İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Görkemli Kralı, Mesih’i Selamlayın!

Görkemli Kralı, Mesih’i Selamlayın!

“Zaferden zafere koş bütün görkeminle” (MEZM. 45:4).

1, 2. 45. Mezmur bizi neden ilgilendirir?

GÖRKEMLİ bir kral atının üzerine binmiş hakikat ve doğruluk adına savaşıyor ve düşmanlarına karşı ardı ardına zaferler kazanıyor. Son zaferini kazandıktan sonra sevdiği kızla evleniyor. Kral sonraki nesiller boyunca hatırlanıyor ve yüceltiliyor. Bu olaylar 45. Mezmurun temasını oluşturur.

2 Tabii bu mezmur, mutlu sonla biten heyecan verici bir hikâyeden ibaret değildir. Orada anlatılan olaylar bizim için de bir anlam taşıyor. Bu olaylar hem şimdiki yaşamımızı hem de geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. O halde şimdi 45. Mezmuru incelerken tüm dikkatimizi okuduklarımıza verelim.

“GÜZEL BİR DÜŞÜNCEYLE COŞUYOR YÜREĞİM”

3, 4. (a) Bizi ilgilendiren ‘güzel düşünce’ nedir? Bundan nasıl etkileniyoruz? (b) “Kral için” ne yapıyoruz? Dilimizi nasıl “usta bir yazıcının kalemi” gibi kullanıyoruz?

3 Mezmur 45:1’i okuyun. Mezmur yazarını derinden etkileyen ve yüreğinin ‘coşmasına’ neden olan bu ‘güzel düşünce’ kralla ilgili bir haberdi. Coşmak olarak çevrilen İbranice sözcük “fokurdamak” ya da “kaynamak” anlamına  gelir. Mezmur yazarı bu haberi duyduğunda o kadar mutlu olmuştu ki yüreği heyecanla dolup taştı ve dili “usta bir yazıcının kalemi” gibi oldu.

4 Peki bizim için ne denebilir? Mesih’in Krallığının iyi haberi bizi de derinden etkiliyor. Krallık mesajı 1914 yılında daha da “güzel” bir hale geldi. Bu mesaj o zamandan beri gelecekteki bir krallığa değil, göklerde hüküm süren gerçek bir yönetime atfediyor. Bu, “dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla” duyurduğumuz ‘krallığın iyi haberidir’ (Mat. 24:14). Bu haber bizim de yüreğimizin coşmasına neden oluyor mu? Krallığın iyi haberini gayretle duyuruyor muyuz? Mezmur yazarı “Bütün yazdıklarım [ilahilerim] bir kral için” demişti. Biz de kralımız İsa Mesih için ilahiler söylüyoruz. Onu Tanrı’nın Krallığının tahta geçmiş kralı olarak ilan ediyoruz. Dahası hem yöneticileri hem yönetilenleri onun krallığına boyun eğmeye davet ediyoruz (Mezm. 2:1, 2, 4-12). Duyuru işi sırasında Kutsal Kitaba başvurarak dilimizi “usta bir yazıcının kalemi” gibi kullanıyoruz.

Kralımız İsa Mesih hakkındaki iyi haberi sevinçle duyuruyoruz

KRALIN “DUDAKLARINDAN DÖKÜLEN SÖZLER NE TATLI!”

5. (a) İsa hangi açılardan “güzel” biriydi? (b) Kralın “dudaklarından dökülen sözler” nasıldı? Bu konuda onu nasıl örnek alabiliriz?

5 Mezmur 45:2’yi okuyun. Ayette kralın tüm insanlardan daha “güzel” olduğu söyleniyor. Kutsal Yazılar İsa’nın görünüşü hakkında neredeyse hiç bilgi vermese de, onun kusursuz bir erkek olarak çok yakışıklı olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak İsa’nın olağanüstü güzelliğinin kaynağı Yehova’ya olan sadakati ve ahlaksal açıdan mükemmel oluşuydu. O aynı zamanda Krallık mesajını “hoş ve çekici” bir dille duyurdu (Luka 4:22; Yuhn. 7:46). Duyuru işinde onun bu yönünü örnek alarak insanların yüreğine hitap edecek sözler kullanmaya çalışıyor muyuz? (Kol. 4:6).

6. Tanrı, İsa’yı nasıl ödüllendirdi?

6 Yehova, İsa’nın Kendisine olan sadakati ve sevgisi nedeniyle onu yeryüzündeki hizmeti boyunca destekledi ve yaşamını kurban olarak verdikten sonra ödüllendirdi. Elçi Pavlus şöyle yazdı: “[İsa] insan olarak var olduğunda kendisini alçalttı ve ölene dek, evet, işkence direği üzerinde ölene dek itaatli oldu. İşte bu nedenle de Tanrı onu daha yüksek bir konuma getirdi ve ona her isimden büyük bir isim verdi ki, gökte, yerde ve yer altında olan herkes İsa’nın ismini tanıyarak diz çöksün ve her dil, İsa Mesih’i Efendi olarak kabul ettiğini açıkça söyleyerek Babamız Tanrı’yı yüceltsin” (Filip. 2:8-11). Yehova onu diriltip “sonsuza dek” yaşaması için ölümsüz bir yaşamla ödüllendirdi (Rom. 6:9).

KRAL “ARKADAŞLARINDAN DAHA ÇOK” YÜCELTİLDİ

7. Tanrı İsa’yı nasıl “arkadaşlarından daha çok” meshetti?

7 Mezmur 45:6, 7’yi okuyun. İsa doğruluğu çok seviyor ve Babasına leke getirebilecek her şeyden nefret ediyordu. Bu nedenle, Yehova onu meshetti ve  gökteki Krallığın kralı olarak atadı. İsa arkadaşlarından, yani Davut’un soyundan gelen Yahuda krallarından “daha çok sevinç yağıyla” meshedildi. Nasıl? Öncelikle, İsa doğrudan Yehova tarafından meshedildi. Bunun yanı sıra Yehova onu hem kral hem de başkâhin olarak atadı (Mezm. 2:2; İbr. 5:5, 6). İsa yağla değil kutsal ruhla meshedildi. Ayrıca, onun krallığı yeryüzünde değil göktedir.

8. (a) İsa’nın krallığının her zaman doğru ve adil olacağından neden emin olabiliriz? (b) Tanrı’nın, ‘İsa’nın tahtının temeli’ olması ne anlama gelir?

8 Yehova İsa’yı 1914’te gökte kral olarak tahta geçirdi. Onun ‘krallık asası doğruluk asasıdır’; bu nedenle yönetiminin her zaman doğru ve adaletli olacağından emin olabiliriz. İsa’nın “tahtının temeli Tanrı’dır”, yani ona kral olma yetkisini Tanrı vermiştir. Ayrıca onun tahtı “sonsuza dek” kalacaktır. Yehova’nın Şahitleri olarak Tanrı’ya böyle yüce bir kralın yönetimi altında hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz.

KRAL ‘KILICINI BELİNE TAKIYOR’

9, 10. (a) Mesih kılıcını ne zaman beline taktı ve onu ne için kullandı? (b) Mesih kılıcını gelecekte nasıl kullanacak?

9 Mezmur 45:3’ü okuyun. Yehova, krala kılıcını beline takmasını emrediyor. Bu şekilde kralın, yönetimine karşı koyanlara savaş açmasına ve onları yok etmesine izin vermiş oluyor (Mezm. 110:2). Mesih yenilmez savaşçı kral olduğu için ayette ondan “kudretli” olarak bahsediliyor. O kılıcını beline 1914’te taktı ve Şeytan ile cinlerine karşı zafer kazanarak onları gökten aşağıya, yeryüzü dolaylarına attı (Vah. 12:7-9).

10 Bu, zaferden zafere koşan kral için sadece bir başlangıçtı. O henüz ‘son zaferini’ gerçekleştirmedi (Vah. 6:2). Yehova dünyaya hâkim olan şu anki sistemin tüm unsurlarıyla birlikte tamamen yok edilmesine ve Şeytan ile cinlerinin etkisiz hale getirilmesine karar verdi. İlk olarak, sahte din dünya imparatorluğu olan Büyük Babil yok edilecek. Yehova bu ‘fahişeyi’ yok etmek için siyasi yönetimleri kullanacak (Vah. 17:16, 17). Daha sonra Mesih, Şeytan’ın dünyasındaki tüm siyasi yönetimleri yıkacak. “Dipsiz derinliklerin meleği” olarak da adlandırılan Mesih, Şeytan ve cinlerini dipsiz derinliklere atarak son zaferini tamamlayacak (Vah. 9:1, 11; 20:1-3). Şimdi 45. Mezmurun gelecekte yaşanacak bu olayları nasıl heyecan verici şekilde anlattığını görelim.

KRAL ‘HAKİKAT ADINA’ KOŞUYOR

11. Mesih nasıl atına binip ‘hakikat adına’ koşuyor?

11 Mezmur 45:4’ü okuyun. Kral Mesih’in savaşmasının nedeni bir toprağı işgal etmek ya da insanları hükmü altına almak değildir. O onurlu bir amaç uğruna savaşıyor. Atını “hakikat, alçakgönüllülük ve doğruluk adına” sürüyor. Onun savunduğu en büyük “hakikat” şudur: Evrenin egemeni olma hakkı Yehova’ya aittir. Şeytan isyan ettiğinde, yönetme hakkının Yehova’ya ait olmadığını söyledi. Onun bu iddiasına sonradan cinler ve insanlar da katıldı. Şimdi meshedilmiş kral için savaşa girme ve yönetme hakkının Yehova’ya ait olduğunu gösterme zamanıdır.

12. Kral nasıl ‘alçakgönüllülük adına’ savaşıyor?

12 Kral aynı zamanda ‘alçakgönüllülük adına’ savaşıyor. İsa alçakgönüllü olmak ve Yehova’nın egemenliğine itaat etmek konusunda mükemmel bir  örnektir (İşa. 50:4, 5; Yuhn. 5:19). Krala bağlı olan tüm hizmetkârları onu örnek almalı ve her konuda Yehova’nın yönetimine itaat ederek alçakgönüllü davranmalıdır. Tanrı’nın vaat ettiği yeni dünyaya sadece böyle kişilerin girmesine izin verilecek (Zek. 14:16, 17).

13. İsa nasıl “doğruluk adına” ilerliyor?

13 Kral “doğruluk adına” da ilerliyor. Bu doğruluk, ‘Yehova’nın belirlediği doğruluktur’ (Rom. 3:21; Tekr. 32:4). İsa doğru ile yanlış konusunda standart koyma hakkının Yehova’ya ait olduğunu savunuyor. İşaya Kral Mesih’e atfen şöyle bildirmişti: “Bir kral doğruluk için hüküm sürecek” (İşa. 32:1). İsa yönetimi sırasında “doğruluğun barınağı” olacak “yeni gökler” ve “yeni bir yer” kuracak (2. Pet. 3:13). Kurulacak olan bu yeni dünyadaki herkesten Yehova’nın standartlarına uygun bir yaşam sürmesi beklenecek (İşa. 11:1-5).

KRAL KORKU UYANDIRAN İŞLER YAPIYOR

14. İsa sağ eliyle ne gibi “korkunç işler” yapacak? (Makalenin başındaki resme bakın.)

14 Mezmur yazarı, atının üzerinde ilerleyen kralın, belinde kılıç olduğunu söylüyor (Mezm. 45:3). Kral zamanı geldiğinde kılıcını çekiyor ve sağ eliyle savuruyor. Kutsal Kitapta şu peygamberlik sözlerini okuyoruz: “Sağ elin sana yol gösterir yapacağın korkunç işlerde” (Mezm. 45:4). İsa, Armagedon’da Şeytan’ın sistemini yok etmek üzere harekete geçtiğinde, düşmanlarına karşı “korkunç işler” başaracak. Onun Şeytan’ın dünyasını nasıl yok edeceğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak şundan eminiz: İsa harekete geçtiğinde, Tanrı’nın uyarılarına kulak vermeyen ve O’nun yönetimini kabul etmeyenlerin yüreklerine korku salacak (Mezmur 2:11, 12’yi okuyun). İsa bu ortamın sonuyla ilgili sözlerinde, “insanlar korkudan ve yeryüzünde gerçekleşecek olayları beklemekten baygınlık geçirecekler; çünkü göklerin kudretleri sarsılacak” dedi. Sonra şunu ekledi: “O zaman İnsanoğlunun bulutta, büyük güç ve ihtişamla geldiğini görecekler” (Luka 21:26, 27).

15, 16. Savaşta Mesih’i izleyen “ordular” kimlerden oluşacak?

15 Tanrı’nın hükmünü infaz etmek için Kralın “büyük güç ve ihtişamla” gelişini anlatan Vahiy kitabında şöyle okuyoruz: “Baktım; gökler açılmıştı ve orada beyaz bir at vardı. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’ti. Onun hükümleri ve savaşı adildir. . . . . Ayrıca gökteki ordular da beyaz atlar üzerinde onu izliyordu. Onlar da beyaz, temiz ve has ketenler giymişti. Ağzından uzun ve keskin bir kılıç çıkıyordu. Kendisi bununla milletleri vuracak ve demir değnekle onları güdecek. Ayrıca, Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın gazap ve öfkesiyle, şıra teknesini de o çiğniyordu” (Vah. 19:11, 14, 15).

16 Mesih’i izleyen gökteki ordular kimlerden oluşacak? İsa kılıcını kuşanıp Şeytan ve cinlerini gökten kovduğunda, “melekleri” ona eşlik etti (Vah. 12:7-9). Armagedon savaşında Mesih’in yanında kutsal meleklerin de olacağını düşünmek mantıklı görünüyor. Peki İsa’nın yanında başkaları da olacak mı? İsa meshedilmiş kardeşlerine şu vaadi verdi: “Galip gelene ve benim söylediklerimi sona kadar yapana, milletler üzerinde yetki vereceğim, insanları demir değnekle güdecek ve onlar çömlek gibi paramparça olacak; ben de bu yetkiyi Babamdan aldım” (Vah. 2:26, 27). Dolayısıyla, Mesih’in ordularında, gökteki ödüllerine kavuşmuş olan meshedilmişler  de olacak. İsa, milletleri yok etmek üzere “korkunç işler” yaparken, birlikte hüküm süreceği meshedilmiş kardeşleri onun yanında olacak.

KRAL SON ZAFERİNE DOĞRU İLERLİYOR

17. (a) Mesih’in bindiği beyaz at neyi simgeliyor? (b) Kılıç ve yay neyi temsil eder?

17 Mezmur 45:5’i okuyun. Kral beyaz bir at üzerinde ilerliyor. Vahiy 6:2 şöyle der: “Baktım ki, beyaz bir at ve binicisinin elinde bir yay. Ona bir taç verildi ve zaferden zafere koşarak, son zaferine doğru ilerledi.” Kralın bindiği beyaz at, yapılan savaşın Tanrı’nın gözünde doğru ve adil olduğunu simgeliyor (Vah. 19:11). Kral kılıcın dışında bir de yay taşıyor. Bu iki silah da Mesih’in düşmanlarını yok etmek üzere kullanacağı araçları temsil ediyor.

Yeryüzünü temizlemek için kuşlar kullanılacak (18. paragrafa bakın)

18. Mesih ‘oklarını’ kullanınca ne olacak?

18 Mezmur yazarı şiirsel bir dil kullanarak kralın gelecekte yapacaklarıyla ilgili şunları bildiriyor: “Okların öyle sivri ki, kralın düşmanlarının yüreğine saplanıyor. Halklar ayaklarının altına seriliyor.” Bu yıkım küresel çapta yaşanacak. Yeremya’nın kaleme aldığı peygamberlik sözünde şöyle okuyoruz: “O gün yerin bir ucundan diğer ucuna kadar Yehova’nın öldürdüğü insanlar olacak” (Yer. 25:33). Aynı olayı anlatan başka bir kayıtta ise şöyle diyor: “Güneşte duran bir melek gördüm; yüksek sesle bağırıp, göğün ortasında uçan tüm kuşlara şöyle dedi: ‘Buraya gelin, Tanrı’nın büyük akşam yemeği için toplanın. Kralların etini, komutanların etini, güçlü adamların etini, atların ve binicilerinin etini, özgür olsun köle olsun, büyük olsun küçük olsun hepsinin etini yiyin’” (Vah. 19:17, 18).

19. Mesih zaferini nasıl tamamlayacak?

19 Şeytan’ın kötü sistemini yok ettikten sonra, Mesih bütün görkemiyle ‘zafere koşacak’ (Mezm. 45:4). Zaferini Şeytan ve cinlerini dipsiz derinliklere atarak tamamlayacak. Bu kötü ruhi varlıklar, İsa ve 144.000’lerin hüküm sürdüğü dönem boyunca orada kalacaklar (Vah. 20:2, 3). İblis ve cinleri bin yıl boyunca adeta ölü gibi olacaklar, yani hiçbir zarara yol açamayacaklar. Krallığın yönetimi altında yaşayanlar, Şeytan ve cinlerinin kötü etkisinden uzakta olacaklar. Tüm yeryüzü cennete dönüşmeden önce, kral ve gökteki kardeşleriyle birlikte sevinmemiz için başka bir nedenimiz daha olacak. Bu sevinç veren olay sonraki makalede ele alınıyor.