İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tüm Davranışlarımızla Kutsal Olmalıyız

Tüm Davranışlarımızla Kutsal Olmalıyız

“Tüm davranışlarınızla kutsal olun” (1. PET. 1:15).

1, 2. (a) Yehova toplumundan ne bekler? (b) Bu makalede hangi soruların cevabını alacağız?

TANRI ilhamıyla Petrus, İsa’nın takipçilerinin davranışlarıyla kutsal olmaları gerektiğini söyleyip bununla Levioğulları kitabında vurgulanan kutsallık arasında bağlantı kurdu (1. Petrus 1:14-16’yı okuyun). “Kutsal” olan Yehova meshedilmişlerden ve ‘başka koyunlardan’ sadece bazı davranışlarıyla değil, tüm davranışlarıyla kutsal olmak için ellerinden geleni yapmalarını bekler (Yuhn. 10:16).

2 Levioğulları kitabında bulunan ruhi mücevherleri incelemeye devam etmek çok yararlı olacak ve öğrendiklerimizi uygulamak tüm davranışlarımızla kutsal olmamıza yardım edecek. Şu gibi soruları ele alacağız: Uzlaşmakla ilgili görüşümüz ne olmalı? Levioğulları kitabı Yehova’nın egemenliğini desteklemek hakkında bize ne öğretir? İsrailoğullarının sunduğu kurbanlardan ne öğrenebiliriz?

UZLAŞMA TUZAĞINA KARŞI TETİKTE OLUN

3, 4. (a) Kutsal Kitaptaki kanunlara ve ilkelere karşı uzlaşmacı bir tutum benimsemekten neden kaçınmalıyız? (b) Neden öç almamalı ve kin beslememeliyiz?

3 Yehova’yı memnun etmek istiyorsak O’nun kanunlarına ve ilkelerine sıkıca bağlı kalmalı, asla onlara karşı kutsal  olmayan, uzlaşmacı bir tutum benimsememeliyiz. Musa Kanununu tutmakla yükümlü olmasak da bu Kanunun talepleri Yehova’nın kabul ettiği ve etmediği şeyler hakkında anlayış kazanmamızı sağlar. Örneğin İsrailoğullarına şöyle emredilmişti: “Öç almayacaksın; halkının evladına kin beslemeyeceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Ben Yehova’yım” (Lev. 19:18).

4 Yehova öç almaktan ya da kin beslemekten kaçınmamızı ister (Rom. 12:19). Eğer Tanrı’nın kanun ve ilkelerini görmezden gelirsek Şeytan’ı mutlu eder ve Yehova’ya leke getiririz. Biri bizi kasten incittiğinde bile bizi yiyip bitiren bir öfkeye kapılmamalıyız. Kutsal Kitap bizi içinde hazine olan ‘toprak kaplara’ benzetir. Bu hazine hizmetimizdir (2. Kor. 4:1, 7). Aside benzer bir etkisi olan öfkeyi değerli bir hazineyle aynı kaba koymak istemeyiz!

5. Harun ve oğullarının ölümüyle ilgili kayıttan ne öğrenebiliriz? (Makalenin başındaki resme bakın.)

5 Levioğulları 10:1-11’de Harun’un ailesinin yaşadığı acı bir olay kayıtlıdır. Harun’un oğulları Nadab ve Abihu gökten gelen bir ateşle öldürüldüğünde aile yıkılmış olmalı. Fakat Tanrı Harun’a ve ailesine yas tutmamalarını söyledi. Bu onlar için mutlaka çok büyük bir iman sınavıydı! Siz de cemaatten çıkarılmış aile üyelerinizle veya başkalarıyla görüşmeyerek kutsal olduğunuzu gösteriyor musunuz? (1. Korintoslular 5:11’i okuyun).

6, 7. (a) Kilisedeki bir nikâh törenine katılıp katılmamaya karar verirken hangi noktaları ciddiyetle düşünmeliyiz? (Dipnota bakın.) (b) Kilisedeki bir nikâh töreniyle ilgili tavrımızı Şahit olmayan akrabalarımıza nasıl açıklayabiliriz?

6 Harun ve ailesinin yaşadığı kadar ciddi bir sınav yaşamayabiliriz. Ancak Şahit olmayan bir akrabamızın kilisede yapılacak nikâhına gitme ve törene katılma daveti alırsak ne olacak? Kutsal Yazılarda böyle bir nikâha gitmemizi yasaklayan açık bir emir olmasa da kararımızı etkileyecek ilkeler bulunmaktadır. *

7 Az önce değindiğimiz durumlarda Yehova’ya kutsal olduğumuzu gösterme kararlılığımız Şahit olmayan akrabalarımızı şaşırtabilir (1. Pet. 4:3, 4). Tabii ki onları gücendirmek istemiyoruz, ancak genellikle en iyisi onlarla nazik ama açık konuşmaktır. Bunu nikâh töreninden epeyce önce yapmak iyi olacaktır. Onlara teşekkür edebilir ve bizi davet etmelerine çok sevindiğimizi dile getirebiliriz. Sonra bu özel günlerinde mutlu olmalarını istediğimizi, ayrıca törenin dinsel yönleri olduğundan ve bu kısımlara katılamayacağımızdan onları ve misafirlerini zor durumda bırakmak istemediğimizi söyleyebiliriz. İnançlarımız ve imanımız konusunda uzlaşmaktan kaçınmanın bir yolu budur.

YEHOVA’NIN EGEMENLİĞİNİ DESTEKLEYİN

8. Levioğulları kitabı Yehova’nın egemenliğini nasıl vurgular?

8 Levioğulları kitabı Yehova’nın egemenliğini vurgular. 30’dan fazla kez bu kitaptaki kanunların Yehova’dan geldiği belirtilir. Musa bunun farkındaydı ve Yehova’nın kendisine emrettiği şeyleri tam olarak yaptı (Lev. 8:4, 5). Benzer şekilde biz de Egemenimiz Yehova’nın bizden istediklerini her zaman yapmalıyız. Bu konuda Tanrı’nın teşkilatının desteğine sahibiz. Fakat İsa’nın çölde sınanması gibi bazen biz de tek başımızayken bir iman sınavıyla karşılaşabiliriz (Luka 4: 1-13). Tanrı’nın egemenliğine odaklanır ve O’na güvenirsek hiç kimse uzlaşmamıza ve korkuya kapılmamıza neden olamaz (Özd. 29:25).

9. Neden bütün milletler Tanrı’nın toplumundan nefret ediyor?

9 Mesih’in takipçileri ve Yehova’nın Şahitleri olarak dünya çapında zulüm görüyoruz. Bunu bekliyoruz, çünkü İsa öğrencilerine şöyle demişti: “İnsanlar sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim ismimden ötürü bütün milletler sizden nefret edecek” (Mat. 24:9). Fakat böyle bir nefret görsek de Krallığı duyurmaya devam ediyoruz ve Yehova’nın önündeki kutsal durumumuzu koruyoruz. Peki dürüst, ahlaklı ve kanunlara uyan vatandaşlar olmamıza rağmen neden bazı insanlar bizden böylesine nefret ediyor? (Rom. 13:1-7). Çünkü Egemenimiz olarak Yehova’yı kabul ediyoruz. “Yalnız O’na” ibadet ediyoruz ve O’nun adil kanunları ve ilkeleri konusunda asla uzlaşmayacağız (Mat. 4:10).

10. Bir biraderin tarafsızlığını bozduktan sonra yaşadıklarını anlatın.

10 Ayrıca ‘dünyaya ait değiliz.’ Bu nedenle bu dünyadaki savaşlarda ve siyasi meselelerde tarafsızız (Yuhanna 15:18-21 ve İşaya 2:4’ü okuyun). Kendini Tanrı’ya adayan bazı İsa’nın takipçileri tarafsızlığını bozarak uzlaştı. Sonradan onlardan birçoğu tövbe etti ve merhametli Babamız Yehova’yla ilişkisini düzeltti (Mezm. 51:17). Fakat az sayıda da olsa tövbe etmeyen kişiler oldu. Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Macaristan’da birçok kardeşimiz haksız yere hapsedilmişti. Yetkililer onlardan 45 yaş altında olan 160 biraderi alıp bir kasabaya topladı ve onlara orduya katılmalarını emretti. Kardeşlerimizin çoğu yetkililerin talebini reddederek sadakatini korudu, ancak onlardan 9’u askerlik yeminini etti ve üniforma giymeyi kabul etti. İki yıl sonra, uzlaşanlardan biri sadık Şahitleri öldürecek idam mangasında görevlendirildi. Üstelik o Şahitlerin arasında öz kardeşi de vardı! Neyse ki idam hiçbir zaman gerçekleşmedi.

YEHOVA’YA EN İYİSİNİ SUNUN

11, 12. İsrail’de sunulan kurbanlardan ne öğrenebiliriz?

11 Musa Kanununa göre İsrailoğulları belirli kurbanlar sunmalıydı (Lev. 9:1-4, 15-21). Kurbanların hiçbir kusuru olmamalıydı, çünkü bunlar İsa’nın sağlayacağı kusursuz kurbana işaret ediyordu. Ayrıca her sunu ya da kurban türü için belirli bir yöntem izlenmeliydi. Örneğin yeni doğum yapan bir anneden ne talep edildiğine bakalım. Levioğulları 12:6 şöyle der: “Kadın, erkek veya kız çocuğu için olan arınma günlerini doldurduktan sonra, yakılan sunu olarak bir yaşının içinde genç bir koç ve günah sunusu olarak bir yavru güvercin veya kumru getirip Toplanma Çadırının girişinde kâhine verecek.” Tanrı’nın talepleri kesindi, ancak Kanunda O’nun sevgisi ve makullüğü de açıkça görülüyordu. Eğer annenin koç getirmeye gücü yetmezse iki kumru veya iki yavru güvercin sunabilirdi (Lev. 12:8). Kişi yoksul olsa da Yehova onu pahalı bir sunu getiren kulu kadar seviyor ve değerli görüyordu. Bundan ne öğrenebiliriz?

12 Pavlus iman kardeşlerini Tanrı’ya “şükran kurbanı” sunmaya teşvik etti (İbr. 13:15). Dudaklarımız Yehova’nın kutsal ismini açıkça bildirmeli. Sağır kardeşler işaret dili kullanarak Tanrı’ya “şükran kurbanı” sunuyor. Evden çıkamayan kardeşler de mektupla ve telefonla şahitlik ederek, ayrıca evdeki yardımcılarına ve ziyarete gelenlere iyi haberi duyurarak bunu yapıyor.  Yehova’nın ismini ve iyi haberi duyurarak sunduğumuz şükran kurbanı, sağlığımız ve koşullarımızla orantılı olmalı. Elimizden gelenin en iyisini sunmalıyız (Rom. 12:1; 2. Tim. 2:15).

13. Hizmetteki faaliyetimizi neden rapor etmeliyiz?

13 Şükran kurbanlarımız Tanrı’yı sevdiğimiz için kişisel olarak sunduğumuz gönüllü sunulardır (Mat. 22:37, 38). Fakat bizden hizmetteki faaliyetimizi rapor etmemiz isteniyor. Bu düzenlemeye karşı tutumumuz ne olmalı? Her ay verdiğimiz rapor, Tanrı’ya bağlılığımızla yakından bağlantılıdır (2. Pet. 1:7). Tabii ki hiçbirimiz sırf daha iyi bir rapor verebilmek için saatlerce hizmete çıkma baskısı hissetmemeliyiz. Bu nedenle yaşı ya da sağlığından dolayı duyuru işine fazla katılamayan bir müjdeci, hizmetini tam saatler yerine 15’er dakikalık dilimler halinde rapor edebilir. Yehova bu dakikaları o müjdecinin elinden gelenin en iyisi olarak kabul eder; ayrıca bir Şahit olarak sahip olduğu paha biçilmez hizmet ayrıcalığına takdirinin ve O’na sevgisinin bir ifadesi olarak görür. Nasıl yoksul İsrailoğulları kurban sunabildiyse bugün de yapabilecekleri sınırlı olan kardeşlerimiz sevinçle rapor verebilir. Bireysel raporlarımız dünya raporunu oluşturur, dünya raporu da teşkilatın duyuru faaliyeti için geleceğe yönelik planlar yapmasına yardım eder. İşte bu nedenle duyuru faaliyetindeki payımızı rapor ediyoruz.

İNCELEME ALIŞKANLIKLARIMIZ VE ŞÜKRAN KURBANLARIMIZ

14. İnceleme alışkanlıklarımızı neden gözden geçirmemiz gerektiğini açıklayın.

14 Levioğulları kitabındaki birkaç ruhi mücevheri inceledikten sonra ‘Bu kitabın neden Tanrı’nın ilhamla yazdırdığı Sözünde yer aldığını şimdi daha iyi anlıyorum’ diyebilirsiniz (2. Tim. 3:16). Artık sadece Yehova’nın talebi olduğu için değil O elinizden gelenin en iyisini hak ettiği için de kutsal olmaya herhalde daha kararlısınız. Belki de bu iki makalede Levioğulları kitabı hakkında öğrendikleriniz Kutsal Yazıların diğer kitaplarını da daha derinlemesine araştırma arzunuzu artırdı (Özdeyişler 2:1-5’i okuyun). İnceleme alışkanlıklarınızı dua ederek gözden geçirin. Kuşkusuz şükran kurbanlarınızın Yehova tarafından kabul edilmesini istersiniz. Televizyon programlarının, video oyunlarının, spor faaliyetlerinin veya hobilerin dikkatinizi dağıtmasına ve ruhi gelişiminizi engellemesine izin veriyor musunuz? Öyleyse Pavlus’un İbraniler kitabında kayıtlı bazı sözleri üzerinde derin düşünmeyi çok yararlı bulabilirsiniz.

Kişisel incelemeye ve aile ibadetine öncelik veriyor musunuz? (14. paragrafa bakın)

15, 16. Pavlus İbranilere yazdığı mektupta neden sözünü hiç sakınmadı?

15 Pavlus İbrani kardeşlerine karşı çok açıksözlüydü (İbraniler 5:7, 11-14’ü okuyun). Mektubunda sözünü hiç sakınmadı! Onlara ‘işitmekte tembelleştiklerini’ söyledi. Pavlus’un böyle dobra dobra konuşmasının sebebi neydi? O aslında Yehova’nın ruhi sütle hayatta kalmaya  çalışan İsa’nın takipçileri için duyduğu sevgiyi ve kaygıyı yansıtıyordu. Temel öğretileri bilmek çok önemli olsa da Hıristiyanlardan beklenen ruhi olgunluğa doğru ilerlemek için “katı gıda” almamız şarttır.

16 İbranilerin artık öğretmenler olması gerekiyordu, oysa kendileri öğretmene muhtaç haldeydi. Neden? Çünkü “katı gıda” almıyorlardı. Kendinize şöyle sorun: “Katı ruhi gıdaya karşı doğru tutuma sahip miyim? Katı gıda alıyor muyum? Yoksa dua etmekten ve Kutsal Kitabı derinlemesine incelemekten kaçınıyor muyum? Eğer kaçınıyorsam bunun bir nedeni inceleme alışkanlıklarım olabilir mi?” Sadece iyi haberi duyurmamız yetmez, hakikati öğretmemiz ve insanları öğrenci olarak yetiştirmemiz de gerekir (Mat. 28:19, 20).

17, 18. (a) Neden düzenli olarak katı ruhi gıda almalıyız? (b) İbadetlerden önce içki içmek konusunda görüşümüz ne olmalı?

17 Kutsal Kitabı incelemek birçoğumuz için kolay olmayabilir. Elbette Yehova toplumundaki kişilerin suçluluk duygusu yüzünden kişisel inceleme yapmalarını istemez. Yine de ister yıllardır ister nispeten kısa bir süredir kendimizi Yehova’ya adamış olalım sürekli katı gıda almalıyız. Kutsallık yolunda kalmak için bunu yapmamız şarttır.

18 Kutsal olmak için Kutsal Yazıları dikkatle incelemeli ve Tanrı’nın bizden istediklerini yapmalıyız. Harun’un oğulları Nadab ve Abihu’yu düşünün. Onlar, belki de sarhoşken, “kurallara aykırı bir ateş” sunduğu için öldürülmüştü (Lev. 10:1, 2). Bu olaydan sonra Tanrı’nın Harun’a ne dediğine dikkat edin (Levioğulları 10:8-11’i okuyun). Bu kayıt ibadete gitmeden önce alkollü hiçbir şey içmememiz gerektiği anlamına mı gelir? Şunları düşünün: Musa Kanununu tutmakla yükümlü değiliz (Rom. 10:4). Bazı ülkelerde kardeşlerimiz ibadete gitmeden önce yemekte makul ölçüde içki içiyor. Fısıh kutlamasında dört kadeh şarap içilirdi. İsa Anma Yemeği düzenlemesini başlatırken elçilerinden kanını temsil eden şaraptan içmelerini istemişti (Mat. 26:27). Kutsal Kitap aşırı içki içmeyi ve sarhoşluğu mahkûm eder (1. Kor. 6:10; 1. Tim. 3:8). Ayrıca İsa’nın birçok takipçisi kutsal hizmetin herhangi bir türüne katılmadan önce vicdanen içkiden tamamen uzak durmaya karar verebilir. Bununla birlikte koşullar ülkeden ülkeye değişir ve İsa’nın takipçileri için önemli olan ‘kutsal olanla olmayanı ayırt etmektir’; ancak bu şekilde tüm davranışlarımızla kutsal olabilir ve Tanrı’yı memnun edebiliriz.

19. (a) Aile ibadetimizin ve kişisel incelememizin kalitesini nasıl artırabiliriz? (b) Kutsal kalmaya kararlı olduğunuzu nasıl gösterebilirsiniz?

19 Tanrı’nın Sözünü derinlemesine araştırırsanız keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok ruhi mücevher bulacaksınız. Aile ibadetinizin ve kişisel incelemenizin kalitesini artırmak için mevcut araştırma araçlarını kullanın. Yehova ve amaçları hakkındaki bilginizi artırın. O’na daha da yaklaşın (Yak. 4:8). Mezmur yazarı gibi Tanrı’ya şöyle dua edin: “Gözlerimi aç da Kanunundaki harikalara bakayım” (Mezm. 119:18). Kutsal Kitaptaki kanunları ve ilkeleri göz ardı ederek asla uzlaşmayın. “Kutsal” Yehova’nın yüce kanunlarına istekle itaat edin ve ‘kutsal bir iş’ olan “Tanrı’nın iyi haberini” duyurma faaliyetine gayretle katılın (1. Pet. 1:15; Rom. 15:16). Bu çalkantılı son günlerde kutsallığınızı koruyun. Evet, hepimiz davranışlarımızla kutsal olalım ve böylece kutsal Tanrımız Yehova’nın egemenliğini destekleyelim.

^ p. 6 15 Mayıs 2002 tarihli Gözcü Kulesi dergisindeki “Okuyucuların Soruları” makalesine bakın.