2. Krallar 13:1-25

13  Yahuda kralı Ahazya+ oğlu Yehoaş’ın+ yirmi üçüncü yılında, Yehu+ oğlu Yehoahaz+ Samiriye’de İsrail kralı oldu ve on yedi yıl saltanat sürdü.  Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı+ ve İsrail’i günaha sürükleyen+ Nebat oğlu Yeroboam’ın günahlarını sürdürdü,+ onları bırakmadı.  Yehova İsrail’e çok öfkelendi+ ve onları ömürleri boyunca Aram kralı Hazael’in+ ve oğlu Ben-hadad’ın+ eline verdi.  Bir süre sonra Yehoahaz Yehova’dan lütuf diledi,+ Yehova da onu işitti;+ çünkü İsrail’in sıkıntısını,+ Aram kralının onlara çektirdiği eziyeti görmüştü.+  Yehova İsrail’e bir kurtarıcı verdi,+ böylece Aram’ın elinden kurtuldular ve eskisi gibi evlerinde oturdular.+  (Fakat, İsrail’i günaha sürükleyen Yeroboam evinin günahlarını bırakmadılar,+ o yolda yürüdüler.+ Samiriye’deki kutsal direk*+ de yerinde kaldı.)  Yehoahaz’ın ordusundan geriye sadece elli atlı, on savaş arabası ve on bin yaya asker kaldı;+ çünkü Aram kralı onları harman yerinin tozu gibi ezip+ yok etmişti.+  Yehoahaz’ın dönemindeki diğer olaylar, yaptığı her şey ve tüm büyük işleri İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+  Yehoahaz uyuyup atalarına katıldı, onu Samiriye’de gömdüler;+ yerine oğlu Yehoaş+ kral oldu. 10  Yahuda kralı Yehoaş’ın otuz yedinci yılında, Yehoahaz oğlu Yehoaş+ Samiriye’de İsrail kralı oldu ve on altı yıl saltanat sürdü. 11  Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+ İsrail’i günaha sürükleyen Nebat oğlu Yeroboam’ın günahlarının hiçbirini bırakmadı,+ o yolda yürüdü. 12  Yehoaş’ın dönemindeki diğer olaylar, yaptığı her şey, tüm büyük işleri ve Yahuda kralı Amatsya’yla nasıl savaştığı+ İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 13  Sonra Yehoaş uyuyup atalarına katıldı, tahtına Yeroboam*+ geçti. Yehoaş Samiriye’de İsrail krallarının yanına gömüldü.+ 14  Elişa+ hastalanmıştı; bu hastalıktan ölecekti.+ Bu nedenle İsrail kralı Yehoaş Elişa’nın yanına indi ve ona sarılıp “Baba,+ ey baba, İsrail’in savaş arabası ve atlıları”+ diye ağlamaya başladı. 15  Elişa ona “Eline bir yay ve birkaç ok al” dedi; o da yayla okları aldı. 16  İsrail kralına “Yayı eline al” dedi; kral yayı eline aldı, Elişa da ellerini onun elleri üzerine koydu.+ 17  Sonra “Doğuya bakan pencereyi aç” dedi; kral pencereyi açtı. Elişa “Ok at!” dedi; o da ok attı. Elişa şöyle dedi: “Yehova’nın kurtuluş oku, Aram’a atılan kurtuluş oku!+ Aram’ı Afek’te+ kesin bir yenilgiye uğratacaksın.” 18  Sonra İsrail kralına “Okları al” dedi; kral okları aldı. “Onları yere vur” dedi, o da okları üç kez yere vurdu ve durdu.+ 19  Tanrı adamı+ ona çok kızıp “Beş veya altı kez vurmalıydın” dedi; “Öyle yapsaydın Aram’ı kesin bir yenilgiye uğratacaktın, şimdi onları sadece üç kez yenilgiye uğratacaksın.”+ 20  Elişa öldü ve gömüldü.+ Ondan sonra, Moablı+ akıncılar+ her yılın başında İsrail topraklarına girmeye başladı. 21  Bir gün bir ölüyü gömenler, akıncıları görünce cesedi Elişa’nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü, Elişa’nın kemiklerine değer değmez canlandı+ ve ayağa kalktı.+ 22  Aram kralı Hazael,+ Yehoahaz’ın ömrü boyunca İsrail’e sıkıntı verdi.+ 23  Ancak Yehova onlara lütfetti,+ merhamet etti,+ İbrahim’le,+ İshak’la+ ve Yakup’la+ yaptığı ahdin hatırına hallerine baktı;+ onları yok etmek istemedi+ ve bugüne dek huzurundan atmadı. 24  Sonunda Aram kralı Hazael öldü, yerine oğlu Ben-hadad kral oldu. 25  Ve Hazael oğlu Ben-hadad’ın, Yehoahaz’la savaşıp ele geçirdiği şehirleri Yehoahaz’ın oğlu Yehoaş geri aldı. Yehoaş onu üç kez yendi ve İsrail şehirlerini geri aldı.+

Dipnotlar

2Kr 13:6 Ya da “Aşera”
2Kr 13:13 II. Yeroboam.