GÖZCÜ KULESİ (İNCELEME BASKISI) Şubat 2014

Bu sayı, 45. Mezmurda kayıtlı heyecan verici olayları anlatıyor. Ayrıca, Yehova’nın tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığını, bizi koruduğunu ve en iyi dostumuz olduğunu anlamamıza yardım ediyor.

Görkemli Kralı, Mesih’i Selamlayın!

45. Mezmurda anlatılan olayların bugün bizim için neden önemli? WEB:OnSiteAdTitleGörkemli Kralı, Mesih’i Selamlayın!

Kuzunun Düğünüyle Sevinin!

Kuzunun düğününde gelin kim olacak? Mesih düğün için nasıl hazırlanıyor? Düğünün sevincini kimler yaşayacak?

Tsarefatlı Dul Kadın İmanı Sayesinde Nimetler Tadıyor

Tsarefatlı dul kadının oğlunun dirilmesi, bu kadının imanını güçlendiren en çarpıcı olaylardan biriydi. Biz ondan neler öğrenebiliriz?

Yehova İhtiyaçlarımızı Karşılar ve Bizi Korur

Gökteki Babamız Yehova’ya duyduğumuz takdiri artıralım. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan ve bizi koruyan Tanrı’yla ilişkinizi nasıl güçlendirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Yehova En İyi Dostumuzdur

İbrahim ve Gideon, Yehova Tanrı’nın dostlarıydı. Yehova’nın dostu olabilmek için hangi talepleri karşılamamız gerekir?

Okuyucuların Soruları

Birinci yüzyıldaki Yahudiler hangi nedenlerden dolayı Mesih’le ilgili “beklenti içindeydi”?

‘Yehova’nın İyiliğini Görün’

Eski İsrail kralı Davut Tanrı’nın hakiki tapınmayla ilgili düzenlemesine hayranlık duydu. Bugün hakiki tapınmadan nasıl zevk alabiliriz?

ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER

100 Yıllık Bir Şaheser

Bu yıl “Yaratılışın Fotodramı”nın 100. yılı. Bu unutulmaz görsel sunum insanların Kutsal Kitabın Tanrı’nın Sözü olduğuna iman etmeleri için tasarlanmıştı.