İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova İhtiyaçlarımızı Karşılar ve Bizi Korur

Yehova İhtiyaçlarımızı Karşılar ve Bizi Korur

“Bana sevgiyle bağlandığı için onu kurtaracağım, beni adımla tanıdığı için onu koruyacağım” (MEZM. 91:14).

1, 2. Aile içindeki koşullarımızı ve hakikati nasıl öğrendiğimizi düşündüğümüzde hangi farklılıklara sahibiz?

YEHOVA aile düzenlemesinin kurucusudur (Efes. 3:14, 15). Aynı ailedeki bireyler de dahil herkesin kişilik özellikleri ve koşulları birbirinden farklıdır. Bazıları yetişkin olana dek anne babasıyla birlikte yaşıyor. Bazıları anne babasını hastalık, kaza ya da başka bir acı olay nedeniyle kaybediyor. Bazıları ise anne babasını tanıma fırsatı bile bulamıyor.

2 Yehova’ya tapınan kişiler olarak hepimiz aynı ailenin fertleriyiz ve birçoğumuz hakikati farklı yollarla duyduk. Bazılarının söylediği gibi belki ‘hakikatte büyüdük’ ve Tanrısal ilkeleri bize anne babamız aşıladı (Tekr. 6:6, 7). Belki de hakikati duyuru faaliyeti sayesinde öğrenen binlerce kişiden biriyiz (Rom. 10:13-15; 1. Tim. 2:3, 4).

3. Hepimizin hangi ortak noktaları var?

3 Az önce değindiğimiz farklılıklara rağmen bazı ortak noktalarımız da var. Hepimiz Âdem’in itaatsizliğinin cezasını çekiyoruz; ondan kusurluluğu, günahı ve ölümü miras aldık (Rom. 5:12). Yine de, Tanrı’nın gerçek hizmetçileri olarak Yehova’ya “Babamız” diye hitap edebiliyoruz. Tanrı’nın eski dönemlerdeki seçilmiş halkı İşaya 64:8’de kayıtlı şu sözleri  söylemişti: “Ey Yehova, Sen bizim Babamızsın.” İsa da örnek duasına şu sözlerle başladı: “Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın” (Mat. 6:9).

4, 5. Gökteki Babamıza duyduğumuz takdiri artırmak için hangi noktaları ele alacağız?

4 Gökteki Babamız bizimle ilgileniyor ve bizi koruyor. Mezmur yazarı, Yehova’nın imanlı bir kulu hakkında söylediği şu sözleri kaleme aldı: “Bana sevgiyle bağlandığı için onu kurtaracağım, beni adımla tanıdığı için onu koruyacağım” (Mezm. 91:14). Evet, sevgi dolu Tanrımız Yehova toplumunun yok olmaması için onları düşmanlarından kurtarır ve korur.

5 Yehova’ya takdirimizi artırmak için şu üç önemli noktayı ele alacağız: Babamız (1) tüm ihtiyaçlarımızı karşılar, (2) bizi korur ve (3) en iyi dostumuzdur. Bu noktaları ele alırken, Tanrı’yla ilişkimiz üzerinde derin düşünelim ve O’nu babamız olarak nasıl yüceltebileceğimizi öğrenelim. Aynı zamanda Yehova’nın, Kendisiyle yakın bir ilişkiye sahip olanlara vereceği nimetleri de hatırlayalım (Yak. 4:8).

YEHOVA TÜM İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAR

6. ‘Her iyi hediyenin’ Yehova’dan geldiğini neden söyleyebiliriz?

6 İsa’nın öğrencilerinden Yakup şu sözleri yazdı: “Her iyi hediye ve her kusursuz armağan yukarıdan, göklerdeki ışıkların Babasından gelir” (Yak. 1:17). Yaşam Yehova’dan gelen harika bir hediyedir (Mezm. 36:9). Bu hediyeyi Tanrı’nın isteklerini yapmak için kullanırsak hem şimdi sayısız nimet tadacağız hem de yeni dünyada sonsuza dek yaşama ümidine sahip olacağız (Özd. 10:22; 2. Pet. 3:13). Peki Âdem’den miras aldığımız kusurluluğu, günahı ve ölümü düşündüğümüzde bu nasıl mümkün olacak?

7. Tanrı, Kendisiyle yakın bir ilişkiye sahip olabilmemiz için nasıl bir düzenleme yaptı?

7 Yehova gerçekten de sayısız yolla ihtiyaçlarımızı karşılar. Lütufkâr bir Tanrı olması O’nu bizi kurtarmaya sevk eder. Hepimiz günahkârız ve Âdem’den kusurluluğu miras aldık (Rom. 3:23). Yine de Yehova bize duyduğu sevgiden dolayı, Kendisiyle yakın bir ilişkiye sahip olabilmemiz için bir düzenleme yaptı. Elçi Yuhanna şöyle dedi: “Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşam kazanalım diye onu dünyaya gönderdi. . . . . Dolayısıyla asıl sevgi, bizim Tanrı’ya gösterdiğimiz değil, Oğlunu günahlarımıza kefaret eden bir kurban olarak göndermekle O’nun bize gösterdiği sevgidir” (1. Yuhn. 4:9, 10).

8, 9. Yehova, İbrahim ve İshak’ın döneminde tüm ihtiyaçları karşılayan bir Tanrı olduğunu nasıl gösterdi? (Makalenin başındaki resme bakın.)

8 MÖ 19. yüzyılda yaşanan peygamberlik niteliğindeki bir olay, Yehova’nın yaptığı düzenlemenin ne kadar muazzam olduğunu gösterdi. Bu sayede itaatli insanlar sonsuz yaşamı elde edebilecekti. İbraniler 11:17-19’da şöyle der: “İman sayesinde İbrahim, sınandığında İshak’ı sunma noktasına kadar geldi; vaatleri sevinerek kabul etmiş olan bu adam biricik oğlunu Tanrı’ya sunma girişiminde bulundu. Oysa kendisine, ‘İshak’tan gelene “senin soyun” denecek’, diye söylenmişti. Fakat oğlu ölse bile Tanrı’nın onu diriltebileceğini düşündü ve başka bir olayın temsili olarak gerçekten oğlunu ölümden geri aldı.” Tıpkı İbrahim’in oğlunu kurban etmeye istekli olması gibi Yehova da insanlığı kurtarmak için oğlunu, İsa Mesih’i kurban etmeye istekliydi ve bunu yaptı (Yuhanna 3:16, 36’yı okuyun).

 9 İshak, kurban edilmeyeceğini anladığında kim bilir neler hissetmiş olmalı. Yehova başka bir kurbanın, bir koçun kurban edilmesi için düzenleme yaptığında kuşkusuz büyük bir minnettarlık hissetti (Başl. 22:10-13). İbrahim bu olayın yaşandığı yerin adını, “Yehova tedarik edecek” anlamına gelen “Yehova yire” koydu (Başl. 22:14; dipnot).

TANRI’YLA BARIŞMAK İÇİN BİR DÜZENLEME

10, 11. ‘Barıştırma hizmetine’ kimler önderlik ediyor? Bunu nasıl yapıyorlar?

10 Yehova’nın tüm ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığını düşünürken, şu sözleri söyleyen Pavlus gibi biz de İsa’nın rolünü büyük bir minnettarlıkla kabul ediyoruz: “Şu sonuca vardık: Tek bir insan herkes uğruna öldü; çünkü aslında hepsi ölmüş durumdaydı. Evet, o herkes için öldü ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölen ve diriltilen için yaşasınlar” (2. Kor. 5:14, 15).

11 İlk Hıristiyanlar Tanrı’yı çok sevdikleri ve O’na hizmet etme ayrıcalığına değer verdikleri için “barıştırma hizmetini” memnuniyetle kabul ettiler. Katıldıkları duyuru ve öğrenci yetiştirme işi dürüst yürekli kişilerin Tanrı’yla barışma, O’nun dostu ve ruhi çocukları olma yolunu açtı. Bugün Yehova’nın meshedilmiş hizmetçileri de aynı işi yerine getiriyor. Onlar Tanrı’nın ve Mesih’in elçileri olarak hizmet ediyor. Yerine getirdikleri duyuru işi, doğru tutuma sahip insanların Yehova’ya yaklaşmasını ve O’na hizmet etmesini sağlıyor (2. Korintoslular 5:18-20’yi okuyun; Yuhn. 6:44; Elçi. 13:48).

12, 13. Yehova’nın verdiği hediyelere olan takdirimizi nasıl gösterebiliriz?

12 Yeryüzünde yaşama ümidine sahip Hıristiyanlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayan Yehova’ya duydukları takdir nedeniyle Krallığı duyurma işinde meshedilmişlerle birlikte çalışıyor. Bu işi yerine getirirken Tanrı’nın sağladığı muhteşem hediyelerden birini, Kutsal Kitabı kullanıyoruz (2. Tim. 3:16, 17). Kutsal Kitabı hizmetimizde ustaca kullanarak başkalarının sonsuz yaşamı elde etmesine yardım ediyoruz. Bu işi yerine getirirken bizi desteklemesi için Yehova’nın başka bir hediyesine, kutsal ruhuna güveniyoruz (Zek. 4:6; Luka 11:13). Yehova’nın Şahitlerinin Yıllığı’nın her sayısında gördüğümüz gibi duyuru işinin sonuçları gerçekten de çok etkileyici. Gökteki Babamızı yücelten bu işte pay sahibi olmak hepimiz için büyük bir onur!

13 Tanrı’nın sağladığı tüm bu hediyeler bizi şu sorular üzerinde düşünmeye yöneltmeli: ‘Yehova’nın verdiği şeylere duyduğum takdiri hizmette elimden geleni yaparak gösteriyor muyum? İyi haberi duyururken hangi konularda kendimi geliştirebilirim ve daha etkili olabilirim?’ Tanrı’nın muhteşem hediyelerine duyduğumuz minnettarlığı Krallıkla ilgili faaliyetlere yaşamımızda ilk yeri vererek gösterebiliriz. Böyle yaparsak Yehova ihtiyaçlarımızı her zaman karşılayacak (Mat. 6:25-33). Yehova’dan gördüğümüz sevgi karşısında biz de O’nu memnun etmek ve yüreğini sevindirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz (Özd. 27:11).

14. Yehova toplumunu hangi durumlardan kurtarıyor?

14 Mezmur yazarı Davut ilahisinde şöyle dedi: “Mazlum ve yoksulum, beni Sen düşünürsün Yehova, yardımcım ve kurtarıcımsın” (Mezm. 40:17). Yehova toplumunu defalarca, özellikle de şiddetli zulüm gördüklerinde ve acımasız düşmanlar peşlerindeyken kurtardı. Böyle anlarda bize yardım eden ve ruhi ihtiyaçlarımızı sürekli olarak karşılayan Yehova Tanrımıza çok minnettarız!

 YEHOVA BİZİ KORUR

15. Bir baba çok sevdiği çocuğu tehlikede olduğunda ne yapar? Örnek verin.

15 Sevgi dolu bir baba çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmez, aynı zamanda onları korur. Eğer çocukları tehlikedeyse hemen harekete geçerek onları kurtarmaya çalışır. Bir birader, küçükken yaşadığı bir kazayı hatırlıyor. Bir gün babasıyla birlikte tarla hizmetinden eve dönerken bir dereden karşıya geçmeleri gerekiyormuş. O sabah yağan şiddetli yağmur derenin taşmasına sebep olmuş. Karşıya geçebilmenin tek yolu büyük bir kayadan diğerine atlamakmış. Birader babasının önünden giderken dengesini kaybetmiş ve sel sularının içine düşmüş. İki kez suya batıp çıkmış. Babası hemen omzundan tutup onu dışarı çıkarmış. Birader kendisini boğulmaktan kurtardığı için bugün bile babasına çok minnettar. Gökteki Babamız da bizi bu kötü dünyanın şiddetli sel sularına benzeyen tehlikelerinden ve Şeytan’dan koruyor. Bizim için Yehova’dan daha iyi bir kurtarıcı olamaz (Mat. 6:13; 1. Yuhn. 5:19).

16, 17. Yehova, Amalekoğullarına karşı savaşan halkına nasıl yardım etti ve onları nasıl korudu?

16 Yehova’nın MÖ 1513 yılında halkını nasıl koruduğuna bakalım. Yehova İsrailoğullarını Mısır esaretinden kurtardı ve Kızıldeniz’den geçerken korudu. Halk daha sonra çölde Sina Dağı’na doğru ilerledi ve Refidim’e vardı.

17 Başlangıç 3:15’te kayıtlı peygamberlik sözlerini düşünecek olursak, Şeytan savunmasız gibi görünen İsrailoğullarına saldırmak için muhtemelen çok istekliydi. Bu isteğini gerçekleştirmek amacıyla, onların düşmanı olan Amalekoğullarını kullandı (Say. 24:20). Yehova’nın Yeşu, Musa, Harun ve Hur aracılığıyla  halkını bu saldırıdan nasıl koruduğuna bakalım. Yeşu ve adamları Amalekoğullarına karşı savaşırken, Musa, Harun ve Hur yandaki tepedeydiler. Musa ellerini havada tuttuğu sürece, İsrailoğulları Yehova’nın verdiği güçle savaşta üstün geliyordu. Ellerini havada tutamayacak kadar yorulduğunda Harun ve Hur onu destekliyordu. Yehova’nın yardımı ve halkını koruması sonucunda “Yeşu Amalekoğullarını ve onlarla birlikte olanları . . . . yenilgiye uğrattı” (Çık. 17:8-13). Musa orada bir sunak yaptı ve ona “Yehova sancağımdır” anlamına gelen “Yehova-nissi” adını verdi (Çıkış 17:14, 15’i okuyun; dipnot).

ŞEYTAN’IN SALDIRILARINDAN KORUNUN

18, 19. Yehova günümüzde kullarını nasıl koruyor?

18 Yehova, O’nu seven ve O’na itaat eden kişileri korur. Düşmanlarımızdan korunmak için Refidim’deki İsrailoğulları gibi biz de Yehova’ya güvenelim. Yehova’nın toplumunu koruduğuna ve Şeytan’ın saldırılarından uzak tuttuğuna dair birçok örnek var. Tanrı’nın, tarafsızlıklarını bozmayan kardeşlerimizi nasıl koruduğunu düşünün. 1930’larda ve 1940’ların başında Nazi rejimi sırasında Almanya’da ve başka ülkelerde yaşananlar buna örnektir. Tanrı’nın zulüm gören kullarını nasıl koruduğunu anlatan yaşam öykülerini ve Yıllık’ta yer alan tecrübeleri okumak ve derin düşünmek Yehova’ya güvenimizi artırıyor (Mezm. 91:2).

Yehova, zor zamanlarımızda sadakatimizi koruyabilmemiz için iman kardeşlerimizi kullanabilir (18-20. paragraflara bakın)

19 Yehova, teşkilatı ve yayınlarımız aracılığıyla bizi tehlikelere karşı uyarıyor. Bu uyarıların son yıllarda bizi nasıl koruduğunu düşünün. Dünya ahlaksızlık ve pornografi batağına saplanırken, Yehova bizi korumak için önemli uyarılarda bulunuyor ve bize yardım sağlıyor. Örneğin gökteki Babamız bize sosyal paylaşım sitelerindeki kötü arkadaşlıklardan uzak durmak konusunda değerli öğütler veriyor * (1. Kor. 15:33).

20. Cemaatler aracılığıyla nasıl rehberlik ve yardım alıyoruz?

20 Bu uyarıları dikkate aldığımızı ve ‘Yehova tarafından eğitildiğimizi’ nasıl gösterebiliriz? O’nun emirlerine itaat ederek (İşa. 54:13). Güvenli bir liman gibi olan cemaatlerimizde, sadık ihtiyarların Kutsal Yazılardan sağladığı yardım ve öğütler sayesinde ihtiyacımız olan rehberliği ve korunmayı buluyoruz (Gal. 6:1). Yehova’nın sıcak ilgisini ‘hediye olarak verdiği’ bu insanlar aracılığıyla hissediyoruz (Efes. 4:7, 8). Peki ihtiyarlardan aldığımız öğütlere nasıl karşılık vermeliyiz? İtaat ederek ve istekle boyun eğerek. Böyle yaparsak nimetler elde ederiz (İbr. 13:17).

21. (a) Hangi konuda kararlı olmalıyız? (b) Sonraki makalede neyi göreceğiz?

21 Hepimiz kutsal ruhun bizi yönlendirmesine izin verelim ve gökteki Babamız Yehova’nın rehberliğini kabul edelim. Aynı zamanda İsa Mesih’in yaşam tarzı üzerinde derin düşünelim ve onun bıraktığı eşsiz örneği izlemeye çalışalım. İsa ölene dek itaatini koruduğu için büyük bir ödüle sahip oldu (Filip. 2:5-11). Biz de onun gibi tüm yüreğimizle Yehova’ya güvenirsek nimetler tadacağız (Özd. 3:5, 6). O halde, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan ve bizi koruyan Tanrımız Yehova’ya her zaman güvenelim. O’na hizmet etmek bize sevinç veren muhteşem bir ayrıcalık! Tanrımız Yehova’nın, dostumuz olarak bizimle nasıl ilgilendiği üzerinde düşünmek de O’na olan sevgimizi artırır. Sonraki makalede Yehova’nın nasıl en iyi dostumuz olduğunu göreceğiz.

^ p. 19 Bu konudaki bazı uyarıları görmek için; 15 Ağustos 2011 tarihli Gözcü Kulesi’nin 3-5. sayfalarındaki “İnterneti Akıllıca Kullanın” başlıklı makaleye; ayrıca 15 Ağustos 2012 tarihli Gözcü Kulesi’nin 20-29. sayfalarındaki “İblis’in Tuzaklarına Karşı Dikkatli Olun!” ve “Kararlı Olun Şeytan’ın Tuzaklarından Uzak Durun!” başlıklı makalelere bakın.