Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Livroetik xchiʼuk foyetoetik sventa xichʼ chanel Vivlia

Chano li kʼusitik chal Vivliae, ta sventa taje tskoltaot li livroetik xchiʼuk foyetoetik ti stakʼ yalesel ta Internete.

 

JELO TI KʼU YELAN XVINAJE

Li kʼusitik oy ti stakʼ chikintaele, xuʼ van oy kʼusitik achʼ tikʼbil ti mu xvinaj li ta vunetik ti stakʼ pasel imprimire.