İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İsa Mesih Nerede Yaşadı?

İsa Mesih Nerede Yaşadı?

“[Pilatus] yeniden vali konağına girip İsa’ya, ‘Sen neredensin?’ diye sordu. Fakat İsa hiç cevap vermedi” (YUHANNA 19:9).

ROMA valisi Pontius Pilatus, İsa’ya bu soruyu çıkarıldığı mahkeme sırasında sordu. * Pilatus aslında onun memleketinin neresi olduğunu biliyordu (Luka 23:6, 7). İsa’nın sıradan biri olmadığının da farkındaydı. Acaba o, İsa’nın yeryüzüne gelmeden önce gökte yaşayıp yaşamadığını mı merak ediyordu? Bu putperest yönetici gerçekten de onun mesajını kabul edip Tanrı’nın isteğiyle uyumlu yaşamak istiyor muydu? Durum ne olursa olsun, İsa onun sorusunu yanıtlamadı. Sonraki gelişmeler, Pilatus’un doğruluk ve adaletten çok kendi mevkiine önem verdiğini ortaya koydu (Matta 27:11-26).

Öte yandan İsa hakkındaki gerçekleri öğrenmek isteyenler bunlara kolayca ulaşabilir. Kutsal Kitap İsa’nın nereden geldiği konusunda net bilgiler verir. Şimdi bunlardan bazılarına bakalım.

Nerede doğdu?

Günümüzde yapılan hesaplamalar İsa’nın aslında MÖ 2 yılında doğduğunu gösteriyor. O, Yahudiye’nin Beytlehem köyünde çok mütevazı şartlarda dünyaya geldi. İsa’ya hamile olan Meryem’in, Sezar Augustus’un yaptırdığı bir nüfus sayımı nedeniyle, kocası Yusuf’la birlikte onun memleketi olan Beytlehem’e gitmesi gerekti. O sırada köy kalabalık olduğundan kalacak yer bulamadılar ve bir ahırda kaldılar. Meryem İsa’yı orada dünyaya getirdi ve bir yemliğe yatırdı (Luka 2:1-7).

İsa’nın nerede doğacağı yüzyıllar öncesinden Kutsal Kitapta bildirilmişti: “Sen Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasına giremeyecek kadar küçük olan sen, İsrail’i Benim adıma yönetecek kişi senden çıkacak” * (Mika 5:2). Anlaşılan Beytlehem, Yahuda şehirlerinin arasında sayılmayacak kadar küçük bir köydü; buna rağmen özel bir ayrıcalığa sahip olacaktı. Çünkü geleceği vaat edilen Mesih, orada doğacaktı (Matta 2:3-6; Yuhanna 7:40-42).

Nerede büyüdü?

İsa’nın ailesi kısa bir dönem Mısır’da kaldıktan sonra Yeruşalim’in yaklaşık 100 kilometre kuzeyine, Celile bölgesindeki Nasıra şehrine taşındı. O sırada İsa üç yaşından küçüktü. İnsanların çiftçilik, çobanlık ve balıkçılık yaparak geçimini sağladığı bu güzel yerde, geniş ve muhtemelen yoksul bir ailede büyüdü (Matta 13:55, 56).

Mesih’in “Nasıralı” olacağı da yüzlerce yıl öncesinden Kutsal Kitapta bildirilmişti. İncil’i  kaleme alanlardan Matta, İsa’nın ailesi hakkında şöyle yazdı: “Nasıra adlı şehre yerleşti[ler] ki, peygamberler aracılığıyla söylenen ‘Ona Nasıralı denecektir’ sözü yerine gelsin” (Matta 2:19-23). İbranicede “Nasıralı” ifadesinin “fidan” kelimesiyle bağlantılı olduğu düşünülür. Anlaşılan Matta, burada İşaya peygamberin sözlerinden bahsediyordu. İşaya, Mesih’in Yesse’nin kökünden çıkan bir “fidan” olacağını bildirmişti. Bu, Mesih’in Davut peygamberin babası Yesse’nin soyundan geleceği anlamına geliyordu (İşaya 11:1). İsa gerçekten de Yesse’nin oğlu Davut’un soyundandı (Matta 1:6, 16; Luka 3:23, 31, 32).

Daha önce yaşamış mıydı?

Kutsal Kitap, İsa’nın yaşamının aslında Beytlehem’de doğmasından çok önce başladığını gösterir. Daha önce sözlerinden alıntı yapılan Mika peygamber, Mesih hakkında “onun başlangıcı çok eskilere, devirler öncesine dayanır” diye yazdı (Mika 5:2). Evet, İsa yeryüzünde insan olarak doğmadan önce gökte yaşayan ruhi bir varlıktı. Bizzat kendisi şöyle dedi: “Ben gökten . . . . geldim” (Yuhanna 6:38; 8:23). Peki bu nasıl mümkündü?

Yehova Tanrı kutsal ruhunu kullanarak bir mucize yaptı. İsa’nın gökteki yaşamını bakire Meryem’in rahmine nakletti ve böylece o kusursuz bir insan olarak doğdu. * Mutlak Güce Sahip Tanrı için böyle bir mucize yapmak hiç de zor değildir. Tüm bunları Meryem’e anlatan meleğin de dediği gibi, “Tanrı’nın söylediği sözün gerçekleşmemesi olanaksızdır” (Luka 1:30-35, 37).

Kutsal Kitap İsa’nın nereden geldiğini açıklamakla kalmaz, onun yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de verir. İsa’yla aynı dönemde yaşayan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın kaleme aldığı İncil kayıtlarında bu bilgileri bulabiliriz.

^ p. 3 İsa’nın tutuklanması ve yargılanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, bu derginin 18-22. sayfalarındaki “Tarihteki En Adaletsiz Duruşma” başlıklı makaleyi okuyun.

^ p. 6 Belli ki Efrata (ya da Efrat) Beytlehem’in eski ismidir (Başlangıç 35:19).

^ p. 10 Yehova, Kutsal Kitaba göre Tanrı’nın özel ismidir.