Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Xchʼunel oʼontonal ta stojolal Dios

Toj tsots yip li xchʼunel oʼontonale yuʼun xuʼ skoltautik li ta jkuxlejaltike. Xuʼ skoltautik avi xchiʼuk chakʼ spatobil koʼontontik li ta tsʼakale. Akʼo mi muʼyuk xchʼunel avoʼonton ta stojolal Dios o ti chʼayem xa xchʼunel avoʼontone o mi chakʼan tstsatsub li xchʼunel avoʼontone, jaʼ tskoltaot li Vivliae.

JCHANBETIK LI XCHʼUNEL YOʼONTONIKE

Tukʼ-o laj yakʼ sba

¿Kʼuxi van tskoltautik li sloʼil xkuxlejal Job sventa xkuch kuʼuntik li vokoliletike o kʼalal chichʼ akʼel ta preva li xchʼunel koʼontontike?

JCHANBETIK LI XCHʼUNEL YOʼONTONIKE

Tukʼ-o laj yakʼ sba

¿Kʼuxi van tskoltautik li sloʼil xkuxlejal Job sventa xkuch kuʼuntik li vokoliletike o kʼalal chichʼ akʼel ta preva li xchʼunel koʼontontike?

Jchanbetik li xchʼunel yoʼontonike: Yajtuneltak Dios ti chal ta Vivliae