Kerem tsebetik

LI KʼUSI TSJAKʼ KEREM TSEBETIKE

¿Kʼusi xuʼ jpas mi toj ven xchʼay koʼontone?

Li mantal liʼe chalbe skʼoplal oxtos butik xuʼ xchʼay koʼontontik yuʼun li kʼusitik achʼ chlokʼanuke.