Kʼelo li kʼusi yichʼoje

«Ta sventa xchʼunel koʼontontik chijxanav batel; maʼuk yuʼun jkʼeloj xa ta jsatik»

Kʼalal laj yiktaik komel sjoyibtael jromail soltaroetik li Jerusalene, chaʼchop utsʼ alaliletik oy kʼusi tsots kʼot ta xkuxlejalik: ¿Mi ta van xchʼunbeik Jesús xchiʼuk ti chlokʼik li ta jteklume, ti chiktaik komel li kʼusitik nopem xaʼiike? Li kʼusi chkʼot ta nopel yuʼunike jaʼ sventa chkuxiik o sventa chchamik. Li pelikula liʼe jaʼ chakʼ ta ilel lek li kʼusi kʼot ta pasel chal Vivliae. Muʼyuk yichʼoj talel majbail. Li kʼusitik te chvinaje jaʼ chakʼ ta ilel li kʼusitik kʼot ta pasel ta stojolalik ta melel li yajtsʼaklomtak Cristo ta baʼyel sigloe.