Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¡TSʼIKUK AVUʼUNIK!

Asamblea yuʼun stestigotak Jeova ta 2023

Ta jtakotkutik ta ikʼel li ta asamblea ta oxib kʼakʼal yuʼun li stestigotak Jeova li avi jabile.

Muʼyuk tojbil sventa xij-och • Tee muʼyuk chichʼ kʼanel takʼin

Te ta jmalaotkutik

Viernes. Te chavakʼ venta kʼuxi tskoltaot li stsʼikemal avuʼun sventa xata li kʼusi oy ta avoʼontone.

Savado. ¿Kʼuxi xuʼ skoltaot li stsʼikemal avuʼun sventa masuk to lek xavil aba xchiʼuk li avutsʼ avalal xchiʼuk li avamigotake?

Domingo. ¿Mi tstakʼbot van Dios kʼalal chakʼanbe koltaele? Sventa xanaʼe, bat chikintao li jun mantal lokʼem ta Vivlia ti xi sbie: «¿Mi oy van kʼusi tspas Dios ta atojolal?».

Kʼelo li videoetik ta sventa li asamblea avi jabile:

¿Kʼusi ta jpaskutik li ta asamblea rejionale?

Kʼelo kʼu yelan li asamblea rejional tspasik li stestigotak Jeovae.

Asamblea rejional yuʼun stestigotak Jeova ta 2023: «¡Tsʼikuk avuʼunik!».

¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal li sbi asamblea avi jabile?

Li kʼusi ch-echʼ ta drama: «Akʼo sbeiltasot Jeova li ta be atamoje»

Li Amani xchiʼuk yutsʼ yalale skʼan xjatavik sventa mu xchamik. ¿Mi tsaʼik van koltael ta stojolal Dios o mi jaʼ van tspasik li kʼusi lek chaʼi stukike?