İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“Şimdi Tanrı’nın Toplumusunuz”

“Şimdi Tanrı’nın Toplumusunuz”

“Daha önce bir toplum değildiniz, şimdi Tanrı’nın toplumusunuz” (1. PET. 2:10).

1, 2. (a) Yehova MS 33 yılının Pentekost’unda hangi değişikliği yaptı? (b) Kimler Yehova’nın yeni toplumunun üyeleri oldu? (Makalenin başındaki resme bakın.)

YEHOVA’NIN toplumunun tarihinde MS 33 yılının Pentekost günü bir dönüm noktasıydı. O gün çok büyük bir değişiklik oldu. Yehova ruhu aracılığıyla yeni bir millet meydana getirdi. Bu, “Tanrı’nın İsraili” diye de adlandırılan ruhi İsrail’di (Gal. 6:16). İbrahim’in döneminden beri ilk kez Tanrı’nın toplumundaki erkeklerin artık sünnet edilmesi gerekmeyecekti. Pavlus bu yeni milletin her bir üyesi hakkında şöyle yazdı: “Onun sünneti . . . . ruhla, yüreğe yapılan sünnettir” (Rom. 2:29).

2 Tanrı’nın yeni milletinin ilk üyeleri, Yeruşalim’de üst kattaki bir odada toplanan elçiler ile İsa’nın 100’ü aşkın diğer öğrencisiydi (Elçi. 1:12-15). Bu kişilerin üzerine kutsal ruh döküldü ve onlar Tanrı’nın ruhla evlat edindiği oğulları oldular (Rom. 8:15, 16; 2. Kor. 1:21). Bu, aracısı Mesih olan ve onun kanıyla geçerli kılınan yeni ahdin yürürlüğe girdiğini gösteren bir kanıttı (Luka 22:20; İbraniler 9:15’i okuyun). Böylece bu öğrenciler Yehova’nın yeni milletinin, O’nun yeni toplumunun üyeleri oldular. Kutsal ruh onların farklı dillerde iyi haberi duyurmasını sağladı.  Bu sayede, Haftalar Bayramını, yani Pentekost’u kutlamak için Roma İmparatorluğu’nun çeşitli yerlerinden Yeruşalim’e gelen Yahudiler ve Yahudiliği benimsemiş kişiler ‘Tanrı’nın muhteşem işlerini’ anadillerinde işitip anladılar (Elçi. 2:1-11).

TANRI’NIN YENİ TOPLUMU

3-5. (a) Petrus Pentekost gününde Yahudilere ne dedi? (b) Yehova’nın yeni milleti ilk yıllarında nasıl giderek büyüdü?

3 Yehova Yahudilerin ve Yahudiliği benimsemiş kişilerin bu yeni oluşan milletin, yani Hıristiyan cemaatinin üyeleri olması için Petrus’u aracı olarak kullandı. Petrus Pentekost gününde Yahudilerle hiç çekinmeden konuşarak onlara ‘direğe bağlayıp öldürdükleri’ İsa’yı kabul etmeleri gerektiğini, çünkü onu ‘Tanrı’nın hem Efendi hem de Mesih yaptığını’ söyledi. Bunu duyan kalabalık ne yapması gerektiğini sorunca Petrus şöyle cevap verdi: “Tövbe edin ve günahlarınızın bağışlanması için İsa Mesih’in adıyla vaftiz edilin; o zaman kutsal ruh armağanını alacaksınız” (Elçi. 2:22, 23, 36-38). O gün yaklaşık 3.000 kişi ruhi İsrail’e katıldı (Elçi. 2:41). Ardından elçilerin gayretle yerine getirdiği duyuru faaliyeti sonucunda daha çok kişi hakikati kabul etti (Elçi. 6:7). Bu yeni millet gün geçtikçe büyüyordu.

4 Daha sonra iyi haber Samiriyelilere de duyuruldu. Onlardan birçoğu hakikati kabul etti ve incil vaizi Filipus tarafından vaftiz edildi. Fakat kutsal ruhu hemen almadılar. Yeruşalim’deki yönetim kurulu elçi Petrus ve Yuhanna’yı bu Samiriyeli yeni kardeşlere gönderdi. Elçiler “ellerini onların üzerine koydular, böylece onlar da kutsal ruhu almaya başladı” (Elçi. 8:5, 6, 14-17). Bu şekilde, ruhi İsrail’in ruhla meshedilmiş üyeleri arasına Samiriyeliler de katıldı.

Petrus Kornelius ve ev halkına iyi haberi duyurdu (5. paragrafa bakın)

5 MS 36’da Tanrı Petrus’u kullanarak ruhi İsrail’e başka bir grubu daha davet etti. Petrus Romalı yüzbaşı Kornelius’a ve onun akrabalarıyla arkadaşlarına iyi haberi duyurduğunda bu davet yapılmış oldu (Elçi. 10:22, 24, 34, 35). Kutsal Kitap şöyle der: “Petrus bunları söylerken, sözü dinleyen [Yahudi olmayan] herkesin üzerine kutsal ruh indi. Petrus’un yanında gelen ve sünnetlilerden olan sadık kişiler hayrete düştüler, çünkü kutsal ruh armağanı diğer milletlerden insanların da üzerine dökülmüştü” (Elçi. 10:44, 45). Artık ruhi İsrail’e başka milletlerden sünnet edilmemiş kişiler de davet ediliyordu.

“KENDİ İSMİNİ TAŞIYAN BİR TOPLUM”

6, 7. Yehova’nın yeni milletinin üyeleri O’nun “ismini taşıyan bir toplum” olarak ne yapmalıydı? Bunu ne ölçüde yaptılar?

6 Birinci yüzyıldaki Hıristiyanların yönetim kurulunun MS 49’daki bir toplantısında öğrenci Yakup şöyle dedi: “Tanrı’nın Kendi ismini taşıyan bir toplum oluşturmak için diğer milletlerden  insanlarla nasıl ilgilenmeye başladığını Simeon [Petrus] etraflıca anlattı” (Elçi. 15:14). Yehova’nın ismini taşıyan bu yeni toplumda hem Yahudi Hıristiyanlar hem de Yahudi olmayan Hıristiyanlar yer alacaktı (Rom. 11:25, 26a). Sonra Petrus “Daha önce bir toplum değildiniz, şimdi Tanrı’nın toplumusunuz” diye yazdı. Ayrıca görevlerini şöyle açıkladı: “Siz, ‘Seçilmiş soy, kraliyet kâhinliği, kutsal millet, Tanrı’nın özel halkısınız.’ Çünkü sizi karanlıktan Kendi muhteşem ışığına çağıranın ‘üstün niteliklerini her yerde bildirmek’ üzere seçildiniz” (1. Pet. 2:9, 10). Onlar temsil ettikleri Kişiyi ve O’nun ismini açıkça yüceltmeliydiler. Evrenin Egemeni Yehova’nın cesur şahitleri olmalıydılar.

7 Yehova artık ruhi İsrail’i kullanıyordu, dolayısıyla O’nun ‘övgüye değer işlerimi anlatması için Kendim için var ettiğim toplum’ sözleri artık onlar için geçerliydi (İşa. 43:21). Bu ilk Hıristiyanlar insanların o dönemde tapındığı tanrıların sahteliğini açığa vurdular ve Yehova’nın tek gerçek Tanrı olduğunu açıkça bildirdiler (1. Sel. 1:9). “Yeruşalim’de, bütün Yahudiye’de, Samiriye’de ve yeryüzünün en uzak yerlerine dek” Yehova’ya ve İsa’ya şahitlik ettiler (Elçi. 1:8; Kol. 1:23).

8. Pavlus, Tanrı’nın birinci yüzyıldaki toplumuna hangi uyarıda bulundu?

8 Birinci yüzyılda ‘Yehova’nın ismini taşıyan toplumun’ cesur bir üyesi elçi Pavlus’tu. O “dünyayı ve üzerindeki her şeyi yaratan Tanrı, göğün ve yerin Rabbi” olan Yehova’nın egemenliğini putperest filozofların önünde cesaretle savundu (Elçi. 17:18, 23-25). Pavlus, Tanrı’nın ismini taşıyan toplumun üyelerini üçüncü vaizlik turunun sonuna doğru şöyle uyardı: “Biliyorum ki, ben gittikten sonra aranıza zalim kurtlar girecek, onlar sürüye şefkat göstermeyecekler. Sizin aranızdan da bazıları çıkacak ve öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için çarpıtılmış sözler söyleyecekler” (Elçi. 20:29, 30). Gerçekten de birinci yüzyılın sonuna gelindiğinde hakikate isyan açıkça kendini göstermişti (1. Yuhn. 2:18, 19).

9. Elçiler öldükten sonra Tanrı’nın toplumuna ne oldu?

9 Elçilerin ölümünden sonra hakikate isyan cemaatlere yayıldı ve Hıristiyan Âleminin kiliseleri ortaya çıktı. Hakikate isyan eden Hıristiyanlar ‘Yehova’nın ismini taşıyan bir toplum’ olmak bir yana, yaptıkları birçok Kutsal Kitap çevirisinden O’nun ismini çıkardılar. Putperest ayinleri benimsediler ve Kutsal Yazılara aykırı öğretileriyle, kutsal (!) savaşlarıyla ve ahlaksızlıklarıyla Tanrı’nın ismine leke getirdiler. Yüzyıllar boyunca Yehova’nın yeryüzünde sadece bir avuç sadık hizmetçisi vardı, ‘O’nun ismini taşıyan’ teşkilatlanmış bir toplum yoktu.

TANRI’NIN TOPLUMU YENİDEN DOĞUYOR

10, 11. (a) İsa buğday ve deliceler örneğinde neyi bildirdi? (b) İsa’nın verdiği örnek 1914’ten sonra nasıl gerçekleşti? Sonuç ne oldu?

10 İsa buğday ve deliceler örneğinde, hakikate isyan nedeniyle ruhen karanlık bir dönem geleceğini bildirdi. İnsanoğlunun buğday tohumu ektiği tarlaya “herkes uyurken” İblis’in delice ekeceğini söyledi. ‘Ortamın sonuna’ kadar buğday ve deliceler birlikte büyüyecekti. İsa ‘iyi tohumun’ ‘krallığın oğullarını’, ‘delicelerin’ de ‘kötü olanın oğullarını’ temsil ettiğini açıkladı. Son günlerde İnsanoğlu sembolik deliceleri buğdaydan ayırması için  ‘orakçılarını’, yani melekleri gönderecekti. Ardından melekler ‘krallığın oğullarını’ toplayacaktı (Mat. 13:24-30, 36-43). Peki bu nasıl gerçekleşti ve Tanrı’nın yeniden yeryüzünde teşkilatlanmış bir toplumunun olmasını nasıl mümkün kıldı?

11 “Ortamın sonu” 1914’te başladı. O yıl patlak veren savaş sırasında “krallığın oğulları”, yani birkaç bin meshedilmiş Hıristiyan Büyük Babil’in esaretindeydi. 1919’da Yehova onlarla “deliceler”, yani sahte Hıristiyanlar arasında büyük bir fark olmasını sağlayarak onları kurtardı. ‘Krallığın oğullarını’ toplayarak teşkilatlanmış bir toplum oluşturdu. Böylece İşaya’nın şu sözleri gerçekleşti: “Bir ülke bir günde doğar mı? Bir millet bir anda ortaya çıkar mı? Çünkü Sion ağrısı tutmak üzereyken oğullarını doğurdu” (İşa. 66:8). Bu ayette geçen Sion, Yehova’nın ruhi varlıklardan oluşan teşkilatıdır. Meshedilmiş kişilerden oluşan millet meydana geldiğinde Sion ‘oğullarını doğurmuş oldu.’

12. Meshedilmişler ‘Yehova’nın ismini taşıyan bir toplum’ olduğunu nasıl gösterdi?

12 İlk Hıristiyanlar gibi meshedilmiş “krallığın oğulları” da Yehova’nın şahitleri olacaktı (İşaya 43:1, 10, 11’i okuyun). İsa’nın takipçilerine yaraşır davranışlarıyla ve ‘Krallığın iyi haberini bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurmalarıyla’ dikkat çekeceklerdi (Mat. 24:14; Filip. 2:15). Onlar bu şekilde birçok, hatta milyonlarca kişinin Yehova’yla yakın bir ilişkiye sahip olmasına yardım ettiler (Daniel 12:3’ü okuyun).

“BİZ DE SİZİNLE GİDELİM”

13, 14. Ruhi İsrail’den olmayanlar Yehova’ya makbul şekilde ibadet edebilmek için ne yapmalı? Bu, Kutsal Kitapta önceden nasıl bildirildi?

13 Önceki makalede eski İsrail’de yabancıların ibadetinin de Yehova tarafından kabul edildiğini görmüştük. Ancak bunun için Yehova’nın halkıyla  ilişki içinde olmalıydılar (1. Kral. 8:41-43). Bugün de ruhi İsrail’in üyesi olmayanlar Yehova’ya O’nun toplumuyla birlikte ibadet etmelidir. Bu toplum, “krallığın oğulları” olarak da adlandırılan Yehova’nın meshedilmiş Şahitleridir.

14 Son günlerde birçok kişinin Yehova’nın toplumuyla birlikte ibadet edeceği uzun zaman önceden bildirilmişti. İşaya peygamber şöyle demişti: “Pek çok halk gelecek, ‘Gelin, Yehova’nın dağına, Yakup’un Tanrısının evine çıkalım. O bize yolunu öğretecek, biz de O’nun yolunda yürüyeceğiz’ diyecekler. Çünkü kanun Sion’dan, Yehova’nın sözü Yeruşalim’den çıkacak” (İşa. 2:2, 3). Zekeriya peygamber de şöyle söylemişti: “Göklerin hâkimi Yehova’ya danışmak, Yehova’nın lütfunu dilemek için birçok halk ve güçlü millet Yeruşalim’e gelecek.” Zekeriya, bu kişileri “tüm milletlerden ve dillerden on kişi” olarak betimledi. Onlar mecazi anlamda ruhi İsrail’in eteğine yapışıp şöyle diyeceklerdi: “Biz de sizinle gidelim, çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk” (Zek. 8:20-23).

15. “Başka koyunlar” nasıl ruhi İsrail’le ‘birlikte gider’?

15 “Başka koyunlar” Krallığın iyi haberini duyurarak ruhi İsrail’le ‘birlikte gider’ (Mar. 13:10). Onlar Tanrı’nın toplumunun bir kısmı olup, “iyi çoban” Mesih İsa’nın önderliğinde meshedilmişlerle “tek sürü” olurlar (Yuhanna 10:14-16’yı okuyun).

YEHOVA’NIN TOPLUMUYLA BİRLİKTE KORUNUN

16. Yehova Armagedon’u nasıl başlatacak?

16 Büyük Babil yıkıldıktan sonra Yehova’nın toplumuna yönelik amansız bir saldırı gerçekleşecek ve o zaman Yehova’nın sağlayacağı korumaya ihtiyacımız olacak. Bu saldırı ‘büyük sıkıntının’ son evresi olan Armagedon savaşını tetikleyeceğinden, olayları yönlendiren ve saldırının başlayacağı zamanı seçen kişi aslında Yehova olacak (Mat. 24:21; Hez. 38:2-4). O zaman Gog ‘milletler arasından toplanıp getirilmiş insanlara’, yani Yehova’nın toplumuna saldıracak (Hez. 38:10-12). Bu saldırı gerçekleştiğinde Yehova hemen Gog’a ve ordularına hükmünü infaz etmek için harekete geçecek. O, egemenliğini yüceltecek ve ismini kutsal kılacak. Şöyle diyor: “Birçok milletin gözü önünde . . . . Kendimi tanıtacağım. O zaman anlayacaklar ki Ben Yehova’yım” (Hez. 38:18-23).

“Büyük sıkıntı” sırasında yerel cemaatimizle yakın ilişki içinde kalmamız gerekecek (16-18. paragraflara bakın)

17, 18. (a) Yehova’nın toplumu Gog’un saldırısına uğradığında ne tür talimatlar alacak? (b) Yehova tarafından korunmak istiyorsak ne yapmalıyız?

17 Gog’un saldırısı başladığında Yehova hizmetçilerine şöyle diyecek: “Kalk ey halkım, iç odalarına gir, ardından kapıları kapat. Gazap geçene kadar biraz gizlen” (İşa. 26:20). Yehova o kritik zamanda bize hayat kurtaran talimatlar verecek. Büyük ihtimalle “iç odalar” yerel cemaatlerimizle bağlantılıdır.

18 Dolayısıyla büyük sıkıntı sırasında Yehova’nın korumasından yararlanmak istiyorsak, O’nun yeryüzünde cemaatler halinde teşkilatlanmış bir toplumu olduğunu kabul etmeliyiz. Bu toplumun tarafında yer almaya devam etmeli ve yerel cemaatimizle yakın ilişki içinde kalmalıyız. Mezmur yazarının şu sözlerine tüm yüreğimizle katılalım: “Yehova, kurtuluş Senden gelir. Bereketin halkının üzerindedir” (Mezm. 3:8).