Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Li kʼusitik oye

Kʼelo ta Internet o yaleso li mas achʼik revista ¡Vikʼiluk me jsatik! xchiʼuk Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk yan vunetik ti chal ta olone. Saʼo kʼusi kʼopal cha kʼan cha saʼ yo bu ta xal «sventa cha saʼ» ti xie sventa xa kʼel mi oy.

 

¡VIK'ILUK ME JSATIK!

2022, numero 1

Li balumile mas to yakal tsok batel. ¿Kʼusi tskoltaoxuk xchiʼuk avutsʼ avalal sventa xatsalik li vokoliletike? Li ta revista liʼe chata lekil tojobtaseletik.

¡VIK'ILUK ME JSATIK!

2022, numero 1

Li balumile mas to yakal tsok batel. ¿Kʼusi tskoltaoxuk xchiʼuk avutsʼ avalal sventa xatsalik li vokoliletike? Li ta revista liʼe chata lekil tojobtaseletik.

Revistaetik

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL)

¡VIK'ILUK ME JSATIK!

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Livroetik xchi'uk Foyetoetik

Li kʼusitik oy ti stakʼ chikintaele, xuʼ van oy kʼusitik achʼ tikʼbil ti mu xvinaj li ta vunetik ti stakʼ pasel imprimire.

Kʼusitik achʼik

Kʼelo o yaleso li kʼusitik achʼik kʼalal mi tsuts jujun kʼakʼal li asamblea rejional.

Akʼo vinajuk li kʼusitik achʼ oye

Yan kʼusitik

JW Library

Tuneso li aplikasion liʼe sventa xachan xchiʼuk xanopbe skʼoplal li Vivliae ti yichʼoj li Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.

Vivlioteka ta Internet (opens new window)

Sabo smelolal kʼusitik ta Vivlia li ta vunetik o yan kʼusitik tslokʼesik li stestigotak Jeovae.