Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Kerem tsebetik

Li beiltaseletik ta Vivliae tskoltaot ta akuxlejal xchiʼuk tskoltaot sventa stsal avuʼun li vokoliletike. a

a Li ta mantal liʼe jelbil li jlom biiletike.

LI KʼUSITIK TSJAKʼ KEREM TSEBETIKE

¿Kʼusi xuʼ jpas sventa xlekub ti kʼu yelan ta jchiʼin ta loʼil li yantike?

Oxib tojobtasel ti skoltaot sventa xu xa likes a loʼil xchiʼuk ti xa nauk noʼox kʼusi chavale.

LI KʼUSITIK TSJAKʼ KEREM TSEBETIKE

¿Kʼusi xuʼ jpas sventa xlekub ti kʼu yelan ta jchiʼin ta loʼil li yantike?

Oxib tojobtasel ti skoltaot sventa xu xa likes a loʼil xchiʼuk ti xa nauk noʼox kʼusi chavale.

Li kʼusitik tsjakʼ kerem tsebetike

Li kʼusi tsjakʼbe sbaik li kerem tsebetik ta sventa li chiʼinejbail ta vayele, li amigoiletike, li stot smeʼike xchiʼuk li chanune.

Li kʼusi tsnopik yan kerem tsebetike

Yikʼaluk van oy xa nuptan vokoliletik ti muʼyuk jech xa nuptan-oe. Kʼelo kʼuxi snuptanojik yan kerem tsebetike.

Divujoetik ta pisarron

Kerem tseb, ¿mi oy kʼusi vokol chavaʼi? Li videoetik liʼe xuʼ skoltaot yoʼ xkuch avuʼun li vokoliletik taje.

Lajuntos kʼusitik tsjakʼbe sbaik li kerem tsebetike

Kʼelo junantik tojobtaseletik ti tskoltaot sventa lekuk xbat akuxlejale.

Koltael sventa xijchanunaj

Li kʼusitik chalbe skʼoplal liʼe tskoltaot sventa xavaʼibe lek smelolal li kʼusi chal Vivliae xchiʼuk ti xachapbe smelolal yantik li kʼusi achʼunoje.