Elçiler 13:1-52

13  Antakya’daki cemaatte peygamberler+ ve öğretmenler vardı; bunlar Barnabas, Niger denilen Simeon, Kireneli+ Lukius, bölge yöneticisi Herodes’le birlikte eğitim görmüş olan Manaen ve Saul idi.  Yehova’ya hizmet edip+ oruç tutarlarken, kutsal ruh onlara, “İçinizden Barnabas ile Saul’u,+ onlara verdiğim görev için ayırın” dedi.  O zaman oruç tuttular ve dua edip ellerini Barnabas ile Saul’un üzerine koyarak+ onları gönderdiler.  Böylece kutsal ruh tarafından gönderilen bu adamlar Selefkiye’ye gittiler, oradan da gemiyle Kıbrıs’a geçtiler.  Salamis’e vardıklarında, Tanrı’nın sözünü Yahudilerin havralarında bildirmeye başladılar. Çeşitli işlerinde onlara yardım eden Yuhanna+ da yanlarındaydı.  Tüm adayı dolaşarak Baf’a kadar geldiler; orada sahte bir peygamber+ olan Baryeşu adlı Yahudi büyücüyle karşılaştılar.  O, zeki bir adam olan genel vali* Sercius Pavlus’un hizmetindeydi. Vali, Barnabas ve Saul’u çağırtıp samimiyetle Tanrı’nın sözünü dinlemek istedi.  Fakat, büyücü Elimas (Elimas, ‘büyücü’ anlamına gelir), valinin iman etmemesi için onlara karşı çıkmaya+ çalıştı.  Saul, yani Pavlus, kutsal ruhla doldu ve ona gözlerini dikerek, 10  “Ey içi her türlü sahtekârlık ve kötülükle dolu adam!” dedi. “Sen İblis oğlusun,+ doğru olan her şeyin düşmanısın, Yehova’nın doğru yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? 11  İşte, Yehova’nın eli sana karşı kalktı, kör olacaksın ve bir süre gün ışığını görmeyeceksin.” O anda Elimas’ın üzerine koyu bir sis ve karanlık çöktü. Kolundan tutup+ kendisine kılavuzluk edecek birilerini arayarak dolanmaya başladı. 12  Olanları gören genel vali+ iman etti, çünkü Yehova hakkında öğrendiği şeyler onu çok şaşırtmıştı. 13  Sonra Pavlus ve yanındakiler, Baf’tan denize açılıp Pamfilya+ bölgesinde bulunan Perge şehrine gittiler. Fakat Yuhanna+ burada onlardan ayrılıp Yeruşalim’e döndü.+ 14  Pavlus ve Barnabas da Perge’den Pisidya Antakyası’na geçtiler ve Sebt günü havraya+ girip oturdular. 15  Kanundan+ ve Peygamberlerin kitaplarından yapılan okumadan sonra, havra yöneticileri+ yanlarına adam gönderip, “Efendiler, kardeşler, eğer hepimizi yüreklendirecek bir sözünüz varsa, söyleyin” dediler. 16  Bunun üzerine Pavlus ayağa kalktı ve topluluğa eliyle işaret edip+ konuşmaya başladı: “Ey İsrailliler ve Tanrı korkusuna sahip olanlar,+ dinleyin. 17  İsrail halkının Tanrısı atalarımızı seçti ve Mısır’da gurbetteyken onları yükseltti, elini uzatıp onları oradan çıkardı.+ 18  Yaklaşık kırk yıllık+ bir dönem boyunca çölde yaptıklarına katlandı. 19  Kenan diyarında yedi milleti yok ettikten sonra, bu toprakları onlara kura ile paylaştırdı.+ 20  Tüm bu olaylar yaklaşık dört yüz elli yıl içinde gelişti. Ardından, Samuel peygamberin dönemine dek Tanrı onlara hâkimler verdi.+ 21  Ondan sonra halk bir kral istedi,+ Tanrı da onlara Benyamin kabilesinden Kiş oğlu Saul’u+ verdi. Saul kırk yıl hüküm sürdü. 22  Tanrı onu tahttan indirdikten+ sonra, kral olarak Davut’u tahta çıkardı;+ onu onaylayarak şöyle dedi: ‘Yüreğime göre bir adam,+ Yesse’nin oğlu Davut’u+ buldum. O istediğim her şeyi yapacak.’+ 23  Tanrı vaat ettiği gibi, onun soyundan+ İsrail’e bir kurtarıcı çıkardı;+ bu İsa’ydı. 24  Onun gelişinden önce,+ Yahya+ tüm İsrail halkına tövbe vaftizini duyurdu. 25  Fakat Yahya hizmetini tamamlamak üzereyken şöyle dedi: ‘Benim kim olduğumu sanıyorsunuz? Düşündüğünüz kişi ben değilim. İşte, benden sonra biri geliyor ki, ben onun çarıklarının bağını çözmeye layık değilim.’+ 26  Efendiler, kardeşler, siz İbrahim oğulları ve Tanrı korkusuna sahip olanlar, bu kurtuluş haberi bize gönderildi.+ 27  Yeruşalim halkı ve yöneticileri bu Kişiyi kabul etmediler,+ fakat verdikleri hükümle Peygamberlerin kitaplarındaki sözleri yerine getirdiler;+ bunlar ki her Sebt günü yüksek sesle okunur. 28  Öldürülmesi için hiçbir neden bulamadıkları+ halde, Pilatus’tan onun idam edilmesini talep ettiler.+ 29  Onun hakkında yazılmış her şeyi böylece yerine getirdiler+ ve kendisini direkten* indirip+ mezara koydular.+ 30  Fakat Tanrı onu diriltti.+ 31  Sonra o kendisiyle birlikte Celile’den Yeruşalim’e gitmiş olanlara günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halkın önünde onun tanıklarıdır.+ 32  Dolayısıyla, biz size atalarımıza verilen vaatle+ ilgili iyi haberi bildiriyoruz. 33  Tanrı, onların çocukları olan bizler için bu vaadi tümüyle yerine getirerek İsa’yı diriltti;+ nitekim ikinci mezmurda da şöyle yazılmıştır: ‘Sen Benim oğlumsun, Ben bugün senin Baban oldum.’+ 34  İsa öldükten sonra Tanrı onu diriltmiştir ve o bir daha çürüyüp gidebilecek bir duruma gelmeyecektir. Şu sözlerle bunu anlatıyor: ‘Davut’a vaat ettiğim kalıcı iyilikleri sizler göreceksiniz.’+ 35  Başka bir mezmurda da şöyle demiştir: ‘Vefalı kulunun çürüyüp gitmesine izin vermezsin.’+ 36  Öte yandan Davut+ kendi devrinde Tanrı’nın açıkça bildirdiği amacının yerine gelmesine hizmet etmiş ve ölüm uykusuna dalmıştır. Atalarıyla gömülmüş ve çürüyüp gitmiştir.+ 37  Oysa Tanrı’nın dirilttiği kişi çürümemiştir.+ 38  Kardeşler, şunu bilin ki, size günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağını duyuruyoruz.+ 39  Evet, Musa kanunuyla aklanmanız mümkün olmayan tüm suçlarınız onun aracılığıyla bağışlanır;+ iman eden herkes onun aracılığıyla aklanır.+ 40  Bu nedenle dikkat edin de Peygamberlerin kitaplarında söylenenler sizin başınıza gelmesin: 41  ‘Ey alaycılar, iyi bakın da şaşırın ve yok olup gidin; çünkü sizin günlerinizde ben bir iş yapıyorum; öyle bir iş ki, ayrıntılarıyla anlatılsa da asla inanmayacaksınız.’”+ 42  Onlar dışarı çıkarken, insanlar gelecek Sebt gününde+ de bu konuların anlatılması için yalvardılar. 43  Havrada toplananlar dağıldıktan sonra, Yahudilerden ve Yahudiliği benimsemiş dindar kişilerden birçoğu Pavlus’un ve Barnabas’ın+ peşinden gitti. Onlar da bu kişilerle konuşup onları Tanrı’nın lütfundan+ ayrılmamaya teşvik ettiler.+ 44  Ertesi Sebt günü şehir halkının neredeyse tümü Yehova’nın sözünü dinlemek üzere toplanmıştı.+ 45  Kalabalığı görünce Yahudilerin içini kıskançlık+ bürüdü; Pavlus’un söylediklerine küfredercesine karşı çıkmaya başladılar.+ 46  Fakat Pavlus ve Barnabas cesaretle konuşarak şunları söylediler: “Tanrı’nın sözü ilk önce size bildirilmeliydi.+ Sizler bu sözü reddettiniz+ ve sonsuz yaşama layık olmadığınıza kendiniz karar verdiniz; bu nedenle, biz artık diğer milletlere gidiyoruz.+ 47  Zaten Yehova bize şöyle bir emir vermiştir: ‘Seni milletlere ışık olarak tayin ettim+ ki, yeryüzünün uçlarına+ dek kurtuluş götüresin.’” 48  Diğer milletlerden olanlar bu sözleri işitince sevinç duydular, Yehova’nın sözünü yücelttiler+ ve sonsuz yaşama karşı doğru tutuma sahip olanların hepsi iman etti.+ 49  Yehova’nın sözü bütün o yörede+ yayılıyordu. 50  Fakat Yahudiler+ harekete geçip, dindar ve saygın kadınları, şehrin ileri gelen adamlarını kışkırtarak Pavlus ve Barnabas’a karşı bir zulüm başlattılar;+ onları topraklarından dışarı attılar. 51  Pavlus ve Barnabas onların karşısında ayaklarının tozunu silkip+ Konya’ya gittiler. 52  Öğrenciler sevinçle+ ve kutsal ruhla doluyordu.

Dipnotlar

Elç 13:7 Ya da “prokonsül”
Elç 13:29 Ya da “ağaçtan”; Ek 17’ye bakın.