İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Okuyucuların Soruları

Okuyucuların Soruları

Birinci yüzyıldaki Yahudiler hangi nedenlerden dolayı Mesih’le ilgili “beklenti içindeydi”?

Vaftizci Yahya’nın zamanında “İnsanlar beklenti içindeydi ve Yahya hakkında herkesin yüreğinden ‘Acaba Mesih bu mu?’ düşüncesi geçiyordu” (Luka 3:15). Yahudiler neden Mesih’in o dönemde ortaya çıkmasını bekliyordu? Bunun birkaç nedeni var.

İsa doğduktan sonra Yehova’nın meleği, Beytlehem yakınlarındaki kırlarda sürülerini güden çobanlara göründü. Melek onlara şu haberi verdi: “Bugün Davut’un şehrinde sizin için bir Kurtarıcı, Efendimiz Mesih doğdu” (Luka 2:8-11). Sonra “meleğin yanında gökler ordusundan bir kalabalık belirdi. Hep birlikte Tanrı’yı yücelterek şöyle diyorlardı: * ‘Göklerdeki Tanrımız yüceltilsin, yeryüzünde razı olduğu insanlara barış gelsin!’” (Luka 2:13, 14).

Duydukları haber bu alçakgönüllü çobanları şüphesiz çok etkiledi. Onlar hemen Beytlehem’e doğru yola çıktılar, orada Yusuf’la Meryem’i ve bebeği buldular. “Bebeği görünce, kendilerine onunla ilgili bildirilenleri anlattılar.” Bunun üzerine “Dinleyenlerin hepsi çobanların anlattıklarına şaşırıp kaldı” (Luka 2:17, 18). Ayette geçen “dinleyenlerin hepsi” ifadesi, çobanların kendilerine bildirilenleri Yusuf ve Meryem’in yanı sıra başkalarına da anlattığı fikrini verir. “Daha sonra çobanlar, gördükleri ve duydukları bütün şeylerden ötürü Tanrı’yı şükürlerle yücelterek geri döndüler; çünkü her şey tam kendilerine önceden söylendiği gibiydi” (Luka 2:20). Bu çobanlar Mesih’le ilgili duydukları iyi haberleri belli ki kendilerine saklamadılar.

Meryem ilk doğan oğlunu Musa Kanunu gereği Yeruşalim’e, Yehova’nın önüne götürdüğünde, kadın peygamber Anna “Tanrı’ya şükretmeye, Yeruşalim’in kurtuluşunu bekleyen herkesle çocuk hakkında konuşmaya başladı” (Luka 2:36-38; Çık. 13:12). Böylece Mesih’in ortaya çıkışıyla ilgili haberler yayılmaya devam etti.

Daha sonra “Yeruşalim’e doğu memleketlerinden astrologlar geldi. ‘Yahudilerin yeni doğan kralı nerede? Biz doğudayken onun yıldızını gördük ve önünde eğilmeye geldik’ dediler” (Mat. 2:1, 2). “Bunu duyan Kral Herodes ve tüm Yeruşalim halkı telaşa kapıldı. Kral, bütün yüksek kâhinleri ve yazıcıları  toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sormaya başladı” (Mat. 2:3, 4). Böylece çok sayıda kişi şundan haberdar oldu: Gelecekte Mesih olacak kişi artık aralarındaydı! *

Başta değindiğimiz Luka 3:15’teki sözler bazı Yahudilerin, Vaftizci Yahya’nın Mesih olabileceğini düşündüklerini gösterir. Ancak Yahya şu sözlerle şüpheleri ortadan kaldırdı: “Benden sonra gelen benden daha güçlüdür ve ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek” (Mat. 3:11). Yahya’nın bu alçakgönüllü sözleri, Mesih’i bekleyenleri şüphesiz heyecanlandırdı.

Birinci yüzyılda yaşamış Yahudiler, Mesih’in gelişini Daniel 9:24-27’de kayıtlı olan 70 haftayla ilgili peygamberlik sözlerine dayanarak hesaplamış olabilirler mi? Bu mümkünse de doğrulanamaz. Aslında İsa’nın zamanında, 70 haftayla ilgili birbiriyle çelişen birçok yorum vardı; ancak hiçbiri bizim şu anki anlayışımızla uyuşmuyor. *

Münzevi bir Yahudi mezhebi olarak kabul edilen Esseniler, 490 yılın sonlarına doğru iki Mesih’in ortaya çıkacağını öğrettiler. Ancak hesaplamalarını Daniel’in peygamberlik sözlerine dayandırdıklarından emin olamayız. Böyle yapmış olsalar bile Yahudilerin genelinin, böyle izole bir grubun tarih hesaplamalarından etkilenmiş olabileceğini düşünmek zor.

MS ikinci yüzyılda bazı Yahudiler 70 haftanın, MÖ 607’de ilk mabedin yıkılışından MS 70’te ikinci mabedin yıkılışına kadar olan dönemi kapsadığını düşündü; bazıları da bu peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesiyle MÖ ikinci yüzyıldaki Makabiler dönemi arasında bağlantı kurdu. Dolayısıyla 70 haftanın nasıl hesaplanması gerektiğiyle ilgili net bir fikir birliği yoktu.

70 haftayla ilgili sözlerin gerçekleşme zamanı MS birinci yüzyılda doğru anlaşılmış olsaydı, herhalde hem elçiler ve hem de birinci yüzyılda yaşamış diğer Hıristiyanlar, İsa adlı kişinin tam zamanında ortaya çıkan Mesih olduğunun bir kanıtı olarak buna değinirlerdi. Ancak ilk Hıristiyanların bunu yaptığına dair bir kanıt yok.

Başka bir nokta da dikkate değer. İncilleri kaleme alan kişiler, İbranice Kutsal Yazılardaki bazı peygamberlik sözlerinin İsa Mesih’in hayatında gerçekleştiğine sık sık değindiler (Mat. 1:22, 23; 2:13-15; 4:13-16). Yine de hiçbiri İsa’nın yeryüzünde ortaya çıkışı ve 70 haftayla ilgili peygamberlik sözleri arasında bir bağlantı kurmadı.

Özetleyecek olursak, İsa’nın döneminde yaşayan insanların 70 haftayla ilgili peygamberlik sözlerini doğru şekilde anlayıp anlamadığını kesin olarak bilemeyiz. Ancak gördüğümüz gibi İnciller, insanların Mesih’le ilgili neden “beklenti içinde” olduğuna dair sağlam kanıtlar sunar.

^ p. 4 Kutsal Kitapta meleklerin İsa’nın doğumunda “ilahi söylediğine” dair bir kayıt yoktur.

^ p. 7 Peki astrologlar doğudayken gördükleri ‘yıldızla’, ‘Yahudilerin kralının’ doğumu arasında nasıl bağlantı kurdu? Onlar İsrail’de yolculuk ederken İsa’nın doğduğu haberini duydukları için bu sonuca varmış olabilirler mi?

^ p. 9 70 haftayla ilgili peygamberlik sözleri hakkında şu anki anlayışımız için Daniel’in Peygamberliğine Dikkat Edin! kitabının 11. bölümüne bakabilirsiniz.