Kerem tsebetik

Li kʼusi tsjakʼ kerem tsebetike

¿Kʼusi xuʼ jpas sventa mu xilub tajeke?

¿Kʼusitik chapas ti xuʼ xalub tajek yuʼune? ¿Mi xuʼ van jech xkʼot ta atojolal? ¿Kʼusi xuʼ jpas sventa mu xilub tajeke?

Li ta jvokʼ mantaletik liʼe jelbil sbiik jlom li buchʼutik chichʼik albel skʼoplale.