Kʼelo li kʼusi yichʼoje


CHʼAMO LI CHANUBTASEL CHAKʼ STESTIGOTAK JEOVAE

¡Kʼupino akuxlejal ta sbatel osil!

Li chanubtasel ta Vivlia liʼe te chatabe stakʼobil li sjakʼobiltak liʼe:

  • ¿Kʼuxi xuʼ ximuyubaj noʼox?

  • ¿Mi chlaj van skʼoplal li choplejal xchiʼuk vokolile?

  • ¿Mi xuʼ to jchaʼkʼel li buchʼutik chamem kuʼune?

  • ¿Mi tsvul yoʼonton Dios ta jtojolal?

  • ¿Kʼu yelan skʼan jpas orasion sventa xaʼibun li Diose?

Ta moton

Ta moton li chanubtasel chavichʼe. Xuʼ xakʼan o xayales li ¡Kʼupino akuxlejal! Xchiʼuk jlikuk Vivlia.

Ti kʼu yelan xuʼ avuʼune

Xuʼ xkʼot svulaʼanikot o ta videollamada xavichʼ chanubtasel, jaʼ ti jayib ora xchiʼuk bu chakʼane.

Maʼuk sujbil

Kʼalal mu xuʼ avuʼun xavichʼ chanubtasele, xuʼ xaval batel. Yuʼun muʼyuk sujbilot.

¿Kʼu yelan chichʼ akʼel li chanubtasele?

Li buchʼu chchanubtasote tskoltaot ta yaʼibel smelolal li kʼusi chchanubtasvan li Vivliae. Kʼalal mi la achan li ¡Kʼupino akuxlejal!, te chavakʼ venta li kʼusi chalbe skʼoplal li Vivliae xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ skoltaote. Mi chakʼanbe to mas yaʼyejale, kʼelo li video liʼe o chano li kʼusitik tsjakʼbe sbaik ta sventa li chanubtasele.

¿Mi chakʼan chakʼel kʼuxi chichʼ pasel?

Kʼelo li kʼusi yichʼoj tal li baʼyel xchanobiltake.

¿Mi chapalot sventa xavichʼ chanubtasel?

Akʼbo klik li ta olon sventa xakʼan junuk chanubtasele.