İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İsa’nın Diriltilmesinin Bizim İçin Önemi

İsa’nın Diriltilmesinin Bizim İçin Önemi

‘O diriltildi’ (MAT. 28:6).

1, 2. (a) Bazı din adamları neyi öğrenmek istedi? Petrus onlara nasıl karşılık verdi? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Petrus nasıl bu kadar cesurca konuşabildi?

İSA’NIN ölümünden birkaç hafta sonra elçi Petrus bir grup öfkeli din adamıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu nüfuzlu Yahudi din adamlarının karşısında insan kolayca korkuya kapılabilirdi. İsa’nın öldürülmesi için komplo kuran bu adamlar, Petrus’tan bir açıklama istiyordu. Petrus ayağı doğuştan sakat olan bir adamı iyileştirmişti ve onlar Petrus’un bunu hangi yetkiyle ya da kimin adıyla yaptığını öğrenmek istiyorlardı. Petrus cesaretle şöyle cevap verdi: “Bu adamın karşınızda sapasağlam durması, sizin direğe gerdiğiniz, fakat Tanrı’nın dirilttiği Nasıralı İsa Mesih’in adıyla olmuştur” (Elçi. 4:5-10).

2 Daha önce Petrus korkuya kapılıp İsa’yı üç kez inkâr etmişti (Mar. 14:66-72). Peki şimdi din adamlarının karşısında nasıl bu kadar cesurca konuşabildi? Petrus kutsal ruhtan çok büyük yardım aldı, ancak İsa’nın diriltildiğinden de son derece emindi. O, İsa’nın hayatta olduğuna nasıl ikna olmuştu? Neden biz de bundan Petrus kadar emin olabiliriz?

3, 4. (a) Elçilerin döneminden önce hangi diriltme olayları yaşanmıştı? (b) İsa kimleri diriltti?

 3 Elçiler ölülerin yaşama dönebileceğini biliyordu. Tanrı onların yaşadığı dönemden uzun zaman önce İlya ve Elişa peygambere böyle mucizeler yapma gücü vermişti (1. Kral. 17:17-24; 2. Kral. 4:32-37). Hatta bir keresinde, ölen bir adamı Elişa’nın mezarına attıklarında ceset peygamberin kemiklerine değer değmez canlanmıştı (2. Kral. 13:20, 21). Biz bugün Tanrı’nın Sözünün doğruluğuna nasıl inanıyorsak, ilk Hıristiyanlar da Kutsal Yazılardaki bu kayıtlara inanıyordu.

4 İsa’nın dirilttiği kişilerle ilgili kayıtlar herhalde hepimizi derinden etkiler. Örneğin İsa’nın dul bir kadının biricik oğlunu dirilttiği olayı düşünün. Kadın oğlunu hayatta gördüğünde kim bilir ne büyük bir şaşkınlık yaşadı (Luka 7:11-15). Başka bir keresinde İsa 12 yaşındaki bir kızı diriltmişti. Kızın anne babasının bunun üzerine yaşadığı şaşkınlığı ve sevinci hayal etmeye çalışın (Luka 8:49-56). Lazar mezardan dışarı çıktığında da onu gören insanlar çok büyük bir heyecan duymuş olmalı (Yuhn. 11:38-44).

İSA’NIN DİRİLTİLMESİNİN FARKI

5. İsa’nın diriltilmesi ondan önceki diriltme olaylarından hangi yönden farklıydı?

5 Elçiler İsa’nın diriltilmesinin ondan önceki diğer tüm diriltme olaylarından farklı olduğunu biliyordu. Daha önce diriltilen kişiler fiziksel bedenlerle hayata dönmüş ve sonunda tekrar ölmüştü. İsa ise asla yok edilemeyecek ruhi bir bedenle diriltildi (Elçiler 13:34’ü okuyun). Petrus İsa’nın ‘insan olarak öldürüldüğünü, fakat ruh olarak hayata getirildiğini’ yazdı. Ayrıca şöyle dedi: “[İsa] Tanrı’nın sağındadır; melekler, makamlar ve iktidarlar ona boyun eğdirilmiştir” (1. Pet. 3:18-22). Önceki diriltme olayları çok etkileyici mucizeler olsa da, en büyük mucize İsa’nın diriltilmesiydi.

6. İsa’nın diriltilmesi öğrencilerini nasıl etkiledi?

6 İsa’nın diriltilmesi öğrencilerini derinden etkiledi. Düşmanlarının düşündüğü gibi o artık ölü değildi. İsa hiçbir insanın zarar veremeyeceği güçlü bir ruhi varlık olarak hayattaydı. Diriltilmesi onun Tanrı’nın oğlu olduğunu kanıtladı ve bunu bilmek öğrencilerinin derin kederini büyük bir sevince dönüştürdü. Dahası korkularının yerini cesaret aldı. İsa’nın diriltilmesi hem Yehova’nın amacı hem de öğrencilerin cesaretle duyurduğu iyi haber için son derece önemliydi.

7. İsa bugün ne yapıyor? Hangi sorular doğuyor?

7 Yehova’nın kulları olarak, İsa’nın sadece geçmişte yaşamış büyük bir adam olmadığını biliyoruz. O bugün yaşıyor ve yeryüzündeki herkesi etkileyen bir faaliyete önderlik ediyor. Tanrı’nın gökteki Krallığının hüküm süren kralı olarak İsa Mesih çok yakında yeryüzünü kötülükten temizleyecek ve onu insanların sonsuza dek yaşayacağı bir cennet haline getirecek (Luka 23:43). İsa diriltilmeseydi bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. Öyleyse İsa’nın diriltildiğine inanmak için hangi nedenlere sahibiz? Ve onun diriltilmesi bizim için neden önemli?

 YEHOVA’NIN ÖLÜM ÜZERİNDEKİ GÜCÜ

8, 9. (a) Yahudi din adamları neden İsa’nın mezarının güvenlik altına alınmasını istedi? (b) Kadınlar mezara geldiğinde ne oldu?

8 Yüksek kâhinler ve Ferisiler, İsa öldürüldükten sonra Pilatus’a gelip şöyle dediler: “Efendimiz, o sahtekârın henüz yaşarken ‘Üç gün sonra diriltileceğim’ dediği aklımıza geldi. Bu nedenle mezarın üçüncü güne kadar güvenlik altında tutulmasını emret ki, öğrencileri gelip onu çalmasın ve insanlara ‘O dirildi!’ diyemesin. Yoksa bu son sahtekârlık ilkinden kötü olur.” Pilatus da onlara şöyle dedi: “Yanınıza muhafız alın. Gidin, orayı bildiğiniz şekilde güvenlik altına alın.” Onlar da tam böyle yaptılar (Mat. 27:62-66).

9 İsa’nın cesedi, kayaya oyulmuş ve girişi büyük bir taşla mühürlenmiş bir mezardaydı. Yahudi din adamları İsa’nın o mezarda sonsuza dek kalmasını istiyordu. Fakat Yehova tam aksini düşünüyordu. Mecdelli Meryem ve diğer Meryem üçüncü gün mezara geldiklerinde taşın kenara yuvarlanmış olduğunu ve üzerinde bir meleğin oturduğunu gördüler. Melek mezarın boş olduğunu görmeleri için kadınlara içeri bakmalarını söyledi. Onlara şöyle dedi: ‘O burada değil, çünkü diriltildi’ (Mat. 28:1-6). Evet, İsa yaşıyordu!

10. Pavlus İsa’nın diriltildiğini gösteren hangi kanıtlardan bahsetti?

10 Sonraki 40 gün boyunca yaşananlar İsa’nın diriltildiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Elçi Pavlus Korintoslulara yazdığı mektupta bu konuda şöyle dedi: “Kendi aldığım ve size de aktardığım en önemli şeylerden biri şudur: Kutsal Yazılara göre Mesih bizim günahlarımız için öldü ve gömüldü. Evet o, Kutsal Yazılara göre üçüncü günde diriltildi. Sonra Kifas’a, ardından onikilere göründü. Ardından bir kerede beş yüzü aşkın kardeşe göründü. Onlardan çoğu bugün de hayattadır, bazılarıysa ölüm uykusuna dalmıştır. Ardından Yakup’a, sonra tüm elçilere göründü. Hepsinden sonra, erken doğmuş çocuğa benzeyen bana da göründü” (1. Kor. 15:3-8).

İSA’NIN DİRİLTİLDİĞİNİ GÖSTEREN DÖRT KANIT

11. İsa’nın diriltilmesinin “Kutsal Yazılara göre” olduğu neden söylenebilir?

11 1. İsa’nın diriltilmesi “Kutsal Yazılara göre” oldu. İsa’nın diriltileceği Tanrı’nın Sözünde önceden bildirilmişti. Örneğin Davut Tanrı’nın “vefalı kulunu” ölüler diyarında bırakmayacağını yazmıştı (Mezmur 16:10’u okuyun). MS 33 yılının Pentekost gününde Petrus bu peygamberlik sözünün İsa için söylendiğine şöyle dikkat çekti: “[Davut] Mesih’in diriltileceğini, yani ölüler diyarında bırakılmayacağını ve bedeninin çürümeyeceğini önceden görerek bildirdi” (Elçi. 2:23-27, 31).

12. Diriltilen İsa’yı kimler gördü?

12 2. Diriltilen İsa’yı birçok kişi gördü. Diriltilen İsa 40 günlük bir süre boyunca mezarının olduğu bahçede, Emmaus’a giden yolda ve başka yerlerde öğrencilerine göründü (Luka 24:13-15). Petrus’la ve başkalarıyla, bazen de gruplarla konuştu. Hatta bir defasında 500’ü aşkın kişiden oluşan bir kalabalığa göründü. Bu kadar çok kişinin tanıklığı göz ardı edilemez!

13. Öğrencilerin gayreti İsa’nın diriltildiğinden emin olduklarını nasıl gösterdi?

13 3. Öğrenciler İsa’nın diriltildiğini  gayretle duyurdular. Onlar Mesih’in diriltildiğine gayretle tanıklık ettikleri için zulüm gördüler, sıkıntı çektiler, hatta öldürüldüler. Eğer İsa’nın diriltilmesi bir aldatmacadan ibaret olsaydı, Petrus İsa’dan nefret eden ve onun öldürülmesi için komplo kuran din adamlarına İsa’nın diriltildiğini anlatarak hayatını riske atar mıydı? Petrus ve diğer öğrenciler İsa’nın hayatta olduğundan ve duyuru işine önderlik ettiğinden emindiler. Üstelik İsa’nın diriltilmesi takipçilerine onların da diriltileceğine dair güvence verdi. Örneğin İstefanos ölürken, diriltileceğinden emindi (Elçi. 7:55-60).

14. İsa’nın hayatta olduğuna neden inanıyorsunuz?

14 4. İsa’nın şu anda kral olarak hüküm sürdüğünü ve cemaatin başı olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz. Gerçek Hıristiyanların sayısı artmaya devam ediyor. İsa diriltilmemiş olsaydı bu mümkün olur muydu? Diriltilmemiş olsaydı büyük ihtimalle onun adını bile duymamış olacaktık. Fakat İsa’nın şu anda hayatta olduğuna ve iyi haberi dünya çapında duyururken bize rehberlik ve önderlik ettiğine inanmak için geçerli nedenlerimiz var.

İSA’NIN DİRİLTİLMESİ BİZİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

15. İsa’nın diriltilmiş olması bize neden iyi haberi duyurma cesareti verir?

15 Mesih’in diriltilmiş olması bize iyi haberi duyurma cesareti verir. 2.000 yıldır Tanrı’nın düşmanları duyuru faaliyetini durdurmak için her yolu deniyor. Onlar hakikate isyan, alay, şiddet, yasak, işkence ve idam gibi yöntemlere başvuruyor. Yine de ‘bize karşı yapılan hiçbir silah’ duyuru ve öğrenci yetiştirme işimizi durduramadı (İşa. 54:17). Şeytan’ın maşa olarak kullandığı kişilerden korkmuyoruz. İsa söz verdiği gibi yanımızda ve bizi destekliyor (Mat. 28:20). Korkmamız için hiçbir neden yok, çünkü düşmanlarımız ne kadar uğraşırsa uğraşsın bizi asla durduramaz!

İsa’nın diriltilmiş olması bize iyi haberi duyurma cesareti verir (15. paragrafa bakın)

16, 17. (a) İsa’nın diriltilmiş olması öğrettiği her şeyin doğru olduğunu nasıl gösterir? (b) Yuhanna 11:25’e göre Tanrı İsa’ya hangi gücü verdi?

16 İsa’nın diriltilmiş olması öğrettiği her şeyin doğru olduğunu gösterir. Pavlus eğer Mesih dirilmemişse Hıristiyanların imanının da duyuru işinin de boş olduğunu yazdı. Bir Kutsal Kitap bilgini ‘Mesih diriltilmediyse Hıristiyanlar koca bir yalana kanmış zavallılardır’ dedi. İsa diriltilmemiş olsaydı, İncil kayıtları düşmanları tarafından katledilmiş iyi ve bilge bir adamın hüzünlü hikâyesinden ibaret olurdu. Fakat Mesih diriltildi ve bu, gelecek hakkında söyledikleri de dahil öğrettiği her şeyin doğru olduğunu gösterdi (1. Korintoslular 15:14, 15, 20’yi okuyun).

17 İsa “Dirilme ve yaşam benim” dedi. “Bana iman eden ölse de hayata gelir” (Yuhn. 11:25). Bu çarpıcı vaat kesinlikle gerçekleşecek. Yehova İsa’ya hem gökte hüküm sürecek kişileri hem de yeryüzünde yaşayacak milyarlarca kişiyi hayata döndürme gücü verdi. İsa’nın canını fidye olarak vermesi ve diriltilmesi artık ölümün olmayacağı anlamına gelir. Bunu bilmek size her tür sınava dayanma gücü, hatta ölümü bile göze alma cesareti vermiyor mu?

18. İsa’nın diriltilmiş olması hangi güvenceyi verir?

18 İsa’nın diriltilmiş olması, insanların  Yehova’nın sevgi dolu standartlarına göre yargılanacağına dair güvence verir. Pavlus eski Atina’da bir grup insana şöyle demişti: “[Tanrı] Kendi atadığı adam aracılığıyla dünyayı adaletle yargılamayı amaçladı; o adamı ölüyken diriltmekle tüm insanlara bir güvence verdi” (Elçi. 17:31). Evet, İsa Tanrı tarafından atanmış hâkimdir ve onun hükümlerinin adil ve sevgi dolu olacağından emin olabiliriz (İşaya 11:2-4’ü okuyun).

19. Mesih’in diriltildiğine inanmak bizi nasıl etkiler?

19 İsa’nın diriltildiğine inanmak bizde Tanrı’nın isteğini yapma arzusu uyandırır. İsa canını vermeseydi ve diriltilmeseydi hâlâ günaha ve ölüme mahkûm olacaktık (Rom. 5:12; 6:23). İsa diriltilmemiş olsaydı “Yiyelim, içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz” diyebilirdik (1. Kor. 15:32). Fakat biz zevke odaklı bir hayat sürmüyoruz. Dirilme ümidine çok değer veriyoruz ve her konuda Yehova’nın rehberliğine uymak istiyoruz.

20. İsa’nın diriltilmesi Tanrı’nın yüceliğine nasıl tanıklık eder?

20 Mesih’in diriltilmesi, ‘Kendisini ciddiyetle arayanları ödüllendiren’ Yehova’nın yüceliğine sessiz ama etkili şekilde tanıklık eder (İbr. 11:6). Yehova İsa’yı gökte ölümsüz bir ruhi varlık olarak diriltmek için muazzam bir hikmet ve güç kullandı! Ayrıca bu şekilde tüm vaatlerini gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu. Bu vaatlerden birine göre, özel bir “soy” evrensel egemenlik davasını çözecekti. Bu vaadin yerine gelmesi için İsa ölmeli ve diriltilmeliydi (Başl. 3:15).

21. Dirilme ümidinin sizin için önemi nedir?

21 Bize dirilme ümidini verdiği için Yehova’ya ne kadar minnettar olsak azdır. Kutsal Yazılar şu güvenceyi verir: “İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti.” Bu harika vaadi alan sadık elçi Yuhanna’ya şöyle söylendi: “Yaz, çünkü bu sözler güvenilir ve doğrudur.” Peki Yuhanna bu vahyi kimden aldı? Diriltilmiş İsa Mesih’ten! (Vah. 1:1; 21:3-5).