Yuhanna 7:1-53

7  Bundan sonra İsa Celile’de dolaşmaya devam etti. Yahudiye’de dolaşmak istemiyordu, çünkü Yahudiler onu öldürmek için fırsat kolluyordu.+  Bu sırada, Yahudilerin Çardaklar Bayramı+ yaklaşmıştı.  Kardeşleri+ ona şöyle dedi: “Bir süre buradan ayrılıp Yahudiye’ye git ki, yaptığın işleri öğrencilerin de görsünler.  Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen biri gizlice iş yapmaz. Mademki bu işleri yapıyorsun, kendini dünyaya açıkça göster.”  Aslında kardeşleri+ ona iman etmiyordu.+  Bunun üzerine İsa onlara şöyle dedi: “Benim zamanım henüz gelmedi,+ fakat sizin için zaman hep uygundur.  Dünyanın sizden nefret etmesi için bir neden yok; fakat onun işlerinin kötü olduğuna tanıklık ettiğimden dolayı benden nefret ediyor.+  Siz bu bayrama gidin, ben şimdi gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım+ henüz dolmadı.”+  Onlara böyle söyledikten sonra Celile’de kaldı. 10  Fakat kardeşleri bayrama gittikten sonra İsa da gitti; ancak açıkça değil gizlice.+ 11  Bu arada Yahudiler bayramda onu aramaya+ başladılar. “Bu adam nerede?” diyorlardı. 12  Onun hakkında halk arasında bir sürü fısıltı dolaşıyordu.+ Bazıları, “O iyi bir insan” diyordu. Başkaları da, “Hayır, hiç de değil, halkı saptırıyor” diyorlardı. 13  Tabii Yahudilerin korkusundan hiç kimse onun hakkında açıkça konuşamıyordu.+ 14  Bayramın yarısı geçmişti; İsa mabede çıkıp halka Tanrı’nın sözünü öğretmeye başladı.+ 15  Bu yüzden Yahudiler şaşırdılar. “Bu adam okulunda okumadığı+ halde bütün bu yazıları nasıl bilir?”+ diyorlardı. 16  O zaman İsa onlara şöyle dedi: “Öğrettiklerim benim değil, beni gönderenindir.+ 17  Eğer biri O’nun isteğini yerine getirme arzusundaysa, bu öğretimin Tanrı’dan mı+ geldiğini, yoksa benim kendiliğimden mi konuştuğumu anlayacaktır. 18  Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister; fakat kendisini göndereni yüceltmek+ isteyen doğru kişidir ve onda haksızlık yoktur. 19  Size Kanunu veren Musa+ değil miydi? Fakat hiçbiriniz Kanuna uymuyorsunuz. Neden beni öldürmeye çalışıyorsunuz?”+ 20  Kalabalık şöyle cevap verdi: “Seni kim öldürmeye çalışıyor? Sende cin var.”+ 21  İsa şöyle karşılık verdi: “Tek bir iş yaptım+ ve hepiniz şaşkınlık içinde kaldınız. 22  Musa size sünneti verdi+ (aslında bu Musa’dan değil atalardan kalmadır),+ siz de Sebt günü birini sünnet edersiniz. 23  Eğer Musa kanunu çiğnenmesin diye birisi Sebt günü sünnet edilebilirse, ben bir adamı Sebt günü tamamen iyileştirdim+ diye neden öfkeden köpürüyorsunuz? 24  Görünüşe bakarak hükmetmeyi bırakın, adaletle hüküm verin.”+ 25  Yeruşalim ahalisinden bazıları şöyle konuşmaya başladılar: “Öldürmeye çalıştıkları+ adam bu değil mi? 26  Bakın, herkesin içinde açıkça+ konuşuyor ve ona bir şey demiyorlar. Yoksa yöneticiler onun Mesih olduğunu gerçekten anladı mı?+ 27  Olamaz, çünkü biz bu adamın nereden olduğunu biliyoruz;+ Mesih geldiğinde kimse onun nereden olduğunu bilmeyecek.”+ 28  O zaman İsa mabette Tanrı’nın sözünü öğretirken sesini yükselterek şöyle dedi: “Beni hem tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz.+ Ancak ben kendiliğimden gelmedim,+ beni gönderen gerçektir+ ve siz O’nu tanımıyorsunuz.+ 29  Ben O’nu tanıyorum,+ çünkü O’nun bir temsilcisiyim ve beni gönderen O’dur.”+ 30  Bunun üzerine, onu yakalamanın bir yolunu aramaya başladılar,+ fakat kimse ona el süremiyordu, çünkü henüz zamanı+ gelmemişti. 31  Yine de kalabalıktan birçok kişi ona iman etti.+ “Mesih geldiğinde bu adamın yaptığından daha mı çok alamet yapacak?” diyorlardı.+ 32  Onun hakkındaki bu sözlerin kalabalık arasında kulaktan kulağa yayıldığını işiten Ferisiler, yüksek kâhinlerle bir olup onu yakalamaları için görevliler gönderdiler.+ 33  O zaman İsa şöyle dedi: “Beni gönderene gitmeden önce, kısa bir süre daha sizinle beraber olacağım.+ 34  Beni arayacaksınız,+ fakat bulamayacaksınız; bulunduğum yere de gelemezsiniz.”+ 35  Bunun üzerine Yahudiler aralarında şöyle konuşmaya başladılar: “Bu adam nereye gitmeye niyetleniyor ki biz onu bulamayalım? Acaba niyeti Yunanlıların arasına dağılmış+ olan Yahudilere mi gitmek? Yoksa bunları Yunanlılara mı öğretecek? 36  ‘Beni arayacaksınız fakat bulamayacaksınız, bulunduğum yere de gelemezsiniz’ derken acaba ne demek istedi?” 37  Bayramın büyük günü+ olan son gününde, İsa ayağa kalkıp yüksek sesle şunları dedi: “Susayan+ bana gelip su içsin. 38  Kutsal Yazıların dediği gibi, bana iman edenin+ ‘İçinden hayat suları akacaktır.’”+ 39  Ancak, o bunu kendisine iman edenlerin yakında alacağı ruh hakkında söyledi; çünkü İsa henüz yüceltilmediğinden+ o zamana dek ruh verilmemişti.+ 40  Kalabalıktan bazıları bu sözleri işitince, “Bu gerçekten de o Peygamber” demeye başladılar.+ 41  Başkaları da, “Bu Mesih”+ diyorlardı. Fakat bazıları “Mesih+ Celile’den çıkacak değil ya?”+ diyorlardı. 42  “Kutsal Yazılar, Mesih’in Davut’un soyundan+ geldiğini ve Davut’un yaşadığı köy+ olan Beytlehem’den+ çıkacağını söylemez mi?” 43  Dolayısıyla, kalabalıkta onun hakkında bir fikir ayrılığı doğdu.+ 44  Bazıları onu yakalamak istiyor, fakat hiç kimse ona el süremiyordu. 45  O sırada görevliler, yüksek kâhinlerle Ferisilerin yanına döndüler. Ferisiler, “Onu neden getirmediniz?” diye sordular. 46  Görevliler, “Onun gibi konuşan biri görülmemiştir”+ diye karşılık verdiler. 47  Ferisiler, “Yoksa sizi de mi aldattı?” dediler. 48  “Bakın, yöneticilerden ya da Ferisilerden ona iman eden kimse var mı?+ 49  Kanunu bilmeyen bu halksa lanetlidir.”+ 50  Ferisilerden biri olan ve daha önce İsa’ya gelen Nikodimos onlara şöyle dedi: 51  “Kanunumuza göre, bir insanı dinlemeden+ ve ne yaptığını öğrenmeden hüküm vermek doğru olur mu?” 52  Ona şöyle cevap verdiler: “Yoksa sen de mi Celile’densin? Araştır da gör, Celile’den hiç peygamber çıkmamıştır.”*+ * Bazı elyazmalarında 53. ayetten 8. bölümün 11. ayetine kadar olan aşağıdaki kısım yer almaktadır: 53  Sonra herkes evine gitti.

Dipnotlar