, mahimo ito makahatag hin damu nga sakit. Ngan apektado hito an haros ngatanan nga parte han lawas.