Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Li sloʼilal Vivliae

Toj labal sba li kʼusitik yichʼoj pasel sventa mu xch’ay sk’oplal li Vivliae, sventa xichʼ jelubtasel ta yan kʼopetike xchiʼuk ti xichʼ pukele. Li kʼusitik ach’tik to tabil sk’oplale chakʼ ta ilel ti melel li kʼusitik chal Vivliae. Mu ventauk kʼusi arelijion, chavakʼ venta ti stuk xa noʼox jech li Vivliae.

Vunetik

Li Vivliae, ¿kʼusitik chalbe skʼoplal?

¿Kʼusi ti mas tsots skʼoplal chal li Vivliae?