Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Kʼusitik tsjakʼik ta sventa Vivlia

¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae? Tʼujo jtosuk ti bu chakʼan chanabe skʼoplale.

Li Vivliae

Kʼusitik xchʼunojik xchiʼuk relijion

Chano Vivlia xchiʼuk li stestigotak Jeovae

¿Kʼu yuʼun skʼan jchantik li Vivliae? (video ti mas nate)

Li Vivliae ta smiyonal noʼox krixchanoetik skoltaoj sventa stabeik stakʼobil li kʼusitik mas tsots skʼoplal tsjakʼbe sbaike. ¿Mi chakʼan chata li koltael taj eke?

¿Kʼu yelan chichʼ akʼel li chanubtasel ta Vivliae?

Jaʼ ojtikinbilik-o ta spʼejel Balumil li stestigotak Jeova ti chakʼik chanubtasel ta Vivlia ta motone. Kʼelavil kʼu yelan chchanubtasvanik.

Kʼano ti oy buchʼu svulaʼanote

Nabo mas skʼoplal li Vivliae o li stestigotak Jeovae.