Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Dramaetik lokʼem ta Vivlia

Yaleso dramaetik ti lokʼemik ta Vivlia sventa xavaʼi loʼiletik xchiʼuk xachanbe skʼoplal krixchanoetik xchiʼuk li kʼusitik tsotsik skʼoplal kʼotanuk ta pasel ti chal Vivliae.

 

Pasik perton. Chʼabal to ta akʼop maʼ li kʼusi chasaʼe.

Li yan pajinaetik chtale xuʼ xakʼel li ta kʼop liʼe: